EESTI NSV TEATAJA ВЕДОМОСТИ ЭСТОНСКОЙ ССР

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "EESTI NSV TEATAJA ВЕДОМОСТИ ЭСТОНСКОЙ ССР"

Транскрипт

1 V Fivl. & >$ & Ы-\ j' MMi NSV & > j Seatrotot,,-, PE 46'05" EESTI NSV TEATAJA ВЕДОМОСТИ ЭСТОНСКОЙ ССР Eesti NSV Ülemnõukogu seaduste, Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadluste, Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määruste ja korralduste, Eesti NSV rahvakomissaride käskkirjade ja juhendite kogu. Собрание законов Верховного Совета Эстонской ССР, указов Президиума Верховного Совета Эстонской ССР, постановлений и распоряжений Совета Народных Комиссаров Эстонской ССР, приказов и инструкций народных комиссаров Эстонской ССР. Nr detsembril 31 декабря 1945 Eesti NSV^Üiemnõukogn Presiidiumi seadlused Seadlus Liidunõukogu valimiste Ringkonnakomis-, jonide koosseisu kinnitamise kohta Eesti Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis Seadlus Rahvuste Nõukogu valimiste Ringkonnakomisjonide kinnitamise kohta Eesti Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis. П. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrused Määrus majapidamisraamatute ja ajutiselt valla maa-alal elavate isikute nimekirjade täitmise kohta Määrus matuseabiraha suurendamise kohta Määrus tööstusettevõtete juures asuvate lastekodude kohta. Lisa Määrus vabariikliku kunsti- ja kunstilise isetegevuse dekaadi kohta aastal Määrus Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määruse 19. augustist 1944 nr. 128 kehtetuks tunnustamise kohta. Указы Призидиума Верховного Совета Эстонской ССР Об утверждении состава Окружных по выборам в Совет Союза избирательных комиссий по Эстонской Советской Социалистической Республике Об утверждении состава Окружных по выборам в Совет Национальностей избирательных комиссий по Эстонской Советской Социалистической- Республике. II. Постановления Совета Народных Комиссаров Эстонской ССР О заполнении нехозяйственных книг и списков лиц, временно проживающих на территории волости Об увеличении размеров пособий на погребение О детских домах при промышленных-предприятиях. Приложение О республиканской декаде искусства и художественной самодеятельности в 1946 году Об отмене постановления Совета Народных Комиссаров Эстонской ССР от 19 августа 1944 г Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus Liidunõukogu valimiste Ringkonnakomisjonide koosseisu kinnitamise kohta Eesti Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis. NSVL Ülemnõukogu valimiste määrustiku 43, 44 ja 45 alusel kinnitada Liidunõukogu valimiste Ringkonnakomisjonide koosseisu järgmised ühiskondlike organisatsioonide ja töörahva ühingute esindajad: I Указ Президиума Верховного Совета Эстонской ССР об утверждении состава Окружных по выборам в Совет Союза избирательных комиссий по Эстонской Советской Социалистической Республике. На основании ст. ст. 43, 44 и 45 «Положения о выборах в Верховный Совет СССР» утвердить Окружные по выборам в Совет Союза избирательные комиссии в составе следующих представителей общественных организаций и обществ трудящихся:

2 Tallinna valimisringkond nr. 653: Teiman, Juliana Feodori t. Eesti NSV Ametiühingute Kesknõukogu Ristmägi, Ernst Vilhelm! p. Harjumaa kommunistliku organisatsiooni Hammer, Larissa Antoni t. Eesti NSV Riigiteenijate Ametiühingu Valter, Leonid Georgi p. Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu Paul, Ilmar Johannese p. Punaarmee Nõu, Elvine Hansu t. Harjumaa Iru valla töötava talurahva Lauter, Ants Mihkli p. Hariduse- ja Kunstitööliste Ametiühingu Kõrve, Hilda Aleksandri t. Harjumaa Harku valla töötava talurahva Grünvald, Arnold Hansu p. Masinaehitustehase,.Ilmarine" tööliste, insener-tehniliste töötajate ja teenistujate Sipsakas, August Jüri p. Tallinna Polütehnilise Instituudi õppejõudude, üliõpilaste ja teenistujate Obuhhov, Aleksander Afanasi p. Punalipulise Baltimere Laevastiku poolt; Pärnu valimisringkond nr. 654: Jakobson, Aleksander Mihaili p. Pärnumaa kommunistliku organisatsiooni Korotajev, Vassiili Jefimi p. Pärnu linna kommunistliku organisatsiooni Saarsalu, Berthold Peedu p. Pärnumaa Riigiteenijate Ametiühingu Teinburk, Edmund Jaani p. Pärnu linna tehase Eesti Mootor" tööliste ja teenistujate Ruus, Linda Eduardi t. Pärnu Riikliku teatri Endla" töötajate Künnapas, Jüri Jüri p. Läänemaa Kullamaa valla töötava talurahva Таллинский избирательный округ 653: 1 ельман Юлиана Федоровна от Центрального Совета Профессиональных Союзов Эстонии, Ристмяги Эрнст Вильгельмович от Харьюмаской уездной Хаммер Лариса Антоновна от профсоюза работников госучреждений Эстонской ССР, Вальтер Леонид Георгиевич от Ленинского Коммунистического Пауль Ильмар Иоханнесович от Красной Ныу Эльвине Хансовна от трудовых крестьян волости Иру Харьюмаского Лаутер Анте Михкелевич от профсоюза работников просвещения и искусства, Кырве Хильда Александровна от трудовых крестьян волости Харку Харьюмаского Грюнвальд Арнольд Хансович от рабочих, Машиностроительного завода «Иль- Марине», Сипсакас Август Юрьевич от преподавателей, студентов и служащих Таллинского Политехнического Института, Обухов Александр Афанасьевич от Краснознаменного Балтийского Флота; Пярнуский избирательный округ 654: Якобсон Александр Михайлович от Пярнумаской уездной Коротаев Василий Ефимович от Пярнуской Городской Саарсалу Бертхольд Пеедувич от работников профессионального союза госучреждений Пярнумаского Тейнбурк Эдмунд Янович от рабочих и служащих завода «Эсти Мотор» rop. Пярну, Руус Линда Эдуардовна от работников государственного театра «Эндла» rop. Пярну, Кюннапас Юрий Юрьевич от трудовых крестьян волости Куллама Лянемаского

3 Raamat, Oskar Priido p. Saaremaa Varumise Rahvakomissariaadi voliniku aparaadi töötajate ja teenistujate Laante, Helena Juhani t. Viljandimaa Hariduse- ja Kunstitööliste Ametiühingu Demidov, Rostislav Sergei p. Punalipulise Baltimere Laevastiku Sarapik, Emma Jaani t. Pärnumaa Lelle valla töötava talurahva Malkov, Vassiili Feodori p. Punaarmee poolt; Tartu valimi.s ringkond nr. 655: Brandt, Eduard Johani p. Tartu linna komnfunistliku organisatsiooni Kalju, Aleksander Joosepi p. Tartu linna tervishoiutöötajate Krigul, Linda Juhani t. Vanemuise" teatri töötajate Pint, Aleksander Oskari p. Tartu Riikliku Ülikooli üliõpilaste, professorite ja õpetajate Vaskma, Huko Otto p. Tartu Nahakombinaadi tööliste, teenistujate ja inseneride Daniel, Nikolai Gustavi p. Võrumaa Maatööliste Ametiühingu Käärik, Arkaadi Jüri p. Valga linna Tööstuskombinaadi tööliste ja teenistujate Kopietski, Peeter Jakov! p. Punaarmee Peets, Linda Augusti t. Tartumaa Kambja valla töötava talurahva Lüpsik, Ida Aleksandri t. Tartu Segakaubastu tööliste ja teenistujate Juhanson, Helene Vladimiri t. Tartu raudteejaama tööliste ja teenistujate poolt; Rakvere valimisringkond nr. 656: Janson, Adolf Aleksandri p. Virumaa kommunistliku organisatsiooni _ Kaljadina, Zinaida Augusti t. Järvamaa kommunistliku organisatsiooni Allikmaa, Kaari Andrei t. Virumaa Hariduse- ja Kunstitööliste Ametiühingu Rommot, Feliks VoldemaA p. Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu Virumaa organisatsiooni Раамат Оскар Придович от рабочих и служащих Уполнаркомзага Саремаского Лаанте Елена Югановна от профессионального искусства Вильяндимаского Демидов Ростислав Сергеевич от Краснознаменного Балтийского Флота, Сарапик Эмма Яновна от трудовых крестьян волости Лелле Пярнумаского Малков Василий Федорович----от Красной Армии; Тартуский избирательный округ 655: Брандт Эдуард Иоганович от Коммунистической организации rop. Тарту, Калью Александр Иозепович от медицинских работников rop. Тарту, Кригуль Линда Юхан овна от работников театра «Ванемуйне», Пинт Александр Оскарович от студентов, профессоров и преподавателей Тартуского Государственного Университета, Ваекма Хук о Оттович от рабочих, служащих и инженеров Кожкомбината rop, 1 ap ту, Даниель Николай Густавович от профессионального союза сельхозрабочих Вырумаского Кяярик Аркадий Юрьевич от рабочих и служащих Промкомбината rop. Валга,,Копиецкий Петр Яковлевич от Красной Пээтс Линда Августовна от трудовых крестьян волости Камбья Тартумаского Люпсик Ида Александровна от рабочих и служащих Тартуского Смешторга, Югансон Хелене Владимировна от ж. д. рабочих и служащих станции Тарту; Ра к верес кий избирательный округ 656: Янсон Адольф Александрович от Вирумаской Калядина Зинаида Августовна от Ярвамаской Алликмаа Каари Андреевна от профессионального искусства Вирумаского Роммог Феликс Вольдемарович от Вирумаской

4 Talts, Anita Juhani t. Virumaa Rägavere valla kooperatiivorganisatsioonide Kastra, Elfriede Roberti t. Tekstiiltööliste Ametiühingu Allikvee, Elmar Gustavi p. Järvamaa Võhmuta valla töötava talurahva Järv, Juhan 'Maie p. Keemia- ja Kaevandustööliste Ametiühingu Plotnikov, Aleksander Konstantini p. Punaarmee Novitski, Sigismund Mihaili p. Järvamaa Transporttööliste Ametiühingu Mihailova, Klavdia Mihaili t. Virumaa Hariduse- ja Kunstitööliste Ametiühingu poolt. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi Esimees J. V a r e s. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi Sekretär V. T e 1 1 i n g. Tallinn, 29. novembril алтс Анита Югановна от кооперативной организации волости Рягавере Вирумаского К астра Эльфрида Робертовна от профессионального союза рабочих текстильной промышленности, Алликвее Эльмар Густавович от трудовых крестьян волости Выхмута Ярвамаского Ярв Юхан Майевич от профессионального союза рабочих химическо-сланцевой промышленности, Плотников Александр Константинович от Красной Новицкий Сигизмунд Михайлович от профессионального союза рабочих транспорта Ярвамаского Михайлова Клавдия Михайловна от профессионального союза работников просвещения и искусства Вирумаского уезда. Председатель Президиума Верховного Совета Эстонской ССР И. В а р е с. Секретарь Президиума Верховного Совета Эстонской ССР В. Т е л л и и г. Таллин, 29 ноября 1945 г Eesti NSV ülemnõukogu Presiidiumi seadlus Rahvuste Nõukogu valimiste Ringkonnakomisjonide kinnitamise kohta Eesti Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis. NSVL Ülemnõukogu valimiste määrustiku 47, 48 ja 49 alusel kinnitada Rahvuste Nõukogu valimiste Ringkonnakomisjonide koosseisu järgmised ühiskondlike organisatsioonide ja töörahva ühingute esindajad: Tallinn-Kopli valimisringkond nr. 376: Jaaska, Jaan Jakobi p. Riigiteenijate Ametiühingu Jürgenson, Leo Karli p. Tallinna Polütehnilise Instituudi õppejõudude, üliõpilaste ja teenistujate Ringkonnakomisjoni Sekretär Antonova, Olga Ivani t. Eestimaa4Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu Tallinna Kopli rajooni organisatsiooni Hartšenko, Anatoli Grigori p. Tallinna kommunistliku organisatsiooni Kapp, Eugen Arturi p. Hariduse- ja Kunstitööliste Ametiühingu 4» 608. Указ Президиума Верховного Совета Эстонской ССР об утверждении состава Окружных по выборам в Совет Национальностей избирательных комиссий по Эстонской Советской Социалистической Республике. Mia основании ст. ст. 47, 48 и 49 «Положения о выборах в Верховный Совет СССР» утвердить Окружные по выборам в Совет Национальностей избирательные комиссии в составе следующих представителей общественных организаций и обществ трудящихся: Та л л и нс к и й- К о п л и а к и й избирательный округ 376: Яаска Ян Якобович от профессионального союза работников госучреждений, Юргенсон Лео Карлович от преподавателей, студентов и служащих Таллинского Политехнического Института, Антонова Ольга Ивановна от Коплиской районной Союза молодежи rop. Таллин, I Харченко Анатолий Григорьевич от Таллинской Kann Эуген Артурович от профессионального искусства,

5 l Kont, Ergav Eduardi p. Masinaehitustehase Ilmarine" tööliste, teenistujate ja insener-tehniliste töötajate Metsjärv, Arne Mardi p. Tallinna Elektrijaama tööliste, teenistujate ja insener-tehniliste töötajate Nilb, Anni Hindreku t. Nahakombinaadi Union" tööliste, insener-tehniliste töötajate ja teenistujate Pohaltšuk, Feodor Jefremi p. Punalipulise Baltimere Laevastiku Kirillova, Helena Ivani t. Tallinna Raudteesõlme polikliiniku tervishoiutööliste Hermits, Laine Mihkli t. Riidevabrik Keila" tööliste, teenistujate ja. insener-tehniliste töötajate poolt; Koht Эргав Эдуардович от рабочих, служащих и инженерно-технических работников Машиностроительного завода «Ильмарине», Метсярв Арне Мартович от рабочих, служащих и инженерно-технических работников Таллинской Электростанции, Нильб Анни Хиндрековна от рабочих, кожевенного комбината «Унион», Похальчук Федор Ефремович от Краснознаменного Балтийского Флота, Кириллова Елена Ивановна от медицинских работников поликлиники Таллинского узла Эстонской ж. д., Хермитс Лайне Михкелевна от рабочих, суконной фабрики «Кейла»; Tallinna kesk-valimis-ringkond nr. 377: Verro, Oskar Hansu p. Kaubandustööliste Ametiühingu Ploom, Elfriede Gustavi t. Tallinna Keskrajooni õpetajate Viies, Raul Antoni p. Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu Tallinna organisatsiooni Kõrb, Valter Jaani p. Tekstiiltööliste Ametiühingu ; Tšudov, Vadim Vladimiri p. Punalipulise Baltimere Laevastiku Võrk, Hans Tõnu p. Tallinna Polütehnilise Instituudi õppejõudude, üliõpilaste ja teenistujate Hämalani, Jossif Ivani p. Tallinna Keskrajooni kommunistliku organisatsiooni Vooremaa, Aliide Jakobi t. Tervishoiutööliste Ametiühingu Lund, Olga Johannese t. Hariduse- ja Kunstitööliste Ametiühingu Kress, Aleksander Abrami p. Viktor Kingissepa nimelise Tselluloosi- ja Paberikombinaadi tööliste, teenistujate ja insener-tehniliste töötajate Urgart, Ekaterina Jaani t. Voita" tehase tööliste, insener-tehniliste töötajate ja teenistujate poolt; Tallinna-Mere vafimisringkond nr. 378: Eisen, Ferdinand Mihkli p. Eesti NSV Ametiühingute Kesknõukogu 1 алл я некий. - Центральный избирательный округ 377: Reppo Оскар Гансович от профессионального союза работников торговли, Плоом Эльфриде Густавовна от учителей Центрального района города Таллин, Вииес Рауль Антонович от Таллинской Кор б Вальтер Янович от профессионального союза рабочих текстильной промышленности, Чудов Вадим Владимирович от Краснознаменного Балтийского Флота, Вырк' Ганс Тынусович от преподавателей, студентов и служащих Таллинского Политехнического Института, Гямалани Иосиф Иванович от Центральной районной Коммунистической организации rop. Таллин, Вооремаа Алиде Якобовна от профессионального союза работников медсантруд, Лунд Ольга Иоханнесовна от профессионального искусства, Кресс Александр Абрамович от рабочих, целлюлозно-бумажного комбината им. В. Кингисеппа, Ургарт Екатерина Яновна от рабочих, завода «Вольта»; Таллинский-Морск ой избирательный округ 378: Эйзен Фердинанд Михкелевич от Центрального Совета профессиональных Союзов Эстонской ССР,

6 Art. Ст Nr. 40 /. Tomson, Natalie Karli t. Tallinna Mererajooni kommunistliku organisatsiooni Lambakahar, Liidia Jaani t. EK(b)P KK juures oleva Vabariikliku Parteikooli kursantide ja õpetajate Paul, Rudolf David! p. Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu Tallinna Mererajooni organisatsiooni Ernesaks, Gustav Gustavi p. Hariduse- ja Kunstitööliste Ametiühingu Jakobson, August Mihkli p. Eesti Nõukogude Kirjanike Liidu Varrik, Johan Johani p. Tervishoiutööliste Ametiühingu Arras, Elvine Eduardi t. Viktor Kingissepa nimelise Teraviljakombinaadi tööliste ja teenistujate Kokla, Juhan Madise p. Tallinna Sadama Taastamistööde Valitsuse tööliste ja teenistujate Adov, Vladimir Ivani p. Tallinna Rõivastustööstuse" tööliste ja teenistujate Šarov, Dimitri Mihaili p. Punaarmee poolt; Tallinn-Nõmme valimisringk о n d nr. 379: Tambaum, August Aleksandri p.. Hariduseja Kunstitööliste Ametiühingu Allik, Arnold Jaani p. - Tervishoiutööliste Ametiühingu Ringkoftnakomisjoni sekretär Stamm, Paul Juliuse p. ENSV Tsiviil-Õhukaitse (Ossoaviahimi) Kesknõukogu Kurtna, Evgenie Vladimiri t. Tallinna linna Nõmme rajooni õpetajate Karindi, Alfred Eduardi p. Tallinna Konservatooriumi Melehin, Jakov Mihaili p. Punaarmee Salu, Anni Johannese t. Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu Tallinna organisatsiooni Rände, Eduard Jaani p. Tallinna Silikaatkivitehase Kvarts" tööliste, teenistujate ja insener-tehniliste töötajate Laksberg, Alfred Augusti p. Tallinna kommunistliku organisatsiooni Томсон Наталия Карловна от Морской районной Коммунистической организации rop. Таллин, Ламбакахар Лидия Ивановна от коллектива слушателей и преподава,1'ельского состава Республиканской партийной школы при Центральном Комитете КП (б) Эстонии, Пауль Рудольф Давыдович от Морской районной Союза молодежи Эстонии rop. Таллин, Эрнесакс Густав Густавович от профессионального искусства, Якобсон Август Михкелевич от Союза Советских писателей Эстонской ССР, Варрик Йохан Иоханович от профессионального союза работников медсантруд, * Аррас Эльвине Эдуардовна от рабочих и служащих зернокомбината им. В. Кингисеппа, Кокла Йохан Мадисович от коллектива рабочих и служащих Управления восстановительных работ Таллинского Порта, Адов Владимир Иванович от коллектива рабочих и служащих пошивочной фабрики «Таллина Рыйвастустээстус», Шаров Дмитрий Михайлович от Красной Армии; / Таллинский-Ныммеский избирательный округ 379: Тамбаум Август Александрович от профессионального союза работников просвещения и искусства, Аллик Арнольд Янович от профессионального союза работников медсантруд, Штамм Павел Юлиусович от Центрального Совета Осоавиахима Эстонской ССР, Куртна Евгения Владимировна от учителей школ Ныммеского района rop. Таллин, Каринди Альфред Эдуардович от Таллинской Консерватории, Мелехин Яков Михайлович от Красной Салу Анн и Иоханнесовна от Таллинской Ранде Эдуард Янович от рабочих, служащих и инженерно-технических работников Таллинского Силикатного завода «Кварц», Лаксберг Альфред Августович от Таллинской

7 Viires, Erna Hansu t. Tallinna Lihakombinaadi tööliste, teenistujate ja insener-tehniliste töötajate Põllu, Aili Jakobi t. Raadiotööstuse Punane Ret" tööliste, teenistujate ja insener-tehniliste töötajate poolt; Harju ida-valimis ringkond nr. 380: Pärn, Ants Jaagu p. Harjumaa kommunistliku organisatsiooni Haak, Elviine Andrei t. Järvakandi" klaasivabriku tööliste, teenistujate ja insener-tehniliste töötajate Feklistov, Filip Feodori p. Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu Harjumaa organisatsiooni Aasamaa, August Mardi p. Harjumaa Rapla valla töötava talurahva Allasild, Ella Mihkli t. Harjumaa Hariduse-. ja Kunstitööliste Ametiühingu Asarov, Ivan Nikolai p. Punaarmee Bergmann, Rudolf Voldemari p. Kehra Tselluloosi- ja Paberivabriku tööliste, teenistujate ja insener-tehniliste töötajate Mururand, Lovise Hansu t. Harjumaa Järvakandi valla töötava talurahva Reesen, Aleksei Johannese p. Harjumaa Juuru valla töötava talurahva Sidorenko, Viktor Jefimi p. Punalipulise Baltimere Laevastiku Körber, Augustin Augusti p. Eesti Fosforiidi" tööliste, teenistujate ja insener-tehniliste töötajate poolt; Harju lääne-valimisringkond nr. 381: Liim, Erik Punaarmee Ilves, Dimitri Mardi p. Ellamaa Elektrijaama tööliste, teenistujate ja insener-tehniliste töötajate Andrejev, Aleksander Ivani p. Harjumaa kommunistliku organisatsiooni Kivirand, Aleksander Mihkli p. Harjumaa Keila valla töötava talurahva Kraus, Vilma Johannese t. Harjumaa Rapla valla õpetajate Вийрес Эрна Хансовна от рабочих, служащих и инженерно-технических работников Таллинского Мясокомбината, Пыллу Айли Якобовна от рабочих, служащих и инженерно-технических работников завода «Пунане Рет»; Харьюский иос т о чн ы й избирательный округ 380: Пярн Анте Якович от Харьюмаской Коммунистической организации, Хаак Эльвине Андреевна от рабочих, служащих и инженерно-технических работников стекольного завода «Ярваканди», Феклистов Филипп Федорович от Харьюмаской Аасамаа Август Мартович от трудовых крестьян волости Рапла Харьюмаского Алласильд Элла Михкелевна от профессионального искусства Харьюмаского Азаров Иван Николаевич от Красной Бергман Рудольф Владимирович от рабочих, Кехраской целлюлозно-бумажной фабрики, Муруранд Ловизе Хансовна от трудовых крестьян волости Ярваканди Харьюмаского Реезен Алексей И'оханнесович от трудовых крестьян волости Ююру Харьюмаского Сидоренко Виктор Ефимович от Краснознаменного Балтийского Флота, Кярбер Августин Августович от рабочих, комбината «Эсти Фосфорит»; Харьюский западный избира- -тельный округ 381: Лиим Эрик от Красной Ильвес Дмитрий Мартович от рабочих, электростанции Эллама, Андреев Александр Иванович от Харьюмаской Кивиранд Александр Михкелевич от трудовых крестьян волости Кейла Харьюмаского Краус Вильма Иоханнесовна от учителей школ волости Рапла Харьюмаского

8 Oja, Elmar Adu p. Harjumaa Hariduse- ja Kunstitööliste Ametiühingu Saare, Heli Ilja t. Harjumaa Kaubandustööliste Ametiühingu Sivadi, Hilda Otto t. Harjumaa Harku valla töötava talurahva Siimer, Helene Gustavi t. Kohila Paberivabriku tööliste, teenistujate ja insener-tehniliste töötajate Hiie, Ferdinand Priidiku p. Harjumaa Padise valla töötava talurahva Sõstramets, Edla Eduardi t. Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu Harjumaa organisatsiooni*poolt; Оя Элмар Адович от профессионального искусства Харьюмаского Сааре Хели Ильинична от профессионального союза работников торговли Харьюмаского уезда Эстонской ССР, Сивади Хильда Оттовна от трудовых крестьян волости Харку Харьюмаского Сиимер Хелена Густавовна от рабочих, бумажной фабрики «Кохила», Хиие Фердинанд Придикович от трудовых крестьян волости Падисе Харьюмаского Сыстраметс Ээла Эдуардовна от Харьюмаской Союза молодежи Эстонии; Haapsalu valimisringkond nr. 382: Kariste, Albert Liisa p. Läänemaa kommunistliku organisatsiooni Hiiesalu, Oskar Ado p. Läänemaa Tervishoiutööliste Ametiühingu Laid, Silvia Joanni t. Läänemaa Hariduseja Kunstitööliste Ametiühingu Matvejev, Aleksander Andrei p. Punaarmee Kull, Mart Martini p. Läänemaa Riigiteenijate Ametiühingu Koldunov, Peeter Vassiili p. Punalipulise Baltimere Laevastiku Raudsepp, Voldemar Madise p. Haapsalu Kalurite Liidu Manni, Arnilde Jüri t. Läänemaa Hariduseja Kunstitööliste Ametiühingu Tuur, Niina Juhani t. Läänemaa Tarbijate Kooperatsiooni töötajate Hein, Oskar Anne p. Läänemaa Asuküla valla töötava talurahva Roosmaa, Olev Gustavi p. Haapsalu Kooperatiivide töötajate poolt; Хапсалуский избирательный округ 382: Каристе Альберт Лизовйч от Лянемаской Комм у ни ст и ческой организации, Хийесалу Оскар Адович от профессио- * нального союза работников медсантру'д Лянемаского Лайд Сильвия Иоанновна от профессионального искусства, Матвеев Александр Андреевич от Красной Кулль Март Мартынович от профессионального союза работников госучреждений Лянемаского Колдунов Петр Васильевич от Краснознаменного Балтийского Флота, Раудсепп Вольдемар Мадисович от Рыбсоюза rop. Хапсалу, Манни Амильда Юрьевна от профессионального искусства Лянемаского Туур Нина Юхановна от работников Потребкооперации Лянемаского Хейн Оскар Анневич от трудовых крестьян волости Азукюла Лянемаского Роосма Олев Густавович от кооперативных работников rop. Хапсалу; Lääne valimisringkond nr. 383: Minne, August Hansu p. Läänemaa kommunistliku organisatsiooni Pruel, Pauline Hansu t. Läänemaa Hariduseja Kunstitööliste Ametiühingu Лянеский избирательный округ 383: Минне Август Ганеович от Лянемаской Пруель Паулине Хансовна от профессионального искусства Лянемаского. \

9 Suuster, Johannes Tooma p. Haapsalu linna kaubandustööliste Šheler, Endel Päärni p. Läänemaa Velise valla töötava talurahva Olev, Heinrich Kristjani p. Läänemaa Sipa Masina-traktorijaama tööliste Ilves, Julius Madise p. Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu Läänemaa organisatsiooni. Rohtväli, Aleksander Aleksei p. Läänemaa Varbla valla töötava talurahva Uustuba, Madis Hansu p. Läänemaa Kirbla valla töötava talurahva Varju, Juuli Timofei t. Läänemaa Maatööliste Ametiühingu Kusnetsov, Aleksei Ivani p. -V Punaarmee Lints, Elisabet Peetri t. Läänemaa Ridala valla töötava talurahva poolt; Saare valimis ringkond nr. 384: Bersin, Boris Vladimiri p. Saaremaa kommunistliku organisatsiooni Lääts, Vladimir Mihaili p. Kuressaare Parketivabriku tööliste Valgma, Johannes Jüri p. Kuressaare linna õpetajate Fedin, Iida Karli t. Saaremaa Hariduse- ja Kunstitööliste Ametiühingu Riis, Linda Aleksandri t. Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu Saaremaa organisatsiooni Maripuu, Linda Gustavi t. Saaremaa Maatööliste Ametiühingu Leps, Olga Karli t. Kuressaare Tarbijatekooperatsiooni töötajate Ševtšenko, Pavel Sergei p. Punaarmee Pitk, Aleksander Vassiili p. Saaremaa Pöide valla töötava talurahva Room, Aleksei Vassiili p. Saaremaa Kalurite. Artellide Kotov, Nikolai Semjon! p. Punalipulise Baltimere Laevastiku poolt; Pärnu linna valimisringkond nr. 385: Kreitsmann, Anton Aleksandri p. Pärnu linna kommunistliku organisatsiooni Суустер Иоханнес Гоомасович от работников торговли города Хапсалу, Шхелер Эндель Пяярнович от трудовых крестьян волости Велизе Аянемаского Олев Хейнрих Кристьянович от рабочих машино-тракторной станции Сипла Лянемаского Ильвес Юлиус Мадисович от Лянемаской Рохтвяли Александр Алексеевич от трудовых крестьян волости Варбла Аянемаского Уустуба Мадис Хансович от трудовых крестьян волости Кирбла Аянемаского Варью Юули Тимофеевна от профессионального союза сельскохозяйственных рабочих Аянемаского Кузнецов Алексей Иванович от Красной Линтс Елизабет Петровна от трудовых крестьян волости Р и дала Аянемаского уезда; Саареский избирательный округ 384: Берзин Борис Владимирович от Саремаской Аяятс Владимир Михайлович от рабочих Курессареской паркетной фабрики, Валгма Юханнес Юрьевич от учителей rop. Курессаре, Федина Ида Карловна от профессионального искусства Саремаского Риис Линда Александровна от Саремаской Марипу Линда Густавовна от профессионального союза сельхозрабочих Саремаского Лепс Ольга Карловна от работников Потребкооперации rop. Курессаре, Шевченко Павел Сергеевич от Красной Питк Александр Васильевич от трудовых крестьян волости Пейде, Роом Алексей Васильевич от рыболовецких артелей Саремаского Котов Николай Семенович от Краснознаменного Балтийского Флота; Пярну ский городской избирательный округ 385: Крейцман Антон Александрович от Пярнуской

10 Tsimbalenko, Pavel Ivani p. Punaarmee Sutt, Aleksander Jaani p. Pärnu linna Hariduse- ja Kunstitööliste Ametiühingu Pärn, Aglaida Johani t. Pärnumaa Kalurite Ühistu,,Jahta tööliste ja teenistujate Salmisto, Meeta Aleksandri t. Pärnumaa Soontaga valla töötava talurahva ja teenistujate _ Kask, Elisabet Jaani t. Pärnu Linatööstuse tööliste ja teenistujate Õunap, Rudolf Aleksandri p. Pärnu Raudteesõlme tööliste ja teenistujate Tammsaar, Linda Jaani t.. Pärnumaa Sauga valla töötava talurahva poolt; Г Erme, Juhan Reino p. Pärnumaa Sidekontori ja Pärnumaa Liini-Tehnilise Sõlme töötajate ja teenistujate Heinsoo, Jüri Jüri p. Pärnu-Jaagupi MTJ tööliste ja teenistujate Merdik, Lembit Voldemari p. Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu Pärnu linna organisatsiooni poolt; Цимбаленко Павел Иванович от Красной Сутт Александр Янович от профессионального искуства rop. Пярну, Пярн Аглайда Иохановна от рабочих и служащих рыболовецкого товарищества «Яхта» Пярнумаского Сальмисто Мета Александровна от трудовых крестьян и служащих волости Соонтага Пярнумаского Каск Елизавета Ивановна от рабочих и служащих Пярнуской льняной фабрики. Ыунап Рудольф Александрович от рабочих и служащих Пярнуского ж.-д. узла, 1 аммсаар Линда Яновна от трудовых крестьян волости Сауга Пярнумаского Эрме Юхан Рейнович от рабочих и служащих линейно-технического узла и конторы связи Пярнумаского Хейнсоо Юрий Юрьевич от рабочих и служащих МТС Пярну-Йагупи,, Мердик Лембит Вольдемарович от Пярнуской городской организации Ленинского Коммунистического Союза молодежи Эстонии; Pärnu maa -vali. miaringkond nr. 386: ' Kallaste, Aleksander Pärnumaa kommunistliku organisatsiooni Kuusik, Maria Johani t. Pärnumaa Sauga valla õpetajate Koitla, Meeri Eduardi t. Pärnumaa Riigiteenijate Ametiühingu Tarlap, Hilda Tõnise t. Tekstiilvabriku 1. Detsember" tööliste, teenistujate ja insenertehniliste töötajate Kuusk, Leonhard Gustavi p. Kilingi-Nõmme MTJ tööliste ja teenistujate Ääre, Feliks Antoni p. Pärnumaa Maatööliste Ametiühingu Šaraškin, Eugenia Mihaili t. Pärnumaa Hariduse- ja Kunstitööliste Ametiühingu Merimaa, Otto Otto p. Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu Pärnumaa organisatsiooni Šahmatov, Dimitri Stepan! p. Punaarmee Пярн ус к ий сельский избирательный округ 386: Калласте Александр от Пярнумаской Коммунистической организации, Куузик Мария Иохановна от учителей волости Сауга Пярнумаского Койтла Мэри Эдуардовна от профессионального союза работников госучреждений Пярнумаского 1 арлап Хильда Гынисовна от рабочих, текстильной фабрики им. 1 декабря, Кууск Леонхард Густавович от рабочих и служащих Килинги-Ныммеской машино-тракторной станции, Ааре Феликс Антонович от профессионального союза сельскохозяйственных рабочих Пярнумаского Шарашкина Евгения Михайловна от профессионального союза работников просвещения и искусства Пярнумаского Мерима Отто Оттович от Пярнумаской организации Ленинского Коммунистического Шахматов Дмитрий Степанович от Красной

11 Kosenkranius, Ilmar Jaani p. Kilingi-Nõmme Tsiviil-Õhukaitse (Ossoaviahimi) Kurm, Albert Heinrichi p. Pärnumaa Saarde valla töötava talurahva poolt; Viljandi linna valimisi ingkond nr. 387: Orgel, Peeter Eduardi p. Viljandimaa kommunistliku organisatsiooni Järvet, Heino Peetri p. Viljandi MTJ tööliste ja teenistujate Laante, Vladimir Aleksandri p. Viljandimaa Tsiviil-Õhukaitse (Ossoaviahimi) Soolo, Jaan Jaani p. Viljandi Likööri- ja Veinitehase Alko" tööliste ja teenistujate Kõpmann, Jaan Jüri p. Viljandi valla töötava talurahva Taul, August Hansu p. Viljandi linna Kommunaaltööliste Ametiühingu Baran, Seina Moisei t. Viljandimaa Punase Risti organisatsiooni Siimer, Linda Jaani t. Viljandimaa Riigiteenijate Ametiühingu Saare, Ella Jüri t. Viljandi ^Tulitikuvabriku tööliste ja teenistujate Ivašev, Ivan Peetri p. Punaarmee Sepp, Juhan Jakobi p. Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu Viljandimaa organisatsiooni poolt; Козенкраниус Ильмар Янович от Килинги-Ныммеского общества содействия обороне и авиационно-химическому строительству в СССР (Осоавиахим), Курм Альберт Хейнрихович от трудовых крестьян волости Саарде Пярнумаского уезда; Вильяндиский городской избирательный округ 387: z' Оргель Петр Эдуардович от Вильяндимаской Ярвет Хейно Петрович от рабочих и служащих Вильяндиской МТС, Лаанте Владимир Александрович от Вильяндимаского общества содействия обороне и авиационно-химическому строительству в СССР (Осоавиахим), Сооло Ян Янович от рабочих и служащих Вильяндискоголикерно-винного завода «Алко», Кыпман Ян Юрьевич от трудовых крестьян волости Вильянди, Тауль Август Хансович от профессионального союза рабочих коммунального хозяйства Вильянди, Баран Шейна Моисеевна от Вильяндимаской организации Красного Креста, Сиимер Линда Яновна от профессионального союза работников госучреждений Вильяндимаского Сааре Элла Юрьевна от рабочих и служащих Вильяндиской спичечной фабрики, Ивашев Иван Петрович от Красной Сепп Юган Яковлевич от Вильяндимаской Союза молодежи Эстонии; Viljandi maa-valimisringkond nr. 388: Puusepp, August Inno p. - Viljandimaa kommunistliku organisatsiooni Kaasik, Liis Hansu t. Viljandimaa Maatööliste Ametiühingu Veeber, Armilda Osvaldi t. Viljandimaa Tarbijate Kooperatsiooni töötajate ja teenistujate Tamberg, Salme Jaani t. Viljandimaa Tsiviil- Õhukaitse (Ossoaviahimi) Вильяндиский сельский избирательный округ 388: Пусеп Август Иннович от Вильяндимаской Каазик Лииз Хансовна от профессионального союза сельхозрабочих Вильяндимаского Вебер Армильда Освальдовна от рабочих и служащих потребительской кооперации Вильяндимаского Тамберг Сальме Яновна от Вильяндимаского общества содействия обороне и авиаци-. онно-химическому строительству в СССР (Осоавиахим),

12 Änilane, Jaan Jaagu p. Viljandimaa Metsatööstuskeskuse tööliste ja teenistujate Piigert, Julian Juhani p. Viljandimaa Tänassilma valla töötava talurahva Valtson, Elviira Rudolfi t. Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu Viljandimaa organisatsiooni Mölder, Voldemar Peetri p. Viljandi Liköörija Veinitehase Alko" tööliste ja teenistujate Laur, Pauline Ado t. Viljandi Linavabriku tööliste ja teenistujate Limberg, Maria Reinu t. Viljandimaa Punase Risti organisatsioonide Tupikin, Grigori Vassiili p. Punaarmee poolt; Энилане Ян Янович от рабочих и служащих лесной промышленности Вильяндимаского Пиигерт Юхан Юханович от трудовых крестьян волости Тянассильма Вильяндимаского Вальтсон Эльвира Рудольфовна от Вильяндимаской Мэльдер Владимир Петрович от рабочих и служащих Вильяндиского ликерно-винного завода «Алко», Лаур Паулина Ад овна от рабочих и служащих Вильяндиской льняной фабрики, Лимберг Мария Рейновна от Вильяндимаской организации Красного Креста, Тупикин Григорий Васильевич от Красной Армии; Valga valimisringkond nr. 389: Vaher, Konstantin Peetri p. Valgamaa kommunistliku organisatsiooni Raudsepp, Leida Aleksandri t. Valgamaa Riigiteenijate Ametiühingu Eelrand, Ada Rudolfi t. Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu Valgamaa organisatsiooni Arulo, Arno Maksimi p. Valga Raudteesõlme insener-tehniliste töötajate Voore, Arvo Juhani p. Valgamaa Hariduseja Kunstitööliste Ametiühingu Aire, Elsa Augusti t. Valgamaa Tarbijate Kooperatsiooni Stramtsov, Ivan Mihaili p. Valga jaama depoo tööliste ja teenistujate Põder, Lilli Hendriku t. Valgamaa Sangaste valla töötava talurahva Kõomägi, Hugo Stepani p. Valga linna kooliõpetajate Kallaste, Martin Jüri p. Valgamaa Kaagjärve valla töötava talurahva Makarov, Feodor Jakov! p. Punaarmee poolt; Валгаский избиратель н'ы й округ 389: Вахер Константин Петрович от Валгамаской Раудсепп Лейда Александровна от профессионального союза работников госучреждений Валгамаского Ээлранд Ада Рудольфовна от Валгамаской Аруло Арно Максимович от инженернотехнических работников железнодорожного узла ст. Валга, Вооре Арво Юханович от профессионального искусства Валгамаского Айре Эльза Аугустовна от Валгамаской потребительской кооперации, Страмцов Иван Михайлович от рабочих и служащих ж.-д. депо ст. Валга, Пыдер Лилли Хендриковна от трудовых крестьян волости Сангасте Валгамаского Кыомяги Хуго Степанович от учителей rop. Валга, Калласте Мартин Юрьевич от трудовых крестьян волости Каагярве Валгамаского Макаров Федор Яковлевич от Красной. Армии; Võru valimisringkond nr. 390: Vihur, Mihail Semjon! p. Võrumaa Hariduseja Kunstitööliste Ametiühingu Вырус кий избирательный округ JNb 390: Вихур Михаил Семенович от профессионального искусства Вырумаского

13 Tamm, Anna Ado t. Võrumaa Maatööliste Ametiühingu Siilivask, Eerika Gustavi t. Võru linna alg-, mittetäieliku keskkooli ja keskkooli õpetajate Sokolov, Aleksander Jakov! p. Punaarmee Guff, Hilda Aleksandri t. Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu Võrumaa 1 organisatsiooni Herne, Terese Rudolfi t. Võrumaa Raudteelaste Ametiühingu Kesamaa, Leonhard Isaku p. Antsla linna elanike Tärn, Aleksander Mihkli p. Võru Nahatööstuse tööliste ja teenistujate Leegen, Elsa Hendriku t. Võrumaa Tarbijate Kooperatsiooni Aljes, Johannes Augusti p. Võrumaa Tsiviil- Õhukaitse (Ossoaviahimi) Adel, Osvald Kusta p. Võrumaa Kasaritsa valla töötava talurahva poolt; Võru ida-valimisringkond nr. 391: Leegen, Voldemar Johani p. Võrumaa Hariduse- ja Kunstitööliste Ametiühingu # Kaaristo, Vello Mihaili p. Võrumaa Kehakultuuri- ja Spordiorganisatsioonide Tiisler, Erna Andrei t. Võrumaa Maatööliste Ametiühingu Parmask, Daaniel Karli p. Räpina Paberivabriku tööliste ja teenistujate Puusaar, Alvine Hendriku t. Võrumaa Leevi valla töötava talurahva Märks, Leo Villemi p. Võrumaa Räpina valla töötava talurahva Joakit, Linda Karli t. Võrumaa Kaubandustööliste Ametiühingu Kääparin, Endel Ernsti p. Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu Võrumaa organisatsiooni Mälton, Johannes Mihkli p. Võrumaa Tervishoiutööliste Ametiühingu ' Тамм Анна Адовна от профессионального союза сельскохозяйственных рабочих Вырумаского Сииливаск Эрика Густавовна от учителей начальных, неполных средних и средних школ Выру, Соколов Александр Якобович от Красной Гуфф Хильда Александровна от Вырумаской Херне Тереза Рудольфовна от профессионального союза рабочих - железнодорожников, Кесамаа Леонхард Исакович от жителей города Антсла, Тярн Александр Михкелевич от рабочих и служащих Выруокого кожевенного завода, Леген Эльза Хендриковна от работников Вырумаской потребительской кооперации, Альес Юханнес Аугустович от Вырумаского общества содействия обороне и авиационно-химическому строительству в СССР (Осоавиахим), Адель Освальд Кустович от трудовых крестьян волости Касаритса Вырумаского уезда; Выру ский восточный избирательный округ 391: Леген Вольдемар Иоханович от профессионального искусства Вырумаского Кааристо Велло Михайлович от Вырумаских физкультурных и спортивных организаций, Тийслер Эрна Андреевна от профессионального союза сельскохозяйственных рабочих Вырумаского Пармаск Даниел Карлович от рабочих и служащих Ряпинской бумажной фабрики, Пуусаар Альвина Хендриковна от трудовых крестьян волости Лееви Вырумаского Мяркс Лео Виллемович от трудовых крестьян волости Ряпина Вырумаского Иоакит Линда Карловна от профессионального союза работников торговли Вырумаского Кяяпарин Эндель Эрнстович от Вырумаской Мяльтон Юханнес Михкелевич от профессионального союза работников медсантруд Вырумаского

14 Uusna, Regina Andre t. Võru linna koolide õpetajate Petrov, Fedor Peetri p. Punaarmee poolt; Tartu linna valimisringkond nr. 392: Kosenkranius, Viktor Hendriku p. RK,.Teadusliku Kirjanduse" teenistujate Marland, August Hansu p. Tartu Riikliku Ülikooli õppejõudude, üliõpilaste ja teenistujate Aints, Harald Juhani p. NSVL Riigipanga Tartu osakonna tööliste ja teenistujate Säärits, Amanda Aleksandri t. ajalehe Postimees" töötajate ja teenistujate Petrunina, Järta Arturi t. Ehitustrust nr. 3 tööliste ja teenistujate Õunapuu, Julius Eduardi p. Tehas nr. 89 tööliste, teenistujate ja insener-tehniliste töötajate Liivrand, Linda Eduardi t. Tartu Alumiiniumi Vabriku,,Tav tööliste, teenistujate ja insener-tehniliste töötajate Täht, Ivan Mihaili p. Peipsi Laevanduse tööliste ja teenistujate Mandre, Juhan Oskari p. Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu Tartu linna organisatsiooni Jakovlenko, Grigori Jossifi p. Punaarmee Ahun, Karl Kristjani p. Tartu jaama veduridepoo tööliste ja teenistujate poolt; Tartu lõuna-valimisringkond nr. 393: Habermann, Harald Mardi p. Tartu Riikliku Ülikooli õppejõudude, üliõpilaste ja teenistujate Kolk, August Johani p. Tartumaa kommunistliku organisatsiooni Nükmann, Selma Otto t. Tartumaa Kaubandustööliste Ametiühingu Aia, Jaan Jakobi p. Tartumaa Hariduse- ja Kunstitööliste Ametiühingu Roosipuu, August Mari p. Tartumaa Teedla sovhoosi töötajate Kikas, Vladimir Jaani p. Tartumaa Maatööliste Ametiühingu Уусна Регина Андреевна от учителей школ rop. Выру, Петров Федор Петрович от Красной Армии; Тартуский городской избирательный округ 392: Козенкраниус Виктор Хендрикович 'Ют сотрудников Государственного Научного Издательства, Марланд Август Хансович от преподавателей, студентов и служащих Тартуского Государственного Университета, Айнц Харальд Юганович от рабочих и служащих Тартуского отделения Госбанка, Сяритс Аманда Александровна от рабочих и служащих газеты «Постимеес», Петрунина Ярта Артуровна от рабочих и служащих Стройтреста 3, Ыунапу Юлиус Эдуардович - от рабочих, завода -89, Лийвранд Линда Эдуардовна от рабочих, Тартуской аллюминевой фабрики «Тав», Тяхт Иван Михайлович от рабочих и служащих Чудского Пароходства, Мандре Юхан Оскарович от 'Тартуской Яковленко Григорий Иосифович от Красной Ахун Карл Кристьянович от рабочих и служащих паровозного депо станции Тарту; Тартуский южный избирательный округ 393: Хаберман Харальд Мартович от преподавателей, студентов и служащих Тартуского Государственного Университета, Кольк Аугуст Иоханович от Тартумаской Нюкманн Сельма Оттовна от профессионального союза работников торговли Тартумаского Айа Ян Якобович от профессионального искусства Тартумаского Роозипуу Аугуст Маривич от рабочих совхоза Теедла Тартумаского Кик ас Владимир Янович от профессионального союза сельхозрабочих Тартумаского

15 Kangur, Koidula Jakobi t. Tartumaa Elva valla töötava talurahva Tross, Ida Peetri t. Tartumaa Tööstuskombinaadi tööliste ja teenistujate Kirs, Aino Augusti t. Tartumaa Pühajärve valla töötava talurahva Ivankov, Andrei Foma p. Punaarmee Kivi, Linda Daavet! t. Tartumaa Puhja valla töötava talurahva poolt; Кангур Койдула Якобовна от трудовых крестьян волости Эльва Гартумаского Тросе Ида Петровна от рабочих и служащих Промкомбината Тартумаского Кире Айн о Августовна от трудовых крестьян волости Пюхаярве Гартумаского Иванков Андрей Фомич от Красной Киви Линда Давидовна от трудовых крестьян волости Пухья Тартумаского уезда; Tartu põhja-valimisringkond nr. 394: Eihe, Eduard Jaani p. Tartumaa kommunistliku organisatsiooni Kipper, Aksel Jaani p. Tartu Riikliku Ülikooli õppejõudude, üliõpilaste ja teenistujate Rosin, Julius Joosepi p. Tartumaa Hariduseja Kunstitööliste Ametiühingu Matsalu, Juho-Hannes Georgi p. Tartumaa Tervishoiutööliste Ametiühingu Kook, Voldemar Aleksandri p. Alatskivi Masina-traktorijaama tööliste ja teenistujate Puhasorg, Edgar Johannese p. Tartumaa Äksi valla kooperatiivorganisatsioonide Kõllo, Keete Jaani t. Tartumaa Puhja valla töötava talurahva Siivas, Aleksander Jaani p. Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu Tartumaa organisatsiooni Rosme, Silvia Kristjani t. Tartumaa Äksi valla töötava talurahva Vahtrik, Helmiine Adolfi t. Tartumaa Kursi valla töötava talurahva Novožilov, Nikolai Paveli p. Punaarmee poolt; 1 артуский северный избирательный округ 394: Эйхе Эдуард Янович от Тарту маек ой Коммунистической организации, Киппер Аксель Янович -т- от преподавателей, студентов и служащих Тартуского Государственного Университета, Розин Юлиус Иозепович от профессионального искусства Тартумаского Матсалу Юхо-Ханнес Георгиевич от профессионального союза работников медсантруд Тартумаского Коок Вольдемар Александрович от рабочих и служащих машино-тракторной станции Алатскиви, Пухасорг Эдгард Иоханнесович от кооперативных организаций волости Эк си Тартумаского Кылло Кеете Яновна от трудовых крестьян волости Пухья Гартумаского Сиивае Александр Янович от Тартумаской Росмэ Сильвия Кристьяновна от трудовых крестьян волости Экси Тартумаского Вахтрик Хелмиине Адольфовна от трудовых крестьян волости Курси Тартумаского Новожилов Николай Павлович от Красной Армии; '. Mustvee valimisringkond nr. 395: Meijel, Rudolf Jakobi p. Tartumaa Hariduseja Kunstitööliste Ametiühingu Runin, Dimitri Ivani p. Tartumaa Kasepää valla õpetajate Habermann, Alice Jaani t. Riikliku Kirjandusmuuseumi töötajate Муствееский избирательный округ 395: Мейель Рудольф Якобович от профессионального искусства Тартумаского Руиин Димитрий от учителей волости Казепеа Тартумаского Хаберман Алис Яновна от работников Государственного Литературного Музея,

16 Štroman, Aleksander Martini p. Punaarmee Aamisepp, Julius Siimu p. Jõgeva Sordiaretuse Instituudi töötajate Topkin, Jekaterina Dorofei t. Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu Tartumaa organisatsiooni Gluhov, Filipp Daniel! p. Tartumaa Kasepää valla kalurite Pärlin, Laine Heinrichi t. Tartumaa Voore valla töötava talurahva Rebase, Vilma Danieli t. Tartumaa Maatöötööliste Ametiühingu Helemäe, August Vidriku p. Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu Tartumaa organisatsiooni Kivi, Lilli Karli t. Tartumaa Saare valla töötava talurahva poolt; Paide lõuna-valimis ringkond nr. 396: Hansson, Karl Villemi p. Järvamaa kommunistliku organisatsiooni Kruusmaa, Friedrich Voldemari p. Türi linna mittetäieliku kesk-, keskkooli ja Tehnikumi õpetajate Noomen, Karl Jaani p. Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu Järvamaa organisatsiooni Kipp, Maria Jüri t. Järvamaa Särevere valla töötava talurahva Treufeldt, Hilda Jüri t. Paide Trükitööliste Ametiühingu Bluum, Minna Eduardi t. Türi Raudteelaste Ametiühingu Ruus, Teodor Peetri p. Järvamaa Särevere valla töötava talurahva Kiplok, Jaan Peetri p. Järvamaa Paide valla töötava talurahva Masa, Juuli Hansu t. Järvamaa Väätsa valla töötava talurahva x Vahtrik, Aleksander Ado p. Viisu sovhoosi tööliste ja teenistujate Hramov, Ivan Davidi p. Punaarmee poolt; Paide põhja-valimisringkond nr. 397: Raadik, Algus Kusta, p Punaarmee К Штроман Александр Мартынович от Красной Аамисепп Юлиус Сиимович от работников Йыгеваского научно-исследовательского института селекции сортового семеноводства, 1 õn кина Екатерина Дорофеевна от Тартумаской Глухов Филипп Данилович от рыбаков волости Казепеа Тартумаского Пяртин Лайне Хейнриховна от трудовых крестьян волости Вооре Тартумаского Ребасе Вильма Даниеловна от профессионального союза сельхозрабочих 1 артумаского Хелемяе Аугуст Видрикович от Тартумаской Киви Лилли Карловна от трудовых крестьян волости Сааре Тартумаского уезда; Пайдеский южный избирательный округ 396: Ханссон Карл Виллемович от Ярвамаской Круусмаа Фридрих Вольдемарович от учителей неполной и полной средней школы и преподавательского состава техникума rop. Тюри, 1 Ноомен Карл Янович от Ярвамаской организации Ленинского Коммунистического Союза молодежи Эстонии, Кипп Мария Юрьевна от трудовых крестьян волости Сяревере Ярвамаского Треуфельдт Хильда Юрьевна от профессионального союза рабочих полиграфической промышленности; Блуум Минна Эдуардовна от профессионального союза рабочих-железнодорожников rop. Тюри, Руус Теодор Петрович от трудовых крестьян волости Сяревере Ярвамаского Киплок Ян Петрович от трудовых крестьян волости Пайде Ярвамаского Masa Юли Хансовна от трудовых крестьян волости Вяятса Ярвамаского Вахтрик Александр Адович от рабочих и служащих совхоза «Внизу», Храмов Иван Давыдович от Красной Армии; Пайдеский северный избирательный округ 397: Радик Алгус Кустович от Красной

17 Sagen, Karl Johannese p. Järvamaa Maatööliste Ametiühingu Urb, Anatoli Nikolai p. Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu Järvamaa organisatsiooni Praks, Eduard Peetri p. Järvamaa Hariduseja Kunstitööliste Ametiühingu Jermišin, Mihail Pauli p. Järvamaa kommunistliku organisatsiooni Madisson, Herbert Juhani p. Järva-Jaani Masina-traktorijaama tööliste ja teenistujate Niglas, Voldemar Joosepi p. Paide Sidetööliste Ametiühingu Liiv, Alma Peetri t. Tapa raudteesõlme raudteelaste Šmidt, Maria Peetri t. Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu Järvamaa organisatsiooni Ranne, Hilda Eduardi t. Järvamaa Võhmuta valla töötava talurahva Kuljus, Laine Tõnise t. Järvamaa Tervishoiutööliste Ametiühingu poolt; Rakvere valimisringkond nr. 398: Miider, Otto Otto p. Virumaa Hariduse- ja Kunstitööliste Ametiühingu Leek, Anette Aleksandri t. Kunda Ehitustööliste Ametiühingu Kostin, Niina Mihaili t. Rakvere trükitööliste ja ajalehe,,viru Sõna kaastööliste Virunurm, Leonida Juliuse t. Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu Virumaa organisatsiooni Ütt, Mihkel Augusti p. Kohtla-Järve Keemia- ja Kaevandustööliste Ametiühingu Kuntro, Ludmilla Kustavi t. Virumaa Salla valla töötava talurahva Kraus, Oskar Ossip! p. Virumaa kommunistliku organisatsiooni Lasarev, Benedikt Mihaili p. Punaarmee Käro, Friedrich Peetri p. Vihula Masina-traktorijaama tööliste ja teenistujate Liiver, Hans Hindreku p. Virumaa Rakvere valla töötava talurahva ja kooperatiiv-organisatsioonide Саген Карл Юханнесович от профессионального союза сельхозрабочих Ярвамаского Урб Анатолий Николаевич от Ярвамаской Ираке Эдуард Петрович от профессионального искусства Ярвамаского Ермишин Михаил Павлович от Ярвамаской Мадиссон Херберт Юханович от рабочих и служащих Яр в а-ян иск ой машино-тракторной станции, Ниглас Вольдемар Иосепович от профессионального союза работников связи rop. Пайде, Лийв Альма Петровна от железнодорожников Тапаского узла, Шмидт Мария Петровна от Ярвамаской Ранне Хильда Эдуардовна от трудовых крестьян волости Выхмута Ярвамаского Кулыос Лайне Тынисовна от професионального медсантруд Ярвамаского уезда; Раквереский избирательный округ 398: Мильдер Отто Оттович от профессионального искусства Вирумаского Леек Анетте Александровна от профессионального союза строительных рабочих Кунда, Костина Нина Михайловна от рабочихпечатников rop. Раквере и сотрудников газеты «Виру Сына», Вирунурм Леонида Юлиусовна от Вирумаской. Уйт Михаил Августович от профессионального союза рабочих химическо-сланцевой промышленности Кохтла-Ярве, Кунтро Людмила Густавовна от трудовых крестьян волости Салла Вирумаского Краус Оскар Осипович от Вирумаской Лазарев Венедикт Михайлович от Красной Кяро Фридрих Петрович от рабочих и служащих машино-тракторной станции Вихула, Лиивер Ханс Хиндрекович от трудовых крестьян волости и кооперативных организаций волости Раквере Вирумаского

18 Sammelpärg, Selma Pauli t. Virumaa Aaspere valla töötava talurahva poolt; Kiviõli valimisringkond nr. 399: Heimar, Helmut Priidiku p. Virumaa kommunistliku organisatsiooni Kongi, Tüdrik Mihkli p. Põlevkivikaevandus,,Kiitte-Jõu tööliste, teenistujate ja insener-tehniliste töötajate Pihlakas, Rudolf Eduardi p. Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu Virumaa organisatsiooni Smirnov, Georgi Stepan! p. Põlevkivikombinaadi Kiviõli" tööliste, teenistujate ja insenertehniliste töötajate Simm, Valentina Karli t. Jõhvi Masina-traktorijaama tööliste ja teenistujate Kurn, Jaan Jaani p. Virumaa Hariduse- ja Kunstitööliste Ametiühingu Livin, Ivan Dimitri p. Keemia- ja Kaevandustööliste Ametiühingu Sulaläte, Linda Jaani t. Virumaa Rakvere valla töötava talurahva Jaagumets, Helene Juhani t. Virumaa Toiduainetetööliste Ametiühingu Ignatov, Peeter Maksimi p. Punaarmee Viluoja, Voldemar Johannese p. Virumaa Lüganuse valla töötava talurahva poolt; Narva valimisringkond nr. 400: Konovalov, Nikolai Paveli p. Narva kommunistliku organisatsiooni Ringkonpakomisjoni esimehe asetäitja Kase, Albert Jakobi p. Kreenholmi Manufaktuuri tööliste, teenistujate ja insener-tehniliste töötajate Panksejev, Aleksander Kusma p. Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu Narva organisatsiooni Siilus, Velda Valentini t. Virumaa Iisaku valla töötava talurahva Kallas, Elfriede Mihaili t. Narva raudteesõlme tööliste, teenistujate ja insener-tehniliste töötajate Саммелпярг Сельма Пауловна от трудовых крестьян волости Ааспере Вирумаского уезда; К и В' и ы л и с к и й избирательный округ 399: Кеймар Хельмут Придикович от Вирумаской Конги Индрик Михкелевич от рабочих, сланцевого рудника «Кютте Йыуд», Пихлакас Рудольф Эдуардович от Вирумаской Смирнов Георгий Степанович от рабочих, сланцевого комбината «Кивиыли», Симм Валентина Карловна от рабочих и служащих Йыхвиской машино-тракторной станции, Курн Ян Янович < от профессионального искусства Вирумаского Ливии Иван Дмитриевич от профессионального союза работников химическо-сланцевой промышленности, Сулаляте Линда Яновна от трудовых крестьян волости Раквере Вирумаского Ягуметс Хелене Юхановна от профессионального союза работников пищевой промышленности Вирумаского Игнатов Петр Максимович от Красной Вилуоя Вольдемар Юханнесович от трудовых крестьян волости Люганусе Вирумаского уезда; Нар в с кий избирательный округ 400:. Коновалов Николай Павлович от Нарвской Казе Альберт Яковлевич от рабочих, служащих и инженерно-технических работников Кренгольмской Мануфактуры, Панксеев Александр Кузьмич от Нарвской Силлус Вельда Валентиновна от трудовых крестьян волости Исаку Вирумаского Каллас Эльфриде Михайловна от рабочих, ж.-д. узла станции Нарва,

Алексей, Артем, Андрей, Аркадий, Вадим, Виктор, Данила, Илья, Михаил, Петр, Павел

Алексей, Артем, Андрей, Аркадий, Вадим, Виктор, Данила, Илья, Михаил, Петр, Павел Ниже приведена таблица совместимости мужских имён с отчествами. Таблицей пользоваться просто. Слева приведены отчества, напротив каждого - имена, которые лучше всего подходят к этому отчеству. Отчество

Подробнее

Архивный материал: Списки населения колхозов Чудовского района, д.крутиха Оскуйского с/с (1942 г.) ГАНО, ф.р-143, оп.1, д.19

Архивный материал: Списки населения колхозов Чудовского района, д.крутиха Оскуйского с/с (1942 г.) ГАНО, ф.р-143, оп.1, д.19 Архивный материал: Списки населения колхозов Чудовского района, д.крутиха Оскуйского с/с (1942 г.) ГАНО, ф.р-143, оп.1, д.19 Author : olga Date : 27.01.2015 ФОНД Р-143 «ЧУДОВСКИЙ РАЙИСПОЛКОМ» ОПИСЬ 1 ДЕЛО

Подробнее

EESTI NSV TEATAJA ВЕДОМОСТИ ЭСТОНСКОЙ ССР

EESTI NSV TEATAJA ВЕДОМОСТИ ЭСТОНСКОЙ ССР Fr. 4. Kreutzwald! al, testi NSV Riiklik Avalik Baampfcp t Fr. Е. Krsurzwatii oim. j ЕэШ m Riikis j RoOffiCttikt- IH j PfT 7?Z5~ EESTI NSV TEATAJA ВЕДОМОСТИ ЭСТОНСКОЙ ССР Eesti NSV seaduste, Eesti NSV

Подробнее

EESTI NSV TEATAJA ВЕДОМОСТИ ЭСТОНСКОЙ ССР

EESTI NSV TEATAJA ВЕДОМОСТИ ЭСТОНСКОЙ ССР EESTI NSV TEATAJA ВЕДОМОСТИ ЭСТОНСКОЙ ССР Eesti NSV seaduste, te, Eesti NSV Ministrite Nõukogu määruste ja korralduste, Eesti NSV ministrite käskkirjade ja juhendite kogu. Собрание законов Эстонской ССР,

Подробнее

степень Имя Отчество Теор Эксп Сумма начинается диплома Регион фамилия

степень Имя Отчество Теор Эксп Сумма начинается диплома Регион фамилия РЕЗУЛЬТАТЫ LXX МОСКОВСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ХИМИИ 9 КЛАСС 2014 ГОД Буква, на которую степень Имя Отчество 1 2 3 4 5 6 Теор Эксп Сумма начинается диплома Регион фамилия 1 А Анна Евгеньевна 0 0 0 0

Подробнее

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 г. Москва 10 марта 2011 г. Об утверждении состава Научно-консультативного совета при Верховном Суде Российской Федерации В соответствии с частью

Подробнее

Выборы депутатов Собрания депутатов г. Канаш шестого созыва 13 сентября 2015 года

Выборы депутатов Собрания депутатов г. Канаш шестого созыва 13 сентября 2015 года 1 Округ 1 Канашский городской 1782 избирателей Участвовало в выборах 795 44,61% 1(1) Участвовало в голосовании 795 44,61% УИК Выбирается вариантов:1 из 3 304 3 Николаева Лидия Ивановна 503 63,27% 503 2

Подробнее

Указ Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. По Чебоксарскому избирательному округу N 400

Указ Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. По Чебоксарскому избирательному округу N 400 Указ Президиума Верховного Совета Чувашской АССР Об утверждении состава окружных избирательных комиссий по выборам в Совет Союза Верховного Совета СССР десятого созыва на территории Чувашской АССР На основании

Подробнее

1 Округ 1. 2 Округ 2. 3 Округ 3

1 Округ 1. 2 Округ 2. 3 Округ 3 1 Округ 1 9305 избирателей Участвовало в выборах 3078 33,08% Участвовало в голосовании 3078 33,08% 4 Киселев Сергей Николаевич 2040 66,28% 3 Казабеков Владимир Антонович 502 16,31% 1 Глобинов Сергей Александрович

Подробнее

Eesti NSV Teataja aasta tähestikuline sisujuht. Ведомости Эстонской ССР Алфавитно-предметный указатель за 1953 год.

Eesti NSV Teataja aasta tähestikuline sisujuht. Ведомости Эстонской ССР Алфавитно-предметный указатель за 1953 год. Eesti NSV Teataja 1953. aasta tähestikuline sisujuht Ведомости Эстонской ССР Алфавитно-предметный указатель за 1953 год. \ Alevid. A. Ahtme töölisalevi rajoonilise alluvusega linnaks kujundamise kohta

Подробнее

Nr veebruaril 26 февраля 1946

Nr veebruaril 26 февраля 1946 Eesti NSV Ülemnõukogu seaduste, Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadluste, Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määruste ja korralduste, Eesti NSV rahvakomissaride käskkirjade ja juhendite kogu. Собрание

Подробнее

Роспись. Безгин Николай Алексеевич

Роспись. Безгин Николай Алексеевич Роспись Безгин Николай Алексеевич Родился: 24.09.1962. Возраст: 54. Род: Безгин Жена: Безгина (Недбальская) Валентина Иосифовна Дочь: Безгина Екатерина Николаевна Безгина (Недбальская) Валентина Иосифовна

Подробнее

ПРОТОКОЛ 1. МО Кожинское, с. Архангельское «20» июня 2014 года ул. Переселенцев 11 ч 30 мин Зарегистрировано 720 чел. Присутствовало 283 чел.

ПРОТОКОЛ 1. МО Кожинское, с. Архангельское «20» июня 2014 года ул. Переселенцев 11 ч 30 мин Зарегистрировано 720 чел. Присутствовало 283 чел. ПРОТОКОЛ 1 * собрания населения об участии в рамках проекта «Народный бюджет - 2015» МО Кожинское, с. Архангельское «20» июня 2014 года ул. Переселенцев 11 ч 30 мин Зарегистрировано 72 Присутствовало Собрание

Подробнее

Наименование избирательного объединения; Фамилия, имя, отчество кандидата

Наименование избирательного объединения; Фамилия, имя, отчество кандидата Данные первых финансовых отчетов избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов по единому избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов городского округа Клин и кандидатов в депутаты

Подробнее

Избирательная комиссия Новгородской области. Постановление. 30 мая 2013 года 77/6-5 г. Великий Новгород

Избирательная комиссия Новгородской области. Постановление. 30 мая 2013 года 77/6-5 г. Великий Новгород Избирательная комиссия Новгородской области Постановление 30 мая 2013 года 77/6-5 г. Великий Новгород О лицах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий, сформированных на территории Любытинского

Подробнее

Таблица результатов выборов по одномандатным избирательным округам

Таблица результатов выборов по одномандатным избирательным округам Таблица результатов выборов по одномандатным избирательным округам 1 Округ 1 Первый 16370 избирателей Участвовало в выборах 3629 22,17% 9(9) Участвовало в голосовании 3628 22,16% Выбирается вариантов:1

Подробнее

Итоговые результаты олимпиады Максвелл, 7 класс

Итоговые результаты олимпиады Максвелл, 7 класс Александр Александрович ГБОУ СОШ 2020 2 1 0 0 3 4 3 7 10 Александр Викторович ГБОУ Физматшкола 2007 10 10 0 3 23 0 23 Александр Витальевич ГБОУ ГИМНАЗИЯ 1514 10 10 10 10 40 7 2 9 49 призёр Александр Владимирович

Подробнее

Состав членов совета Д

Состав членов совета Д Состав членов совета Д 208.102.01 КУТЕПОВ Сергей Михайлович (председатель) - 14.01.17 ДАВЫДОВА Надежда Степановна (зам. Председателя) 14.01.20 ПРУДКОВ Михаил Иосифович- (зам. Председателя) 14.01.17 РУДНОВ

Подробнее

Список победителей 2-го этапа Акции"500 подарков от Сбербанка"

Список победителей 2-го этапа Акции500 подарков от Сбербанка Список победителей 2-го этапа Акции"500 подарков от Сбербанка" В целях неразглашения персональных данных,список победителей приведен в зашифрованном виде. Мобильный телефон (промокод) ФИО Категория приза

Подробнее

Таблица результатов выборов по одномандатным избирательным округам

Таблица результатов выборов по одномандатным избирательным округам 1 Округ 1 Первый 16370 избирателей Участвовало в выборах 3629 22,17% 9(9) Участвовало в голосовании 3628 22,16% Выбирается вариантов:1 из 4 356 376 377 378 379 380 382 387 389 1 Киселев Сергей Николаевич

Подробнее

РЕЗУЛЬТАТЫ LХХ МОСОКВСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ХИМИИ 11 КЛАСС 2014 ГОД

РЕЗУЛЬТАТЫ LХХ МОСОКВСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ХИМИИ 11 КЛАСС 2014 ГОД РЕЗУЛЬТАТЫ LХХ МОСОКВСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ХИМИИ 11 КЛАСС 2014 ГОД Буква, на которую начинается фамилия Имя Отчество 1 2 3 4 5 6 Теор Эксп Сумма Регион Степень диплома 1??? 0 1 0 1 2 А Максим Андреевич

Подробнее

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ВОТКИНСКА П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 18 сентября 2015 года 169.4 город Воткинск Об определении общих результатов выборов депутатов Воткинской городской Думы

Подробнее

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество СПИСОК ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА БЕРЕЗОВКИ, ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945гг. п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Дата смерти 1 Асеев Иван Григорьевич 1900 1941 2 Асеев Константин Васильевич

Подробнее

Приложение к распоряжению Правительства Красноярского края от р

Приложение к распоряжению Правительства Красноярского края от р Приложение к распоряжению Правительства Красноярского края от 01.11.2012 855-р Научно-педагогические работники высшей квалификации федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального

Подробнее

п/п Фамилия Имя Отчество

п/п Фамилия Имя Отчество п/п Фамилия Имя Отчество 80 Медведева Александра Павловна 81 Медведева Наталия Владимировна 82 ДАРВЕШОВ МАКСУД МАМАДОВИЧ 83 Дарвешов Мамад Бунёдович 84 Дарвешов Радик Мамадович 85 Дарвешова Мадина Мамадовна

Подробнее

Избирательная комиссия муниципального образования город Шадринск РЕШЕНИЕ

Избирательная комиссия муниципального образования город Шадринск РЕШЕНИЕ Избирательная комиссия муниципального образования город Шадринск РЕШЕНИЕ 14 сентября 2015 года 310/52 Об общих результатах выборов депутатов Шадринской городской Думы шестого созыва В соответствии со статьей

Подробнее

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА САРАПУЛА. П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 14 сентября 2015 года г. Сарапул

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА САРАПУЛА. П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 14 сентября 2015 года г. Сарапул ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА САРАПУЛА П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 14 сентября 2015 года 168.1 г. Сарапул О результатах выборов депутатов Сарапульской городской Думы шестого созыва по одномандатным

Подробнее

Результаты теоретического тура LXIX Московской олимпиады школьников по химии 9 класс первая буква фамилии. задача 6

Результаты теоретического тура LXIX Московской олимпиады школьников по химии 9 класс первая буква фамилии. задача 6 Результаты теоретического тура LXIX Московской олимпиады школьников по химии 9 класс 17.02.2013 первая буква фамилии Имя Отчество Название школы ВУЗ 1 2 3 4 5 6 А Даниил Патрикович ГБОУ ЛИЦЕЙ 1303 РХТУ

Подробнее

ЮЖНО-САХАЛИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ЮЖНО-САХАЛИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ЮЖНО-САХАЛИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 24.08.2016 64/642 г. Южно-Сахалинск О назначении членов участковых избирательных комиссий с правом решающего

Подробнее

Фамилия, имя, отчество Дата рождения. 1 Александрова Галина Викторовна 27 сентября 1961 г. 2 Алексеева Любовь Константиновна 30 ноября 1937 г.

Фамилия, имя, отчество Дата рождения. 1 Александрова Галина Викторовна 27 сентября 1961 г. 2 Алексеева Любовь Константиновна 30 ноября 1937 г. Фамилия, имя, отчество Дата рождения 1 Александрова Галина Викторовна 27 сентября 1961 г. 2 Алексеева Любовь Константиновна 30 ноября 1937 г. 3 Балуев Петр Алексеевич 16 мая 1959 г. 4 Барабашкина Юлия

Подробнее

Зайка Михаил Федорович Участник ВОВ

Зайка Михаил Федорович Участник ВОВ Зайка Михаил Федорович Зацепин Василий Петрович Награжден: орденом Отечественной войны I степени, медалями «За освобождение Варшавы», За взятие Берлина, За победу над Германией Идоленко Иван Никитович

Подробнее

MÄÄRUSTE JA KORRALDUSTE KOGU

MÄÄRUSTE JA KORRALDUSTE KOGU Ainult ametialaseks kasutamiseks Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ministrite Nõukogu MÄÄRUSTE JA KORRALDUSTE KOGU NrTlB SISUKORD Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrused 60. Eesti NSV valitsuse määruste

Подробнее

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ. Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ", доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ. Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского ХАИ, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ БАБУШКИН Анатолий Иванович БЕЗРУЧКО Константин Васильевич БОЖКО Валерий Павлович БОРИСЕВИЧ Владимир Карпович БЫЧКОВ Сергей Андреевич ВАСИЛЬЕВ ГАВВА ГАЙДАЧУК Александр Витальевич ГАЙДАЧУК

Подробнее

Список победителей 1-го этапа Акции"500 подарков от Сбербанка"

Список победителей 1-го этапа Акции500 подарков от Сбербанка Список победителей 1-го этапа Акции"500 подарков от Сбербанка" В целях неразглашения персональных данных,список победителей приведен в зашифрованном виде. Мобильный телефон (промокод) ФИО Категория приза

Подробнее

п.п. Звание Фамилия, имя, отчество Год Дата рождения гибели

п.п. Звание Фамилия, имя, отчество Год Дата рождения гибели п.п. Звание Фамилия, имя, отчество Год Дата рождения гибели 1. жертва Андреев Василий Андреевич 2. партизан Антонов Николай Ефимович 1922 г. 15.03.1944г. 3. партизан Архипов Иван Петрович 1922 г. 15.03.1944г.

Подробнее

Серия и номер свидетельства, дата выдачи. п/п. PDF created with pdffactory Pro trial version

Серия и номер свидетельства, дата выдачи. п/п. PDF created with pdffactory Pro trial version Администрация Муниципального образования сельское поселение «Победа» Ржевского района Тверской области уведомляет собственников земельных долей (далее собственников) в праве общей долевой собственности

Подробнее

Состав аттестационной комиссии УФСИН России по Мурманской области

Состав аттестационной комиссии УФСИН России по Мурманской области Приложение 1 к приказу УФСИН России по Мурманской области от 31 декабря 2014 г. 841 (в редакции приказов УФСИН от 13 марта 2015 г. 143, от 15 мая 2015 г. 274, от 2 июня 2015 г. 301, от «5» октября 2015

Подробнее

Протокол Республиканской викторины по химии и биологии среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики

Протокол Республиканской викторины по химии и биологии среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики Протокол Республиканской викторины по химии и биологии среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики Ф.И.О. участника Учебное заведение Куратор Количество Результат

Подробнее

Поимённые списки погибших курасовцев на фронте в годы Великой Отечественной войны гг.:

Поимённые списки погибших курасовцев на фронте в годы Великой Отечественной войны гг.: Поимённые списки погибших курасовцев на фронте в годы Великой Отечественной войны 1941 1945 гг.: 1.Азаров Василий Никонорович (1897 12.1943) 2.Азаров Емельян Петрович (1919 23.03.1944) 3.Азаров Иван Захарович

Подробнее

ПРИКАЗ п.им.морозова. О зачислении в первый класс

ПРИКАЗ п.им.морозова. О зачислении в первый класс 07.03.2014 47 1. Плосков Сергей Игоревич 2. Иванов Михаил Юрьевич 3. Королев Антон Михайлович 4. Корегин Вадим Николаевич 5. Крундель Никита Олегович 6. Литовко Владимир Сергеевич 7. Хорева Теона Андреевна

Подробнее

д. Савково ул. Меленковская

д. Савково ул. Меленковская д. Савково ул. Меленковская Вантеев Сергей Александрович 6 Козлова Вера Александровна 8 Соколова Клавдия Викторовна (оплачено) 10 Макарова Ольга Васильевна 12 Яркова Вера Фёдоровна 14 Козлова Юлия Николаевна

Подробнее

Перечень грузовых станций Эстонской Железной Дороги

Перечень грузовых станций Эстонской Железной Дороги Перечень грузовых станций Эстонской Железной Дороги Раздел 1. Общие сведения; Наименование поля Содержание поля п/п 1 2 3 Таблица1 1. Железнодорожный код страны* 26 2. Код железнодорожного предприятия**

Подробнее

Список односельчан погибших на фронтах Великой Отечественной войны г.г.

Список односельчан погибших на фронтах Великой Отечественной войны г.г. 1. Амелин Даниил Иванович 2. Амелин Егор Васильевич - 1905 г.р. 3. Амелин Егор Лаврентьевич - 1915 г.р. 4. Амелин Матвей Григорьевич - 1898 г.р. 5. Амелин Пётр Иванович - 1924 г.р. 6. Амелин Семён Иванович

Подробнее

СПРАВОЧНИК СЛУЖЕБНЫХ ТЕЛЕФОНОВ Экз Ч.1.

СПРАВОЧНИК СЛУЖЕБНЫХ ТЕЛЕФОНОВ Экз Ч.1. СПРАВОЧНИК СЛУЖЕБНЫХ ТЕЛЕФОНОВ Экз. 000014 Ч.1. Оренбургский областной комитет ВЛКСМ Для служебного пользования Экз. 000014 СПРАВОЧНИК СЛУЖЕБНЫХ ТЕЛЕФОНОВ Оренбург, 1983г. ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ВЛКСМ Первый

Подробнее

Фамилия, имя,отчество

Фамилия, имя,отчество СПИСОК ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА СЫРЦЕВА И ХУТОРА ГРЕМУЧИЙ, ПОГИБШИХ НА ФРОНТЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945гг. п/п Фамилия, имя,отчество Дата рождения Дата смерти 1 Александров Григорий Алексеевич 1919

Подробнее

Петина Полина Тимофеевна 19 Капканенко Алина Антоновна 20 Тогаева Зухра Фарходжоновна 20 Лукин Андрей Михайлович 3 Шестакова Мирослава Игоревна 19

Петина Полина Тимофеевна 19 Капканенко Алина Антоновна 20 Тогаева Зухра Фарходжоновна 20 Лукин Андрей Михайлович 3 Шестакова Мирослава Игоревна 19 Фамилия Имя Отчество Демидов Сергей Викторович 1 Калиниченко Валерий Анатольевич 1 Лазарь Александр Владимирович 1 Мироненко Егор Сергеевич 1 Румянцев Яков Константинович 1 Лукин Григорий Михайлович 1

Подробнее

Протокол 2 ЗАСЕДАНИЯ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ

Протокол 2 ЗАСЕДАНИЯ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Автономное учреждение Чувашской Республики среднего профессионального образования «Цивильский аграрно-технологический техникум» (АУ Чувашской

Подробнее

ОБЪЯВЛЕНИЕ. Номер свидетельства. Дата выдачи и номер регистрационной записи

ОБЪЯВЛЕНИЕ. Номер свидетельства. Дата выдачи и номер регистрационной записи ОБЪЯВЛЕНИЕ Уважаемые граждане! В соответствии со статьей 12.1. Федерального закона от 24.07.2002 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Липовского сельсовета Бузулукского

Подробнее

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕМЬЕРА РАСПОРЯЖЕНИЕ. от 15 августа 1997 г. N 854-РЗП О СОЗДАНИИ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕМЬЕРА РАСПОРЯЖЕНИЕ. от 15 августа 1997 г. N 854-РЗП О СОЗДАНИИ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕМЬЕРА РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15 августа 1997 г. N 854-РЗП О СОЗДАНИИ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УБОРКИ УРОЖАЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ В ХОЗЯЙСТВАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Подробнее

Состав аттестационной комиссии УФСИН России по Мурманской области

Состав аттестационной комиссии УФСИН России по Мурманской области Приложение 1 к приказу УФСИН России по Мурманской области от 31 декабря 2014 г. 841 (в редакции приказа УФСИН от «_15» мая 2015 г. 274_) Состав аттестационной комиссии УФСИН России по Мурманской области

Подробнее

Поимённые списки погибших Богатенцев на фронте в годы Великой Отечественной войны гг.:

Поимённые списки погибших Богатенцев на фронте в годы Великой Отечественной войны гг.: АДМИНИСТРАЦИЯ БОГАТЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИВНЯНСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 309114 с. Богатое ул. Центральная тел. 47-3-10 от «17» марта 2015 года 31 Начальнику управление

Подробнее

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА /2-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА /2-ПА АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА 15.07.2016 650/2-ПА О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной думы Федерального

Подробнее

Присутствовали: Члены комиссии:

Присутствовали: Члены комиссии: УТВЕРЖДЕНО Председатель экзаменационной комиссии в Дальневосточном федеральном округе (г. Хабаровск) М.Г. Зинюк ПРОТОКОЛ 1 заседания экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей

Подробнее

20734 Обгольц Альберт Александрович 1936 Одесса Обгольц Эмма Петровна 1915 Одесса Обенауэр Анна Филипповна 1921 Одесса Обенауэр

20734 Обгольц Альберт Александрович 1936 Одесса Обгольц Эмма Петровна 1915 Одесса Обенауэр Анна Филипповна 1921 Одесса Обенауэр 20734 Обгольц Альберт Александрович 1936 Одесса 20735 Обгольц Эмма Петровна 1915 Одесса 20737 Обенауэр Анна Филипповна 1921 Одесса 20738 Обенауэр Гильда Филипповна 1923 Кишинев 20739 Обенауэр Гильда Эдуардовна

Подробнее

В марте свои дни рождения и юбилеи отмечают:

В марте свои дни рождения и юбилеи отмечают: В марте свои дни рождения и юбилеи отмечают: 1 марта 2014 года: - 12 лет со дня рождения ДЕМЕНТЬЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА; - 20 лет со дня рождения ШАТЕЙКИС СЕРГЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ; 2 марта 2014 года: - 32 года

Подробнее

МОСКВА МЭР РАСПОРЯЖЕНИЕ. от 2 августа 2002 г. N 447-РМ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ ПРОГРАММЫ

МОСКВА МЭР РАСПОРЯЖЕНИЕ. от 2 августа 2002 г. N 447-РМ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ ПРОГРАММЫ МОСКВА МЭР РАСПОРЯЖЕНИЕ от 2 августа 2002 г. N 447-РМ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ ПРОГРАММЫ "СТИПЕНДИЯ МЭРА МОСКВЫ" В ЛАТВИИ, ЛИТВЕ И ЭСТОНИИ Во исполнение постановления Правительства

Подробнее

ФОНД П опись 15

ФОНД П опись 15 Партархив Марийского Обкома КПСС П - 12 Моркинский райком КПСС, Марийская АССР ФОНД П - 12 опись 1 дела постоянного хранения за 13 год на листах 2 п/п Делопроиз. индекс или номер по стар. описи Заголовок

Подробнее

ПЛЕНУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ

ПЛЕНУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ПЛЕНУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1 июля 2010 г. N 36 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АРБИТРАЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Обсудив списки арбитражных

Подробнее

СПИСОК ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА Федчевка, УШЕДШИХ НА ФРОНТ

СПИСОК ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА Федчевка, УШЕДШИХ НА ФРОНТ СПИСОК ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА Федчевка, УШЕДШИХ НА ФРОНТ 1. Абраменко Владимир 2. Боженко Николай Фёдорович 3. Боженко Фёдор Иванович 4. Волков Александр Васильевич 5. Воробьёв Александр Ильич 6. Воробьёв Дмитрий

Подробнее

Заведующие межфакультетскими кафедрами

Заведующие межфакультетскими кафедрами Заведующие межфакультетскими кафедрами Кафедра социально-экономических дисциплин (образована в 1932) Шпагин В.Д. 15.11.1932 1934 Яккола Николай Матвеевич 1934 20.02.1935 Никулин Михаил Георгиевич 20.02.1935

Подробнее

Списки групп ДО 2013/2014 (1 курс)

Списки групп ДО 2013/2014 (1 курс) Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики» Ф А К У Л Ь Т Е Т З А О Ч

Подробнее

Фамилия, имя, отчество Воинское звание Год рождения Дата гибели или захоронения

Фамилия, имя, отчество Воинское звание Год рождения Дата гибели или захоронения п/п Фамилия, имя, отчество Воинское звание Год рождения Дата гибели или захоронения Место захоронения Откуда перезахоронен 1. Алексеев Алексей Иванович партизан 1924 06.09.1943 Д. Житница - 2. Александров

Подробнее

Современная история местного самоуправления в Якшур-Бодьинском районе

Современная история местного самоуправления в Якшур-Бодьинском районе Современная история местного самоуправления в Якшур-Бодьинском районе Политический и экономический кризис начала 90-х годов ХХ века привел к необходимости совершенствования структуры органов власти. И

Подробнее

ПОМЯНИ, ГОСПОДИ. Новгородских и Киевских великих князей. Олег ( новгородский князь; 882 осень киевский) Игоря

ПОМЯНИ, ГОСПОДИ. Новгородских и Киевских великих князей. Олег ( новгородский князь; 882 осень киевский) Игоря Новгородских и Киевских великих князей Рюрика Рюрик (862 879) Новгородский князь Олега Олег (879 882 новгородский князь; 882 осень 912 - киевский) Игоря Игорь Рюрикович (912 осень 945) Ольга (осень 945

Подробнее

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ. 5 сентября 2016 года 179-3

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ. 5 сентября 2016 года 179-3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 5 сентября 2016 года 179-3 Об исключении лиц из резерва составов участковых комиссий Санкт-Петербурга В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального

Подробнее

17 мая 2011 г. N 207-ПП. О внесении изменений в постановление Правительства Москвы. от 22 апреля 2003 г. N 275-ПП".

17 мая 2011 г. N 207-ПП. О внесении изменений в постановление Правительства Москвы. от 22 апреля 2003 г. N 275-ПП. 17 мая 2011 г. N 207-ПП О внесении изменений в постановление Правительства от 22 апреля 2003 г. N 275-ПП В связи с изменением структуры Правительства и в соответствии с постановлением Правительства от

Подробнее

ПРОТОКОЛ л и собрания населения об участии в рамках проекта «Народный бюджет- 2017» Собрание населения проводится по адресу: с.борщевка. д. 27.

ПРОТОКОЛ л и собрания населения об участии в рамках проекта «Народный бюджет- 2017» Собрание населения проводится по адресу: с.борщевка. д. 27. ПРОТОКОЛ л и собрания населения об участии в рамках проекта «Народный бюджет- 2017» МО Тула с. Борщевка Зарегистрировано: 53 Присутствовало: 53 «15» августа 2016 19 ч. 00 мин. Собрание населения проводится

Подробнее

СПИСОК победителей Акции «Больше тратишь Больше возвращаем» п/п ФИО Дата рождения Сумма приза

СПИСОК победителей Акции «Больше тратишь Больше возвращаем» п/п ФИО Дата рождения Сумма приза СПИСОК победителей Акции «Больше тратишь Больше возвращаем» В целях неразглашения персональных данных, список победителей приведен в зашифрованном виде. 1 Мария В. 04.02.1963 739,00 2 Нина Михайловна Г.

Подробнее

РЕШЕНИЕ ЖЮРИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА XV ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОНОМИКЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9-11-х КЛАССОВ от 29 января 2010 г.

РЕШЕНИЕ ЖЮРИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА XV ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОНОМИКЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9-11-х КЛАССОВ от 29 января 2010 г. 9 КЛАСС (количество участников: 66) 1. Бородин Ростислав Алексеевич sch1576 Призер Северный 2. Иванникова Татьяна Дмитриевна sch1257 Призер Южный 3. Пашетный Святослав Игоревич sch0867 Призер Южный 4.

Подробнее

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА "ВЫБОРЫ" Выборы глав местных органов исполнительной власти 14 октября 2012 года. Свердловская область

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ВЫБОРЫ Выборы глав местных органов исполнительной власти 14 октября 2012 года. Свердловская область ГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА "ВЫБОРЫ" Выборы глав местных органов исполнительной власти 14 октября 2012 года Сводные данные о предварительных итогах голосования (по отчитавшимся участкам)

Подробнее

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.01.2017 3-р г. Кореновск О проведении месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в муниципальном образовании

Подробнее

1. по «Базовому курсу» (открываемые классы ОГ 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8; 9)

1. по «Базовому курсу» (открываемые классы ОГ 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8; 9) УТВЕРЖДЕНО Председатель заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов автомобильным транспортом в Чувашской

Подробнее

ПРИКАЗ. Йошкар-Ола О ЗАЧИСЛЕНИИ НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ (ВЫСШИЙ КОЛЛЕДЖ ПГТУ "ПОЛИТЕХНИК")

ПРИКАЗ. Йошкар-Ола О ЗАЧИСЛЕНИИ НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ (ВЫСШИЙ КОЛЛЕДЖ ПГТУ ПОЛИТЕХНИК) МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

Подробнее

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 27 САНКТ- ПЕТЕРБУРГ Р Е Ш Е Н И Е. 22 августа 2016 года 13-4

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 27 САНКТ- ПЕТЕРБУРГ Р Е Ш Е Н И Е. 22 августа 2016 года 13-4 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 7 САНКТ- ПЕТЕРБУРГ Р Е Ш Е Н И Е августа 016 года 13-4 О предложении об исключении из резерва составов участковых избирательных комиссий На основании пункта 9 статьи

Подробнее

ГУБЕРНАТОР МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 марта 2017 г. N 38-ПГ

ГУБЕРНАТОР МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 марта 2017 г. N 38-ПГ ГУБЕРНАТОР МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 марта 2017 г. N 38-ПГ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ

Подробнее

Депутаты Белгородской областной Думы V созыва (2010 настоящее время)

Депутаты Белгородской областной Думы V созыва (2010 настоящее время) Депутаты Белгородской областной Думы V созыва (2010 настоящее время) Партия, округ ФИО депутата, Должность в Думе, комитет Примечание избранного 10.10.2010 (доизбранного, прошедшего по списку) Емельяненко

Подробнее

ПРОТОКОЛ собрания населения об участии в рамках проекта «Народный бюджет- 2016»

ПРОТОКОЛ собрания населения об участии в рамках проекта «Народный бюджет- 2016» ПРОТОКОЛ собрания населения об участии в рамках проекта «Народный бюджет- 2016» МО Лазаревское «04» августа 2015 17 ч.оомин. Зарегистрировано 109 Присутствовало 109 Собрание населения проводится по адресу:

Подробнее

ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ. от 1 октября 2008 г. N 52-пг О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА

ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ. от 1 октября 2008 г. N 52-пг О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1 октября 2008 г. N 52-пг О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 03.10.2006 N 70-ПГ 1. Внести в постановление Губернатора Санкт-Петербурга

Подробнее

Список жителей села Вознесеновка, погибших в годы Великой Отечественной войны

Список жителей села Вознесеновка, погибших в годы Великой Отечественной войны Список жителей села Вознесеновка, погибших в годы Великой Отечественной войны 1.Анокин Александр Дмитриевич (1904-1943) ряд. 2.Анокин Иван Демидович (1909-1945) ряд. 3.Анокин Федор Дмитриевич (1900-1943)

Подробнее

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 35 г. Москва 21 июля 2015 г. Об утверждении в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014

Подробнее

Ф.И.О. погибших воинов с.сырцево

Ф.И.О. погибших воинов с.сырцево Ф.И.О. погибших воинов с.сырцево 1.Алексадров Григорий Алексеевич. 2.Артёмов Андрей Васильевич 3.Артёмов Егор Васильевич 4.Артёмов Игнат Ефимович 5.Артеменко Василий Игнатьевич 6.Бочаров Дмитрий Никифорович

Подробнее

Ливанов Дмитрий Викторович. - Министр образования и науки Российской Федерации (председатель комиссии) Третьяк Наталья Владимировна

Ливанов Дмитрий Викторович. - Министр образования и науки Российской Федерации (председатель комиссии) Третьяк Наталья Владимировна СОСТАВ Межведомственной комиссии по проведению мониторинга деятельности государственных образовательных учреждений в целях оценки эффективности их работы и реорганизации неэффективных государственных учреждений

Подробнее

Наименования структурного подразделения. Глава администрации Вейделевского района

Наименования структурного подразделения. Глава администрации Вейделевского района Структура Администрации Вейделевского района Белгородской области, Наименования структурного подразделения Телефоны (междугородний код 8(47237)) Глава администрации Вейделевского района Глава администрации

Подробнее

ОБЪЯВЛЕНИЕ. Уважаемые граждане!

ОБЪЯВЛЕНИЕ. Уважаемые граждане! ОБЪЯВЛЕНИЕ Уважаемые граждане! В соответствии со статьей 12.1. Федерального закона от 24.07.2002 101- ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Могутовского сельсовета Бузулукского

Подробнее

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ (ФСИН РОССИИ) ПРИКАЗ. Москва

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ (ФСИН РОССИИ) ПРИКАЗ. Москва МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ (ФСИН РОССИИ) ПРИКАЗ Москва Об установлении квалификационной категории педагогическим работникам организаций ФСИН России,

Подробнее

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, , 5/37438

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, , 5/37438 Национальный правовой Интернет-портал, 26.06.2013, 5/37438 ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 21 июня 2013 г. 514 О внесении изменений в постановление Совета Министров от 19 июля 2010 г.

Подробнее

Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района городского округа Самара Самарской области

Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района городского округа Самара Самарской области Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района городского округа Самара Самарской области 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20, к.10, тел./факс (846) 337-11-75 Р Е Ш Е Н И Е 15.09.2015 33/34

Подробнее

Корни семьи Уборских. Грачевы

Корни семьи Уборских. Грачевы Потомкам моим - близким и дальним Корни семьи Уборских СБОРНИК генеалогических очерков Грачевы (генеалогическая схема) Составитель Уборский А.В. 2014 г. В настоящем очерке приведена генеалогическая схема

Подробнее

СПИСОК участников заседания Правительства Российской Федерации

СПИСОК участников заседания Правительства Российской Федерации СПИСОК участников заседания Правительства 31 марта 2014 г. Республика Крым, г.симферополь ШУВАЛОВ Игорь Иванович ПРИХОДЬКО Сергей Эдуардович ГОЛОДЕЦ Ольга Юрьевна ДВОРКОВИЧ Аркадий Владимирович КОЗАК Дмитрий

Подробнее

Председатель общественного совета. Ефременко Вячеслав Геннадьевич председатель ТСЖ "Вместе"

Председатель общественного совета. Ефременко Вячеслав Геннадьевич председатель ТСЖ Вместе РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА в соответствии с критериями оценки эффективности деятельности общественных советов при органах исполнительной власти Текущее место в сводном рейтинге Наименование общественного совета

Подробнее

КИНО-календарь знаменательных и памятных дат на 2016 год

КИНО-календарь знаменательных и памятных дат на 2016 год КИНО-календарь знаменательных и памятных дат на 2016 год ЯНВАРЬ 1-75 лет со дня рождения Сергея Каюмовича Шакурова (1941- ), актера 6 105 лет со дня рождения Николая Афанасьевича Крючкова (1911-1993),

Подробнее

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ. РЕШЕНИЕ 01 июня 2016 г. 8/48

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ. РЕШЕНИЕ 01 июня 2016 г. 8/48 КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШЕНИЕ 01 июня 2016 г. 8/48 г. Каменск-Уральский О формировании окружных избирательных комиссии по выборам депутатов Городской Думы города

Подробнее

В связи с проведением в г. Саранске общероссийского социальнопатриотического марафона «Сильные духом » с 5 по 6 сентября 2013 г.

В связи с проведением в г. Саранске общероссийского социальнопатриотического марафона «Сильные духом » с 5 по 6 сентября 2013 г. В связи с проведением в г. Саранске общероссийского социальнопатриотического марафона «Сильные духом - 2013» с 5 по 6 сентября 2013 г. (далее - марафон) и первенства Федерации велосипедного спорта России

Подробнее

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОРЕНОВСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 353180, г. Кореновск, ул. Красная 87, тел/факс (8242)4-08-37 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ

Подробнее

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ. 22 сентября 2016 года 186-3

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ. 22 сентября 2016 года 186-3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22 сентября 2016 года 186-3 Об установлении общих результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва В соответствии

Подробнее

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Пленума Высшего Арбитражного Суда Москва 2007 г. Об утверждении арбитражных заседателей арбитражных судов субъектов Обсудив списки арбитражных

Подробнее

Отчетно-выборная конференция Санкт-Петербургского отделения СТД РФ (ВТО) состоялась 18 апреля 2011 года.

Отчетно-выборная конференция Санкт-Петербургского отделения СТД РФ (ВТО) состоялась 18 апреля 2011 года. Отчетно-выборная конференция Санкт-Петербургского отделения СТД РФ (ВТО) состоялась 18 апреля 2011 года. На Отчетно-выборную конференцию, согласно квоте, данной Правлением каждому театральному коллективу

Подробнее

Инициатора публичных слушаний - главу сельсовета Т.Г.Бирюкову; Предложения по времени для выступлений ограничений во времени нет.

Инициатора публичных слушаний - главу сельсовета Т.Г.Бирюкову; Предложения по времени для выступлений ограничений во времени нет. П Р О Т О К О Л 1 публичных слушаний по обсуждению проекта «О внесении изменений в «Правила землепользования и застройки муниципального образования «Веселовский сельсовет» Моршанского района Тамбовской

Подробнее