Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission"

Транскрипт

1 2010. M93 Scrúduimhir Examination Number Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission SCRÚDÚ NA hardteistiméireachta, 2010 LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2010 RÚISIS RUSSIAN ARDLEIBHÉAL HIGHER LEVEL DÉ MÁIRT, 15 MEITHEAMH, 9.30 go dtí TUESDAY, 15 JUNE, 9.30 to MARC 220 MARKS STAMPA AN IONAID (Centre Stamp) Roinn 1 (120 marc) Section I (120 marks) C.1 Léirthuiscint (50 marc) C.1 Comprehension (50 marks) C.2 Léirthuiscint (50 marc) C.2 Comprehension (50 marks) C.3 Struchtúrú dioscúrsa (20 marc) C.3 Structuring discourse (20 marks) Roinn II (100 marc) Section II (100 marks) C.1 Gramadach (30 marc) C.1 Grammar (30 marks) C.2 Aiste ghearr (30 marc) C.2 Short essay (30 marks) C.3 Scríbhneoireacht faoi stiúir (40 marc) C.3 Guided writing (40 marks) IOMLÁN 1 TOTAL 1 Cluastuiscint Listening Comprehension IOMLÁN 2 TOTAL 2 Marc Mark Lch 1 de 16 Page 1 of 16

2 ROINN I: LÉIRTHUISCINT (120 marc) SECTION I COMPREHENSION (120 marks) Freagair na ceisteanna 1, 2 agus 3. Answer questions 1, 2 and 3. C.1. Léigh an scéal seo a leanas agus tabhair freagraí miona ar na ceisteanna i ngaeilge. (50 marc) Q.1. Read the following story and give detailed answers to the questions in English. (50 marks) КРАСНАЯ КЕПОЧКА 1. Жила-была девочка. И звали ее Красная Кепочка, потому что она никогда не снимала свою прикольную красную кепочку. Жила она вместе с мамой в пригороде. Как-то раз мама попросила Красную Кепочку отнести бабушке покупной тортик и поздравить старушку с днем рождения. А бабушка жила в городе. Чтобы туда добраться, Красной Кепочке нужно было пройти через лес, потому что маршрутки и автобусы рядом с их домом не ходили. Красная Кепочка была послушной девочкой, в отличие от своих подружек, и она отправилась к бабушке. 2. Шла она, шла и вдруг увидела Зайца, Ослика, Петуха и Медведя. Красная Кепочка испугалась, но тут Заяц сказал: Мы лесная бригада, рады познакомиться. У Красной Кепочки был шок. Она поняла: то, что им говорили о животных на уроках природоведения, было неправдой. А я Красная Кепочка, сказала девочка. Куда это ты идешь? спросил Медведь. К бабушке, ответила Красная Кепочка. Ты тут поосторожней, у нас в лесу голодный волк бродит, зловеще прошептал Ослик. Вот еще! Волков бояться в лес не ходить! пожала плечами Красная Кепочка. Она не хотела, чтоб ее посчитали трусихой. Я уже не маленькая! Красная Кепочка обиделась и пошла дальше. 3. Шла она, шла и вдруг увидела Волка. У Красной Кепочки затряслись коленки она вспомнила о предупреждении лесной бригады. Между тем Волк спросил: Куда это ты направляешься, красавица? Порозовевшая от комплимента Красная Кепочка вмиг позабыла обо всех советах и ответила: К бабушке. Она живет прямо за этим лесом, около больницы и травмпункта. Волк знал этот домик. Вильнув серым хвостом, он стремглав понесся по короткой дорожке. Когда Волк прибежал к дому бабушки, старушка уже пришла из магазина и разогревала блинчики «Морозко» и заваривала чай. Волк пропищал детским голосом: 4. Впусти меня, бабушка! Это я Красная Кепочка! Доверчивая бабушка открыла дверь, и Волк тут же ее съел, ничем не закусывая. Вскоре появилась Красная Кепочка. Дверь оказалась открытой. Внучка вошла. Девочка приблизилась к кухне и там увидела Волка. Красная Кепочка уже приготовилась умереть, но Волк, на удивление девочки, выхватил у нее из рук тортик и съел его. Тортик оказался просроченный, и Волк упал без чувств. Красная Кепочка дотащила Волка до травмпункта. Там из Волка извлекли целехонькую бабушку. Потом Красная Кепочка отвела Волка в больницу, где ему поставили диагноз: "Острое пищевое отравление". На следующий день Красная Кепочка купила новый тортик и вместе с бабушкой отпраздновала бабушкин день рождения. Lch 2 de 16 Page 2 of 16

3 FREAGAIR NA CEISTEANNA SEO A LEANAS i ngaeilge. 28 marc 1. Tabhair trí shonra faoi áit a raibh an banlaoch ina cónaí. (Roinn 1) ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS IN ENGLISH. 28 marks 1. Give three details about where the heroine lived. (Section 1) 2.i. Cé a bhuail leis an mbanlaoch agus í ag dul go dtí teach a máthar críonna? Tabhair sonra amháin. (Roinn 2) 2.i. Who did the heroine meet on her way to her grandmother s? Give one detail. (Section 2) 2.ii. Déan cur síos ar conas a chuaigh sé i gcion uirthi bualadh léi. Tabhair dhá shonra. (Roinn 2) 2.ii. Describe how she reacted to this meeting. Give two details. (Section 2) 2.iii. Cén fhreagairt a rinne an banlaoch ar an rabhadh a fuair sí? Tabhair sonra amháin. (Roinn 2) 2.iii. How did the heroine respond to the warning she received? Give one detail. (Section 2) Lch 3 de 16 Page 3 of 16

4 3.i. Cén fáth a ndearna an banlaoch dearmad ar an gcomhairle mhaith nuair a bhuail sí leis an mac tíre? (Roinn 3) 3.i. Why did the heroine forget about the good advice when she met the wolf? (Section 3) 3.ii. Cad a bhí ar siúl ag an mháthair chríonna nuair a tháinig an mac tíre? (Roinn 3) 3.ii. What was the grandmother doing when the wolf arrived? (Section 3) 4. Tabhair trí shonra faoin rud a tharla tar éis don bhanlaoch teacht go dtí teach a máthar críonna. (Roinn 4) 4. Give three details about what happened after the heroine arrived at her grandmother s house. (Section 4) 5. Léirthuiscint ar chultúr (14 marc) Cad iad na sonraí sa scéal seo a chuirfeadh síscéal traidisiúnta i gcuimhne duit? Cad iad na sonraí nua-aimseartha atá curtha leis? Bronntar dhá mharc ar gach sonra ceart. 5. Cultural awareness (14 marks) What details in this story remind you of a traditional fairy tale? What modern details have been added? Two marks are awarded for each correct detail. Lch 4 de 16 Page 4 of 16

5 Léirthuiscint Teanga (12 marc) Language awareness (12 marks) Roinn 1 Section 1 Tabhair sampla d ainmfhocal baininscneach sa tuiseal uirliseach: Give an example of a feminine noun in the instrumental case: Tabhair sampla d ainmfhocal baininscneach sa tuiseal tabharthach: Give an example of a feminine noun in the dative case: Roinn 2 Section 2 Tabhair sampla de bhriathar aisfhillteach: Give an example of a reflexive verb: Tabhair sampla d ainmfhocal sa tuiseal tabharthach iolra: Give an example of a plural noun in the dative case: Roinn 3. Section 3 Tabhair sampla d ainmfhocal firinscneach sa tuiseal ginideach: Give an example of a masculine noun in the genitive case: Roinn 4. Section 4 Tabhair sampla d aidiacht bhaininscneach sa tuiseal cuspóireach: Give an example of a feminine adjective in the accusative case: Lch 5 de 16 Page 5 of 16

6 C. 2. Léigh an blag seo a leanas. Scríobh achoimre i Gaeilge ar ábhar gach Roinne de réir na dtreoracha thíos. Bronntar marcanna ar ábharthacht na bhfreagraí agus ar scileanna achoimrithe. (40 marc) Q.2. Read the following blog. Write a summary in English of the content of each Section as instructed. Marks are awarded for relevant content and for summary-writing skills. (40 marks) 1. На днях исполнилась мечта всего моего детства: я плавала с дельфинами и даже еще с одной белухой. Это незабываемое для меня событие происходило в московском дельфинарии. Такой подарок я получила на свой день рождения. В назначенное время мы с мужем стояли в вестибюле около поста охраны в ожидании тренера. Я поняла, что на каждый сеанс продают только 4 билета. Плавание происходит в одном из 3 бассейнов. На билетах написано, что посетители имеют право выбора бассейна, но у нас никто ничего не спрашивал. А на вопрос одной из девушек: "Как и когда можно выбрать, с каким из дельфинов плавать?", тренер удивленно ответил, что впервые слышит о такой возможности. 2. Каждого плывуна может сопровождать человек, который все снимает на фотоаппарат и видео. После короткого инструктажа мы надели костюмы и отправились к нужному бассейну. Наверное, нам очень повезло, но я поняла это чуть позже. Мы пришли в гости к 2 дельфинам Белке и Рамзесу и белухе Касперу. Но в первый момент я немного огорчилась, так как плавание с Каспером не входило в мои планы. Уж очень он большой, и вид у него устрашающий!!! Итак, мы пришли в бассейн, и тренер сказал: "Ну, что же вы, спускайтесь в воду". Вода, естественно, оказалась соленой, но не очень холодной. Плавали мы безо всяких гидрокостюмов. 3. Итак, после первого знакомства дельфины стали нас катать: мы отплывали на противополжную сторону бассейна, а дельфины по команде тренера устремлялись к нам и выбирали того, кого хотят покатать. Если ко мне подплывал дельфин, то надо было взять его одной рукой за спинной плавник, а другой - обнять, а если белуха, то просто взяться за боковые плавники. Потом мы опять катались, но теперь уже сразу на 2 дельфинах по всему периметру бассейна, держась опять-таки за их плавники. А они играли, как дети. 4. После нескольких таких катаний, мы стали пытаться отобрать у дельфинов мячик. Конечно, сделать это можно только в том случае, если дельфин сам этого захочет. Каспер оказался самым приветливым и игривым. Особенно ему нравилась игра в мячик. Если Каспер хотел, то он приносил мяч прямо в руки. Конечно, 40 минут пролетели незаметно, и прощаться с дельфинами совсем не хотелось. 5. Невозможно передать словами мои чувства. Как правильно сказал муж, мечты должны сбываться... Я до сих пор не могу поверить, что моя самая желанная мечта сбылась. И в такие моменты мы включаем запись и с замиранием смотрим на мое плавание с этими замечательными, очень добрыми и дружелюбными животными. Lch 6 de 16 Page 6 of 16

7 Achoimriú 40 marc Summary writing 40 marks Roinn 1 Cén fáth ar thug an t-údar cuairt ar Ionad na ndeilfeanna agus cad ba chúis leis an mearbhall ag tús an tseisiúin? Tabhair trí shonra. Section 1 How did the author s visit to the Dolphin Centre come about and what was the cause of confusion at the beginning of the session? Give three details. Roinn 2 Tabhair trí shonra faoinar tharla díreach roimh an snámh leis na deilfeanna agus leis an míol mór bán. Section 2 Give three details about the lead-up to the swim with the dolphins and white whale. Lch 7 de 16 Page 7 of 16

8 Roinn 3 Tabhair trí shonra faoi conas a caitheadh an chéad leath den seisiún. Section 3 Give three details about how the first half of the session was spent. Roinn 4 Tabhair trí shonra faoin dara leath den seisiún leis na deilfeanna agus leis an míol mór bán. Section 4 Give three details about the second half of the session with the dolphins and white whale. Roinn 5 Tabhair trí shonra faoi conas is eol dúinn gur bhain an t-údar taitneamh as. Section 5 Give three details about how we know that the author enjoyed herself. Lch 8 de 16 Page 8 of 16

9 Q.2.2. Léirthuiscint teanga Q.2.2. Language awareness 1. Tabhair infinideach na mbriathra seo a leanas atá tógtha as an téacs. 1. Give the infinitives of the following verbs taken from the text: Sampla/Example: получила получить имеют выбрались поняла создалось стали 2. Aimsigh cúig fhocal a bhaineann le téama an tsnámha. Tabhair na focail i Rúisis. 2. Find five words that relate to the theme of swimming. Give the words in Russian. Lch 9 de 16 Page 9 of 16

10 C.3 Struchtúrú dioscúrsa leanúnach Léigh an t-agallamh seo a leanas le heagraithe «Отдых+English» Meaitseáil na ceisteanna leis na freagraí atá tugtha. Cuir isteach uimhir na ceiste cuí sa bhosca in aice le gach freagra. (20 marc) (http://www.speakenglish.ru/parents/) Q.3. Structuring extended discourse Read through the following interview with the organisers of «Отдых+English». Match the questions with the appropriate answers. Insert the number of the appropriate question in the box beside its answer. (20 marks) (http://www.speakenglish.ru/parents/) ВОПРОСЫ 1. Что такое «Отдых+English»? Это пионерский лагерь? 2. Сколько лет уже существует ваш детский лагерь? 3. Нужны ли для поездки какие-то медицинские документы? 4. Как лучше платить? 5. Обязательно ли ребенку проходить тестирование? 6. Кто, кроме преподавателей, работает с детьми и следит за ними? 7. Учителя английского кто они? Достаточно ли у них опыта и знаний для работы с детьми? 8. Даются ли детям домашние задания или занятия английским ограничиваются только уроками? 9. Как формируются учебные группы? 10. Когда лучше навещать детей? ОТВЕТЫ В детском лагере «Отдых + English» работают учителя языковой школы ВКС-International House. Они приезжают со всего мира и у каждого из них есть тот или иной международный сертификат, позволяющий преподавать детям английский как иностранный. Возможны небольшие домашние задания, например, загадки, кроссворды и т.п. Кроме того, большая часть неформального общения вне классов тоже идет на английском, ведь наши преподаватели не говорят по-русски! Для детей, приезжающих к нам на каникулы, необходима санаторно курортная карта (указываются прививки и перенесенные заболевания, всё заверяется врачом), копия медицинского полиса и справка о контактах (справка об эпидокружении). Конечно, это необходимо для того, чтобы мы могли подобрать ребенку учебную группу его уровня и занятия были бы более эффективными, обучение более комфортным. Кроме изучения английского языка с профессиональными преподавателями дети могут кататься на лошадях, пользоваться теннисным кортом, сплавляться на байдарках и постоянно общаться на английском - какой пионерский лагерь мог бы предоставить такие возможности? Лучше всего внести полную сумму в рублях не позднее, чем за две недели до заезда. По вопросам безналичной оплаты обращайтесь к менеджерам программы. Осенью 2009 года пройдет 31 выездная программа детского языкового лагеря в Подмосковье. Около 45% наших школьников приезжают к нам несколько раз в год. Осенью смена длится одну неделю, поэтому родительского дня нет. Но, конечно, это не значит, что вы не можете приехать к ребенку в какой-то другой день. Более того, при желании вы можете забронировать номер в доме отдыха ВКС-КАНТРИ и отлично отдохнуть, находясь при этом недалеко от своего ребенка. Основных критериев для формирования учебных групп два: это уровень владения языком и возраст ребенка. С детьми постоянно находятся вожатые или учитель. Дети не будут предоставлены сами себе: им предложат интересную и насыщенную развлекательную программу. В нее входят концерты, конкурсы, экскурсии, дискотеки, КВН и многое другое. Lch 10 de 16 Page 10 of 16

11 ROINN II GRAMADACH, ÚSÁID TEANGA AGUS SCRÍBHNEOIREACHT FAOI STIÚIR (100 marc) Freagair na ceisteanna 1, 2 agus 3. C. 1 (30 marc) 1.i Léigh an téacs seo a leanas. Scríobh san fhoirm cheart na focail atá idir lúibíní. San ainmneach uatha atá na haidiachtaí agus na hainmfhocail; san infinideach den ghné chuí atá na briathra. Ní bhronnfar marcanna as focail nach mbeidh litrithe i gceart nó as focail ionadaíochta. SECTION II GRAMMAR, LANGUAGE USE AND GUIDED WRITING (100 marks) Answer questions 1, 2 and 3. Q. 1 (30 marks) 1.i. Read through the following text. Put the words in brackets into the correct form. All nouns and adjectives are supplied in the nominative form; all verbs are supplied in the infinitive of the appropriate aspect. No marks are awarded for incorrectly spelt words or substitute words. Как поступить в британский вуз, рассказывает Ксения ДИДЕНКО, специалист по развитию связей Великобритания - Россия в области образования из Британского совета: - Есть ли в вузах Британии вступительные экзамены? - Нет. Все решается на основе документов, которые вы присылаете в вуз. В каждом (университет).. или колледже свои критерии, поэтому лучше связываться с выбранным учебным (заведение).. напрямую и уточнять, какие бумаги нужны. - Насколько хорошо надо знать английский? - Для поступления необходимо сдать один из международных (экзамены).. по английскому (язык).. - Можно ли поступать, окончив в России полную среднюю школу? - Сразу после (школa).. не получится, так как системы (образование).. наших стран различаются. Придется сначала окончить подготовительные курсы. Они (мочь).. называться Foundation, Access или Bridging и длятся обычно один учебный год (30-34 недели). Есть также ускоренные шестимесячные курсы, которые начинаются в (январь)... В Шотландии, кроме этого, (существовать).. специальная программа Lch 11 de 16 Page 11 of 16

12 базовой подготовки (International Foundation Programme Scotland, IFPS), обучение может длиться 9, 12 или 15 (месяцы)... - Реально ли получить грант или стипендию на учебу? - Конечно. Есть несколько возможностей: - гранты на обучение от (университет).. ; - особо талантливым (молодые).. людям гранты могут давать Министерство образования Великобритании (www.universitiesuk.ac.uk/ors) и Минобрнауки России; - гранты коммерческих и общественных (организации)... - Если ребенок учится в Великобритании, могут ли родители приехать к нему в гости? Как получить им визу? - Безусловно! С требованиями подачи документов на визу можно ознакомиться на (сайт).. Британского визового (центр).. Lch 12 de 16 Page 12 of 16

13 C.2 Léirthuiscint cultúir Scríobh aiste ghearr (50 focal) i Rúisis ar cheann amháin de na topaicí seo a leanas. Tabhair cúig shonra fíorasacha. Bronntar marcanna ar ábhar ábhartha, úsáid na teanga agus struchtúr (eagrú smaointe). Scríobh síos teideal na haiste lena chur in iúl cén aiste atá roghnaithe agat. (30 marc) Q.2. Cultural Awareness Write a short essay (50 words) in Russian on one of the following topics. Supply five factual details. Marks are awarded for relevant content, expression and structure (organisation of ideas). Indicate which essay you are writing by supplying the essay title. (30 marks) Напишите небольшую статью по русски размером 50 слов на одну из следующих тем. i. Как русские школьники проводят летние каникулы ii. Русская народная культура iii. Пионерская организация iv. Иностранные языки в Российской Федерации v. Вузы в Российской Федерации vi. Спорт в Российской Федерации vii. Отдых в Российской Федерации viii. Русский язык в Ирландии Lch 13 de 16 Page 13 of 16

14 C.3 Scríbhneoireacht faoi stiúir (40 marc) Scríobh píosa de phrós leanúnach i Rúisis (140 focal) mar fhreagra ar cheann AMHÁIN díobh seo a leanas. Déan deimhin de na pointí go léir atá liostaithe a chuimsiú i do fhreagra. 1. LITIR Scríobh litir chun ionad a chur in áirithe i scoil samhraidh. Tabhair na sonraí seo a leanas i do litir: sonraí pearsanta cén fáth a bhfuil an scoil samhraidh sin roghnaithe agat conas a chuala tú faoin scoil na dátaí a d oirfeadh duit 2. SCÉAL A INSINT Scríobh cuntas ar bhrionglóid a fíoraíodh. cén bhrionglóid a bhí agat? cá fhad a bhí tú ag dréim leis go bhfíorófaí í? cathain a fíoraíodh í? NÓ Scríobh do leagan féin de shíscéal cáiliúil. NÓ Scríobh faoi eachtra ó d óige nuair a thug tú cuairt ar ghaol leat. San áireamh ann bíodh: conas a chuaigh tú ann cé a bhí in éineacht leat roinnt rudaí a rinne tú (tabhair 3 shonra) conas a mhothaigh tú nuair a tháinig tú abhaile Q.3. Guided writing (40 marks) Write a piece of continuous prose in Russian (140 words) in answer to ONE of the following. In your answer make sure to include ALL the points listed. 1. LETTER Write a letter to book a place in a summer school. In your letter supply the following details: personal details why you have selected that summer school how you heard about the school the dates that would suit you 2. NARRATIVE Write an account of a dream that came true. what was your dream? how long had you hoped it would come true? when did it come true? OR Write your version of a famous fairy tale. ОR Write about an episode from your childhood when you went to visit a relative. Include: how you got there who was with you some things you did (give 3 details) how you felt when you got home 3. PLÉ An leor an Béarla? NÓ 3. DISCUSSION Is English enough? OR An ceart ainmhithe a choinneáil i mbraighdeanas ar mhaithe le pléisiúr a thabhairt dúinne? NÓ Tá laethanta saoire na scoile rófhada! Should animals be kept in confinement for our amusement? OR School holidays are too long! Lch 14 de 16 Page 14 of 16

15 Lch 15 de 16 Page 15 of 16

16 Lch 16 de 16 Page 16 of 16

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission 2013. M93 Scrúduimhir Examination Number Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission SCRÚDÚ NA hardteistiméireachta, 2013 LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2013 RÚISIS RUSSIAN ARDLEIBHÉAL

Подробнее

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission 2007. M93 Scrúduimhir Examination Number Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission SCRÚDÚ NA hardteistiméireachta, 2007 LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2007 RÚISIS RUSSIAN ARDLEIBHÉAL

Подробнее

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission 2009. M93 Scrúduimhir Examination Number Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission SCRÚDÚ NA hardteistiméireachta, 2009 LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2009 RÚISIS RUSSIAN ARDLEIBHÉAL

Подробнее

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission 2014. M93 Scrúduimhir Examination Number Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission SCRÚDÚ NA hardteistiméireachta, 2014 LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2014 RÚISIS RUSSIAN ARDLEIBHÉAL

Подробнее

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission 2011. M93 Scrúduimhir Examination Number Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission SCRÚDÚ NA hardteistiméireachta, 2011 LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2011 RÚISIS RUSSIAN ARDLEIBHÉAL

Подробнее

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission 2016. M93 Scrúduimhir Examination Number Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission SCRÚDÚ NA hardteistiméireachta, 2016 LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2016 RÚISIS RUSSIAN ARDLEIBHÉAL

Подробнее

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission M93 Scrúduimhir Examination Number Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission SCRÚDÚ NA hardteistiméireachta, 2006 LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2006 RÚISIS RUSSIAN ARDLEIBHÉAL HIGHER

Подробнее

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission 2008. M93 Scrúduimhir Examination Number Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission SCRÚDÚ NA hardteistiméireachta, 2008 LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2008 RÚISIS RUSSIAN ARDLEIBHÉAL

Подробнее

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission 2012. M93 Scrúduimhir Examination Number Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission SCRÚDÚ NA hardteistiméireachta, 2012 LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2012 RÚISIS RUSSIAN ARDLEIBHÉAL

Подробнее

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission 2015. M93 Scrúduimhir Examination Number Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission SCRÚDÚ NA hardteistiméireachta, 2015 LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2015 RÚISIS RUSSIAN ARDLEIBHÉAL

Подробнее

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission 2010. M.92 Scrúduimhir Examination Number Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission SCRÚDÚ NA hardteistiméireachta, 2010 LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2010 RÚISIS RUSSIAN GNÁTHLEIBHÉAL

Подробнее

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission 2009. M.92 Scrúduimhir Examination Number Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission SCRÚDÚ NA hardteistiméireachta, 2009 LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2009 RÚISIS RUSSIAN GNÁTHLEIBHÉAL

Подробнее

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission 2011. M.92 Scrúduimhir Examination Number Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission SCRÚDÚ NA hardteistiméireachta, 2011 LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2011 RÚISIS RUSSIAN GNÁTHLEIBHÉAL

Подробнее

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission 2012. M.92 Scrúduimhir Examination Number Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission SCRÚDÚ NA hardteistiméireachta, 2012 LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2012 RÚISIS RUSSIAN GNÁTHLEIBHÉAL

Подробнее

Sample paper. II. Put the words given in the brackets in the proper form, adding prepositions

Sample paper. II. Put the words given in the brackets in the proper form, adding prepositions Sample paper RUSSIAN Class XII Time : 3 hours Max. marks : 100 I. Insert the appropriate verbal adverbs chosen from those given in the brackets 10 1. (Отдыхая отдохнув), туристы пели песни. 2. (Осматривая

Подробнее

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission 2016. M92 Scrúduimhir Examination Number Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission SCRÚDÚ NA hardteistiméireachta, 2016 LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2016 RÚISIS RUSSIAN GNÁTHLEIBHÉAL

Подробнее

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission 2013. M92 Scrúduimhir Examination Number Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission SCRÚDÚ NA hardteistiméireachta, 2013 LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2013 RÚISIS RUSSIAN GNÁTHLEIBHÉAL

Подробнее

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission M93 Uimhir Scrúdaithe Examination Number Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission SCRÚDÚ NA hardteistiméireachta, 2005 LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION 2005 RÚISIS RUSSIAN ARDLEIBHÉAL

Подробнее

Английский язык 6 класс Обобщенный план Косвенная речь (утвердительные предложения)

Английский язык 6 класс Обобщенный план Косвенная речь (утвердительные предложения) Английский язык 6 класс Обобщенный план 16.05.2015 Новые темы 1. Косвенная речь (вопросы) 2. Past Simple,, Темы на повторение 1. Косвенная речь (утвердительные предложения) 1. Косвенная речь. В вопросительных

Подробнее

Каждое второе слово. Вместо введения

Каждое второе слово. Вместо введения Вместо введения Каждое второе слово Настоящее учебное пособие представляет собой англо-русский словарь, включающий в себя описание только 135 английских слов. Слова эти особые: по частоте употребления

Подробнее

Конспект открытого урока Жильцовой Н.А. по английскому языку. Методическая тема: «Рефлексия как основа метапредметных результатов обучения».

Конспект открытого урока Жильцовой Н.А. по английскому языку. Методическая тема: «Рефлексия как основа метапредметных результатов обучения». МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Средняя общеобразовательная школа 25 г. Химки Конспект открытого урока Жильцовой Н.А. по английскому языку Тема: «Мой любимый день» Методическая тема:

Подробнее

Романова Татьяна Васильевна, учитель высшей категории. Урок применения предметных знаний, умений и навыков. English World-3, Mary Bowen, Liz Hocking

Романова Татьяна Васильевна, учитель высшей категории. Урок применения предметных знаний, умений и навыков. English World-3, Mary Bowen, Liz Hocking Учитель: Класс: Тема урока: Тип урока: Учебник: Романова Татьяна Васильевна, учитель высшей категории 3 В Shops and Shopping Урок применения предметных знаний, умений и навыков. English World-3, Mary Bowen,

Подробнее

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission M93 Uimhir Scrúdaithe Examination Number Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission SCRÚDÚ NA hardteistiméireachta, 2006 LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION 2006 RÚISIS PÁIPÉAR SAMPLACH RUSSIAN

Подробнее

To: My new friend Komarov Street, 9 96 Moscow, Russia

To: My new friend Komarov Street, 9 96 Moscow, Russia To: My new friend Komarov Street, 9 96 Moscow, Russia 142600 Hello, dear friend! My name is Jim. I live in London. I am British. I am 10 years old. This is my photo. What is your name? Where do you live?

Подробнее

Lesson 66: Indirect questions. Урок 66: косвенные вопросы

Lesson 66: Indirect questions. Урок 66: косвенные вопросы Lesson 66: Indirect questions Урок 66: косвенные вопросы Reading (Прочитайте) Could you tell me where she went? (Вы бы не моглу сказать мне куда она ушла?) Do you know how I can get to the hospital? (Вы

Подробнее

15:45 пятнадцать часов сорок пять минут 03:00 12:30 04:35 01:10 02:50 14:40 21:15

15:45 пятнадцать часов сорок пять минут 03:00 12:30 04:35 01:10 02:50 14:40 21:15 Грамматика: verb идти. Reflexive verbs. The genitive case Лексика: распорядок дня 5.1 Сова или жаворонок? 1. Лексика. Распорядок дня Пишите, который час. Write what time it is. 15:45 пятнадцать часов сорок

Подробнее

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS Cambridge International Level 3 Pre-U Certificate Principal Subject

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS Cambridge International Level 3 Pre-U Certificate Principal Subject UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS Cambridge International Level 3 Pre-U Certificate Principal Subject *1494716169* RUSSIAN 9782/03 Paper 3 Writing and Usage May/June 2012 2 hours 15 minutes

Подробнее

Я занимаюсь Я занимаюсь в библиотеке Ты занимаешься Он/ она занимается Мы занимаемся Вы занимаетесь Они занимаются

Я занимаюсь Я занимаюсь в библиотеке Ты занимаешься Он/ она занимается Мы занимаемся Вы занимаетесь Они занимаются Имя Число Классная работа (5 баллов) Я изучаю Ты изучаешь Он, она изучает Мы изучаем Вы изучаете Они изучают Я изучаю русский язык и географию Я учусь Ты учишься Он, она учится Мы учимся Вы учитесь Они

Подробнее

Verbs of motion with the prefixes за-, об(о)-

Verbs of motion with the prefixes за-, об(о)- Verbs of motion with the prefixes за-, об(о)- Verbs of motion with the prefixes за- and об(о)- denote relocation of a person or object within a limited space. Part 1. Prefix за- The prefix за- denotes

Подробнее

Lesson 20: Where, When. Урок 20: где, когда

Lesson 20: Where, When. Урок 20: где, когда Lesson 20: Where, When Урок 20: где, когда Reading (Прочитайте) Where is the City Hall? (Где администрация города?) Where are you now? (Где ты сейчас?) Where is he working? (Где он работает?) Where did

Подробнее

Речь какого-нибудь лица, передаваемая буквально так, как она была произнесена, называется прямой речью (direct speech).

Речь какого-нибудь лица, передаваемая буквально так, как она была произнесена, называется прямой речью (direct speech). Речь какого-нибудь лица, передаваемая буквально так, как она была произнесена, называется прямой речью (direct speech). Речь, передаваемая не слово в слово, а только по содержанию, в виде дополнительных

Подробнее

План конспект открытого урока

План конспект открытого урока Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 85 г.о. Тольятти План конспект открытого урока Класс: 6а Предмет: английский язык Тема: Страны изучаемого языка,

Подробнее

АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ Существует пять типов вопросительных предложений в английском языке: общий, альтернативный, специальный, вопрос к подлежащему, разделительный.

Подробнее

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ Северо-Западный Образовательный Округ город Москва ГБОУ Гимназия 1517 УТВЕРЖДАЮ: РАССМОТРЕНО: СОГЛАСОВАНО: Директор ГБОУ Гимназия 1517 Зам. Директора по УР на заседании кафедры Вахнеева А.А. Великий А.Г.

Подробнее

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission M92 Uimhir Scrúdaithe Examination Number Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission SCRÚDÚ NA hardteistiméireachta, 2005 LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION 2005 RÚISIS RUSSIAN GNÁTHLEIBHÉAL

Подробнее

LN774 Russian: Level 2 (Standard)

LN774 Russian: Level 2 (Standard) 2008 Examination (Language Centre) LN774 Russian: Level 2 (Standard) Instructions to candidates Time allowed: 1 hour 50 minutes This paper contains 3 sections: Listening (15%) Reading (15%) Writing (15%)

Подробнее

Морфология.

Морфология. The Morphology. Морфология 13 The Morphology. Морфология The Verb. Глагол Запомните! У вспомогательного глагола нет самостоятельного лексического значения, он служит для образования вопросительных и отрицательных

Подробнее

УРОК ПО ТЕМЕ «ЗНАКОМСТВО» (ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК) В 5 КЛАССЕ

УРОК ПО ТЕМЕ «ЗНАКОМСТВО» (ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК) В 5 КЛАССЕ Великотская Елена Вадимовна учитель английского языка Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа 7 Московская область, г. Лобня УРОК ПО ТЕМЕ «ЗНАКОМСТВО»

Подробнее

ПОСЛЕ IF НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ БУДУЩЕЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

ПОСЛЕ IF НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ БУДУЩЕЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ Приготовлено для группы vk.com/english_is_fun и vk.com/u4yaz МАТЕРИАЛЫ УРОКА 13 Where did you go yesterday Куда ты ходила вчера? Where will you go tomorrow Куда ты пойдешь завтра? Where did I see you Где

Подробнее

LONDON (Лондон). I. Lexis:

LONDON (Лондон). I. Lexis: I. Lexis: (аудио 36, 39, 41, 43, 45): 1) Lesson 24, p. 140-141; 2) Lesson 26, p. 154-155; 3) Lesson 27, p. 163; 4) Lesson 28, p. 170-171; 5) Lesson 29, p. 181-182. LONDON (Лондон). II. Grammar: Безличные

Подробнее

Lesson 65: Causative verbs: let/make/have/get Урок 65: глаголы побудительного залога: дать/сделать/иметь/получить

Lesson 65: Causative verbs: let/make/have/get Урок 65: глаголы побудительного залога: дать/сделать/иметь/получить Lesson 65: Causative verbs: let/make/have/get Урок 65: глаголы побудительного залога: дать/сделать/иметь/получить Reading (Прочитайте) Let him go to the concert. (Дай ему пойти на концерт.) Make him tell

Подробнее

Russian II Одежда Clothes 2

Russian II Одежда Clothes 2 Имя и фамилия Russian II Одежда Clothes 2 Graded Assignment. PART 1 VOCABULARY PHRASES Что ты предпочитаешь носить? Что ты носишь...? What do you wear...? Что он/она носит...? What does he/she wear...?

Подробнее

Creative Writing Free Kit

Creative Writing Free Kit www.english4real.ru Что такое Creative Writing/Journaling и зачем это нужно? В стандартном процессе обучения с одной стороны приходится много писать, а с другой осознанному творческому письму уделяется

Подробнее

Speaking about routes. Verbs of Motion with all prefixes.

Speaking about routes. Verbs of Motion with all prefixes. Learn Russian 100% completed Speaking about routes. Verbs of Motion with all prefixes. Дорога в школу. In this lesson you will review all Verbs of Motion with prefixes, their meanings, usage, and the questions

Подробнее

Cambridge International Examinations Cambridge Pre-U Certifi cate

Cambridge International Examinations Cambridge Pre-U Certifi cate Cambridge International Examinations Cambridge Pre-U Certifi cate *0123456789* RUSSIAN (PRINCIPAL) 9782/03 Paper 3 Writing and Usage For Examination from 2016 SPECIMEN PAPER 2 hours 15 minutes Candidates

Подробнее

ACCUSATIVE m. / n. f. pl. animate object = genitive. газету ( газета) статью ( статья)

ACCUSATIVE m. / n. f. pl. animate object = genitive. газету ( газета) статью ( статья) 1.1. THE ACCUSATIVE OF NOUNS 1.2. SPECIFYING THE DAY OF WEEK 1.3. THE FUTURE TENSE УРОК 6 TOPIC 6.1 THE ACCUSATIVE OF NOUNS Nouns in the accusative case fulfill the function of the direct object, i.e.

Подробнее

Конспект урока в 4 классе по теме. «My favourite room»- Моя любимая комната. Систематизация и обобщение знаний. Учитель Пахомова Н.А.

Конспект урока в 4 классе по теме. «My favourite room»- Моя любимая комната. Систематизация и обобщение знаний. Учитель Пахомова Н.А. Конспект урока в 4 классе по теме «My favourite room»- Моя любимая комната Систематизация и обобщение знаний. Учитель Пахомова Н.А. Цели:- обобщение и систематизация знаний по теме «Мой дом»; дом»; -развитие

Подробнее

Городская научно-практическая конференция

Городская научно-практическая конференция Городская научно-практическая конференция Ерофеева Татьяна Игоревна Учитель английского языка I квалификационной категории Гимназия 1 Формирование у учащихся навыков письменной речи средствами УМК «Английский

Подробнее

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Издание второе, переработанное. 7 класс МОСКВА «ВАКО»

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Издание второе, переработанное. 7 класс МОСКВА «ВАКО» АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Издание второе, переработанное 7 класс МОСКВА «ВАКО» УДК 372.881.111.1 ББК 74.268.1Англ К65 6+ Издание допущено к использованию в образовательном процессе на основании приказа Министерства

Подробнее

7. How old was she when she moved to Moscow? What did she tell her parents and how did she tell them?

7. How old was she when she moved to Moscow? What did she tell her parents and how did she tell them? Вопросы к тексту: Как стать рабом http://bg.ru/society/kak_stat_rabom-15515/ 1. What words do you find in this text with the root раб? 2. Who is the article about? Briefly describe the background of the

Подробнее

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS Cambridge International Level 3 Pre-U Certificate Principal Subject

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS Cambridge International Level 3 Pre-U Certificate Principal Subject UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS Cambridge International Level 3 Pre-U Certificate Principal Subject *8895185338* RUSSIAN 9782/03 Paper 3 Writing and Usage May/June 2011 2 hours 15 minutes

Подробнее

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПО ТЕМЕ «ПРОФЕССИИ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПО ТЕМЕ «ПРОФЕССИИ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ» Галиновская Светлана Гендриковна Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Октябрьская средняя общеобразовательная школа 1 Челябинская область, Октябрьский район, с. Октябрьское МЕТОДИЧЕСКАЯ

Подробнее

Lesson 67: Tag Questions. Урок 67: разделительные вопросы

Lesson 67: Tag Questions. Урок 67: разделительные вопросы Lesson 67: Tag Questions Урок 67: разделительные вопросы Reading (Прочитайте) You will come with us, won t you? (Ты пойдешь с нами, не так The water is cold, isn t it? (Вода холодная, не правда You really

Подробнее

ENTRY TEST WRITTEN PART

ENTRY TEST WRITTEN PART Total exam time is 120 minutes Closed book TO BE FILLED IN BY STUDENT Last name First name Promotion ID number Nationality ADMINISTRATIVE ONLY Date Written Oral Dictionaries are not allowed Scores Written

Подробнее

Конспект урока по английскому языку в 3 классе по теме Wild animals (УМК М.В. Вербицкой «Forward»)

Конспект урока по английскому языку в 3 классе по теме Wild animals (УМК М.В. Вербицкой «Forward») Автор: Лебедева Светлана Павловна МОУ ООШ 15 имени Н.И. Дементьева учитель английского языка Конспект урока по английскому языку в 3 классе по теме Wild animals (УМК М.В. Вербицкой «Forward») Цель: обобщение

Подробнее

From original movie The Shining by Stanley Kubrick transcript extract. How do you like it? How do you like it? What are you doing down here?

From original movie The Shining by Stanley Kubrick transcript extract. How do you like it? How do you like it? What are you doing down here? Stop swinging the bat From original movie The Shining by Stanley Kubrick transcript extract. English Version. How do you like it? How do you like it? What are you doing down here? I just wanted to talk

Подробнее

Verbs of motion with the prefixes при- and у-

Verbs of motion with the prefixes при- and у- Verbs of motion with the prefixes при- and у- Part 1. Prefix при- The prefix при- denotes arrival somewhere, at some place. The key point here is the presence of a person or object in the given place.

Подробнее

План урока английского языка по теме «London Zoo» (раздел 6 Animals in our life)в 6 классе. Урок экскурсия.

План урока английского языка по теме «London Zoo» (раздел 6 Animals in our life)в 6 классе. Урок экскурсия. Задачи урока: План урока английского языка по теме «London Zoo» (раздел 6 Animals in our life)в 6 классе. Урок экскурсия. 1. Активизация лексического материала по теме «Животные». 2. Развитие навыков аудирования.

Подробнее

HOW TO INCREASE YOUR VOCABULARY

HOW TO INCREASE YOUR VOCABULARY HOW TO INCREASE YOUR VOCABULARY TIPS AND HINTS FOR LEARNING A LANGUAGE MORE EFFECTIVELY Adapted by Tanya Linaker from a presentation by Anette Schroeder-Rosell SIX TOPICS SIX PRESENTATIONS How to make

Подробнее

Технологическая карта урока английского языка по теме «My family» Технология развития критического мышления.

Технологическая карта урока английского языка по теме «My family» Технология развития критического мышления. Технологическая карта урока английского языка по теме «My family» Преподаватель: Самойлова И.Н. Учебник: Класс 5 «б» Учебник «Spotlight», авторы Ю.Е Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс Тип урока

Подробнее

Тестовые задания по устной речи. Отдел мониторинга качества языковой подготовки

Тестовые задания по устной речи. Отдел мониторинга качества языковой подготовки Тестовые задания по устной речи Отдел мониторинга качества языковой подготовки План теста по устной речи Уров. Форма Режим работы 1 A 2 Беседа о себе Экзаменатор-студент 2 В1 Сравнение картинок с элементами

Подробнее

Содержание ШЕХЕРЕЗА'ДА... 5 НАРЦИ'СС ДА И НЕТ ПЛАТО'Н ЦВЕТЫ' И ЗЕ'РКАЛО ВОКЗА'Л, КОТО'РЫЙ НЕ СТОЯ'Л НА МЕ'СТЕ...

Содержание ШЕХЕРЕЗА'ДА... 5 НАРЦИ'СС ДА И НЕТ ПЛАТО'Н ЦВЕТЫ' И ЗЕ'РКАЛО ВОКЗА'Л, КОТО'РЫЙ НЕ СТОЯ'Л НА МЕ'СТЕ... Содержание ШЕХЕРЕЗА'ДА... 5 НАРЦИ'СС... 11 ДА И НЕТ... 19 ПЛАТО'Н... 33 ЦВЕТЫ' И ЗЕ'РКАЛО... 43 ВОКЗА'Л, КОТО'РЫЙ НЕ СТОЯ'Л НА МЕ'СТЕ... 55 ВОЛК И ЗА'ЯЦ... 67 3 32 22 Прочитайте текст. Read the text. ПЛАТО'Н*

Подробнее

What s that smell? Something in the kitchen. (burn)

What s that smell? Something in the kitchen. (burn) 6 класс Английский язык Инструкция по выполнению работы На выполнение работы по английскому языку отводится до 45 минут. Работа состоит из 2 частей, включающих 23 задания. Часть 1 содержит 15 заданий.

Подробнее

Путешествия Общее. Общее - Основное. Общее - Разговор. Μπορείτε να με βοηθήσετε; (Borίte na me voithίsete?) Как попросить о помощи

Путешествия Общее. Общее - Основное. Общее - Разговор. Μπορείτε να με βοηθήσετε; (Borίte na me voithίsete?) Как попросить о помощи - Основное Μπορείτε να με βοηθήσετε; (Borίte na me voithίsete?) Как попросить о помощи Μιλάτε αγγλικά; (Miláte agliká?) Как спросить, говорит ли человек по-английски Can you help me, please? Do you speak

Подробнее

Открытый урок для учителей района по английскому языку. по теме : «Семейные праздники». Учителя английского языка ГБОУ СОШ с.кошки

Открытый урок для учителей района по английскому языку. по теме : «Семейные праздники». Учителя английского языка ГБОУ СОШ с.кошки Открытый урок для учителей района по английскому языку по теме : «Семейные праздники». Учителя английского языка ГБОУ СОШ с.кошки Салосиной Нины Ивановны 20 апреля 2015 года в 8А классе Автор и название

Подробнее

Транспорт. Грамматика Ездить на + prepositional

Транспорт. Грамматика Ездить на + prepositional Грамматика: verbs ехать, ездить. Где? vs. Куда? Лексика: транспорт 5.3 Транспорт 1. Транспорт Подберите слова к картинкам. Match the pictures with words. 1 2 4 3 авто!бус ло!дка самолёт 6 5 7 8 маши!на

Подробнее

Урок английского языка. Автор: Литвинова Елена Валентиновна, учитель английского языка МБОУ СОШ 24

Урок английского языка. Автор: Литвинова Елена Валентиновна, учитель английского языка МБОУ СОШ 24 Урок английского языка Автор: Литвинова Елена Валентиновна, учитель английского языка МБОУ СОШ 24 Урок составлен для 6 класс по УМК New Millennium English 6 Н.Н. Деревянко. Урок относится к 10 разделу

Подробнее

Ход учебного занятия:

Ход учебного занятия: Тема учебного : «Рассказы о любимых домашних животных» 6 класс Тип учебного : урок Цели учебного : 1. Развитие навыков монологической речи по теме «Домашние животные»; 2. Тренировка навыков чтения про

Подробнее

Время. Ско!лько вре!мени? Кото!рый час? Грамматика: verb идти. Reflexive verbs. The genitive case Лексика: распорядок дня

Время. Ско!лько вре!мени? Кото!рый час? Грамматика: verb идти. Reflexive verbs. The genitive case Лексика: распорядок дня Грамматика: verb идти. Reflexive verbs. The genitive case Лексика: распорядок дня 5.1 Сова или жаворонок? 1. Время 1 (21, 31...) час 2, 3, 4 (22, 32...) часа! 5 20 часов! Слушайте и повторяйте. Listen

Подробнее

Инфографика как способ визуализации учебной информации на уроке английского языка

Инфографика как способ визуализации учебной информации на уроке английского языка Инфографика как способ визуализации учебной информации на уроке английского языка Цель: развитие навыков устной речи по теме; формирование навыков аудирования; составление проектов по теме «Рождество в

Подробнее

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ-2015 по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К РАЗДЕЛУ «ПИСЬМО» с УМК «RAINBOW ENGLISH»

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ-2015 по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К РАЗДЕЛУ «ПИСЬМО» с УМК «RAINBOW ENGLISH» АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ-2015 по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К РАЗДЕЛУ «ПИСЬМО» с УМК «RAINBOW ENGLISH» РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ-2015 средний % выполнения задания 39-73 средний % выполнения

Подробнее

Перевод на русский язык. Sing song and do. Спой песню. Затем сделай. Прочитай и скажи. Затем перпеиши и дополни. Давай сделаем домик (открытку.

Перевод на русский язык. Sing song and do. Спой песню. Затем сделай. Прочитай и скажи. Затем перпеиши и дополни. Давай сделаем домик (открытку. 2 класс Формулировка задания на английском Sing song and do. Спой песню. Затем сделай. Listen, point and repeat Read and choose Read and say/ Then copy and complete Read and match and say Count and choose

Подробнее

Проектная деятельность с использованием информационных технологий на страноведческом уроке английского языка для учащихся 3 года обучения

Проектная деятельность с использованием информационных технологий на страноведческом уроке английского языка для учащихся 3 года обучения Проектная деятельность с использованием информационных технологий на страноведческом уроке английского языка для учащихся 3 года обучения Автор: Крылова Анастасия Николаевна ГБОУ Гимназия 196 Красногвардейского

Подробнее

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS Cambridge International Level 3 Pre-U Certificate Principal Subject

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS Cambridge International Level 3 Pre-U Certificate Principal Subject www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS Cambridge International Level 3 Pre-U Certificate Principal Subject *7491147589* RUSSIAN 9782/03 Paper 3 Writing and Usage May/June

Подробнее

Разработка урока по английскому языку. по теме: «Британский Парламент» 8 класс

Разработка урока по английскому языку. по теме: «Британский Парламент» 8 класс Разработка урока по английскому языку по теме: «Британский Парламент» 8 класс Учитель Иванова Е.А. МОУ СОШ 8 Г. Новокуйбышевск. 2009/10 уч. г. Цели урока: Тема: «The British Parliament» 1.Изучить продуктивную

Подробнее

Application form of a candidate to study in the Russian Federation Анкета кандидата на учебу в Российской Федерации

Application form of a candidate to study in the Russian Federation Анкета кандидата на учебу в Российской Федерации Please note the left column is to be filled in by a candidate who doesn t speak Russian. The right column is to be filled in by a candidate who speaks Russian or authority / establishment / official interpreter.

Подробнее

Урок английского языка. 2 класс

Урок английского языка. 2 класс Урок английского языка. 2 класс Дата: Тема: I and my family Тип урока: обобщающий урок Цели урока: формирование иноязычной коммуникативной компетенции по теме Семья ; совершенствование лексическо-грамматических

Подробнее

Russian II - Packet 4 In the Past!

Russian II - Packet 4 In the Past! Имя и фамилия Russian II - Packet 4 In the Past! Graded Assignment. PART 1: PAST TENSE A. To form the past tense of the majority of verbs (both ешь, an -ишь types), delete the -ть infinitive ending and

Подробнее

Задачи: Образовательные: Знакомство с рождественскими традициями Великобритании.

Задачи: Образовательные: Знакомство с рождественскими традициями Великобритании. Разработка внеклассного мероприятия по английскому языку в 5-6 классе по теме «Christmas is coming!» учителя английского языка Пановой Юлии Александровны Цель: знакомство учащихся с традициями празднования

Подробнее

УМК «English-6» Особенности обучения грамматической стороне речи. Модели 2-11 и 5-11

УМК «English-6» Особенности обучения грамматической стороне речи. Модели 2-11 и 5-11 УМК «English-6» Особенности обучения грамматической стороне речи. Модели 2-11 и 5-11 Состав УМК 1 Учебник (Student s Book); 2 Рабочая тетрадь (Activity Book); 3 Книга для чтения (Reader); 4 Книга для учителя

Подробнее

Как смотреть этот видео урок по грамматике английского языка на тему Past Simple/ Indefinite: Regular and irregular verbs Я бы Вам советовала:

Как смотреть этот видео урок по грамматике английского языка на тему Past Simple/ Indefinite: Regular and irregular verbs Я бы Вам советовала: Чтобы помочь Вам на практике понять, как используется в английском языке время Past Simple/ Indefinite: Regular and irregular verbs «Прошедшее простое время: Правильные и неправильные глаголы», я разработала

Подробнее

VOCABULARY UNIT Москва занимает шестое место среди больших городов. 7. Между двух островов находится узкий пролив.

VOCABULARY UNIT Москва занимает шестое место среди больших городов. 7. Между двух островов находится узкий пролив. VOCABULARY UNIT 8 I. Express the same in English paying attention to the prepositions between and among: 1. Этот дом находится между двумя башнями. 2. Мне всегда весело среди друзей. 3. Москва занимает

Подробнее

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. к УМК М.З. Биболетовой и др. (Обнинск: Титул) 9 класс МОСКВА «ВАКО»

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. к УМК М.З. Биболетовой и др. (Обнинск: Титул) 9 класс МОСКВА «ВАКО» АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК к УМК М.З. Биболетовой и др. (Обнинск: Титул) 9 класс МОСКВА «ВАКО» УДК 372.881.111.1 ББК 74.268.1Англ К64 Издание допущено к использованию в образовательном процессе на основании приказа

Подробнее

Конспект урока английского языка

Конспект урока английского языка Конспект урока английского языка Учитель: Тараскина Маргарита Юрьевна Предмет: английский язык Класс: 4 Тема урока: Страна грамматика- 1. Past Simple Tense. УМК: В.Эванс, Д.Дули, К. Баранова, В. Копылова,

Подробнее

Slow Russian Language Podcast

Slow Russian Language Podcast Маша и три медведя Жила-была девочка по имени Маша. Однажды пошла она в лес на прогулку. Очень скоро она набрела на дом. Она постучала, но когда никто не ответил, решила зайти внутрь. На столе на кухне

Подробнее

Конспект урока учителя английского языка МБУ СОШ 13 Ткешелашвили Эвы Омариевны

Конспект урока учителя английского языка МБУ СОШ 13 Ткешелашвили Эвы Омариевны Конспект урока учителя английского языка МБУ СОШ 13 Ткешелашвили Эвы Омариевны Класс: 10а Дата: 04.12.13г Тема: «Writing a letter of application». УМК: «Английский в фокусе» ("Spotlight") для 10 классов

Подробнее

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. к УМК М.З. Биболетовой и др. (Обнинск: Титул) 5 класс МОСКВА «ВАКО»

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. к УМК М.З. Биболетовой и др. (Обнинск: Титул) 5 класс МОСКВА «ВАКО» АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК к УМК М.З. Биболетовой и др. (Обнинск: Титул) 5 класс МОСКВА «ВАКО» УДК 372.881.111.1 ББК 74.268.1Англ К64 Издание допущено к использованию в образовательном процессе на основании приказа

Подробнее

Открытый урок английского языка в 8 классе. Учитель: Сиунова Е.Н. Тема: Фильмы, формирующие наше мировоззрение.

Открытый урок английского языка в 8 классе. Учитель: Сиунова Е.Н. Тема: Фильмы, формирующие наше мировоззрение. Открытый урок английского языка в 8 классе. Учитель: Сиунова Е.Н. Тема: Фильмы, формирующие наше мировоззрение. 1. Орг. момент. I m glad you have come to our today s lesson. It s an unusual lesson because

Подробнее

Lesson 18: Do..., Don t Do... Урок 18: делать..., не делать...

Lesson 18: Do..., Don t Do... Урок 18: делать..., не делать... Lesson 18: Do..., Don t Do... Урок 18: делать..., не делать... Reading (Прочитайте) Walk with me. (Пройдись со мной.) Write an email to your boss. (Напиши имейл своему начальнику.) Dance on the stage!

Подробнее

Britney Spears Womanizer

Britney Spears Womanizer Superstar Where you from, how's it going? I know you Gotta clue, what you re doing? You can play brand new to all the other chicks out here But I know what you are, what you are, baby Look at you Gettin'

Подробнее

Смотрите на картинки и заполните пропуски. Look at the pictures and complete the sentences with the nouns in the nominative or prepositional cases.

Смотрите на картинки и заполните пропуски. Look at the pictures and complete the sentences with the nouns in the nominative or prepositional cases. Грамматика: verbs ехать, ездить. Где? vs. Куда? Лексика: транспорт 5.3 Транспорт 1. Лексика. Транспорт Смотрите на картинки и заполните пропуски. Look at the pictures and complete the sentences with the

Подробнее

Модальные глаголы и их эквиваленты

Модальные глаголы и их эквиваленты Модальные глаголы и их эквиваленты Отношение говорящего к действию выражается в английском языке модальными глаголами. Говорящий считает, что должен (может) сделать что-то. Наиболее употребительными являются

Подробнее

Двадцать второй урок Starter

Двадцать второй урок Starter Двадцать второй урок Starter Модальный глагол Can Он умеет писать отчеты He can write reports Отчеты вообще без артикля Я очень хорошо умею плавать I can swim very well «Очень хорошо» стоит в конце Она

Подробнее

ЕГЭ по английскому языку: КИМ ЕГЭ 2016 и особенности проведения(письменная часть)

ЕГЭ по английскому языку: КИМ ЕГЭ 2016 и особенности проведения(письменная часть) ЕГЭ по английскому языку: КИМ ЕГЭ 2016 и особенности проведения(письменная часть) Разделы Структура КИМ ЕГЭ (письменная часть) Количество заданий Время выполнения Тип задания Аудирование 9 30 Задания на

Подробнее

ПЛАН ОТКРЫТОГО УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 5 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ: «ВРЕМЯ РАССКАЗА»

ПЛАН ОТКРЫТОГО УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 5 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ: «ВРЕМЯ РАССКАЗА» 153 Учитель английского языка Соловьева Н. А. Цели ПЛАН ОТКРЫТОГО УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 5 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ: «ВРЕМЯ РАССКАЗА» Образовательные: Развивать у учащихся умение общаться на английском языке.

Подробнее

Урок английского языка. в 9 классе по теме. The World of Music

Урок английского языка. в 9 классе по теме. The World of Music Государственное учреждение образования «Гимназия г. Быхова» Урок английского языка в 9 классе по теме The World of Music Форма урока: защита проектов Технология: проектноисследовательская на коммуникативной

Подробнее

«Слова - заместители в английском языке» Доклад на НПК ученицы 11 «а» класса Калашниковой Инны

«Слова - заместители в английском языке» Доклад на НПК ученицы 11 «а» класса Калашниковой Инны «Слова - заместители в английском языке» Доклад на НПК ученицы 11 «а» класса Калашниковой Инны Цель данной исследовательской работы - дать более расширенную информацию о словах заместителях, которые, безусловно,

Подробнее

Конспект открытого урока для учащихся 2-го класса

Конспект открытого урока для учащихся 2-го класса Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназия 675 Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант» Конспект открытого урока для учащихся

Подробнее

Verbs of motion with the prefixes в-, вы-

Verbs of motion with the prefixes в-, вы- Verbs of motion with the prefixes в-, вы- The Russian language has special prefixes which, if added to verbs of motion, denote direction and thus help people understand each other correctly. Part 1. Prefix

Подробнее