ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ"

Транскрипт

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Μάθημα: Ρωσικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία : 21 Μαΐου 2012 Υπ. Καθ.: Βαθμός: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 9 (ΕΝΝΕΑ) ΣΕΛΙΔΕΣ ЧАСТЬ I - ПИСЬМО ( 25 баллов ) Напишите сочинение на одну из следуюших тем. В Вашем сочинении должно быть не менее 100 слов. Мой любимый город.

2 ЧАСТЬ II - ЧТЕНИЕ ( 25 баллов ) Прочитайте рассказ известной писательницы Е. Ауэрбах и выполните задания. (10Х1=10 баллов) Когда я училась в школе, я не любила физику. Я и сегодня ничего не понимаю в ней. Учителя физики в нашей школе были плохие. Я думаю, что они сами не любили эту науку. Когда я училась в десятом классе, мои родители поняли, что я не сдам экзамен по физике. Они пригласили студентафизика, чтобы он занимался со мной. Он должен был сделать то, что не смогли сделать мои учителя в школе. Этот студент очень любил физику и серьезно занимался со мной. Каждый раз, когда он спрашивал меня: Скажите, что Вам непонятно? А я каждый раз хотела ответить ему: Мне непонятно, почему Вы говорите со мной только о физике Почему Вы не приглашаете меня в кино или в театр? Почему Вы не видите, что я Вас люблю. Да, в семнадцать лет я была влюблена в студента физического факультета. Но он любил только свою науку и не видел ни весны, ни меня, ни других девушек, которые с интересом смотрели на него. Был май... Я не хотела учить физику, потому что я все время думала о студенте. Он был талантливым учителем, и я неплохо сдала экзамен по физике. 1. Когда я училась в 10 классе, мои родители решили, что я.... (А) смогу сдать экзамен по физике (Б) смогу поступить на физиический факультет (В) совсем не знаю физику 2. Они попросили... заниматься со мной физикой. (А) учителя (Б) студента (В) учёного 3. Новый учитель серьёзно занимался со мной, но скоро я поняла, что.... (А) люблю его (Б) он любит меня (В) он не любит физику 4. Мои занятия физикой были.... (А) осенью (Б) зимой (В) весной 5. Я... экзамен по физике. (А) решила не сдавать (Б) сдала (В) не сдала 2

3 Я всегда любила театр. В Москве есть очень хорошие театры и много талантливых артистов. Сначала я ходила в театр с мамой, а потом с подругами и друзьями. Вы, конечно, понимаете, что я мечтала стать артисткой и работать в театре. Поэтому после школы я поступила в театральный институт. Там меня ждали новые друзья, новые проблемы и новые экзамены. И я скоро забыла своего учителя физики. И вот один раз, в январе, когда я шла по улице с цветами, я встретила его. В то время я была влюблена в одного артиста. Но я была рада встретить своего учителя физики. Мы долго разговаривали. - Не забывайте о своей ученице, - сказала я и подарила ему свои цветы. Я думала тогда, что это было очень красиво. Я поехала на автобусе домой, а он пошел в библиотеку. Я понимала, что Москва - большой город и мы никогда больше не встретим друг друга. 6. Я... ходила в театр. (А) никогда не (Б) редко (В) часто 7. Я хотела.... (А) стать физиком (Б) быть артисткой (В) работать в школе 8. После школы я поступила.... (А) в театральный институт (Б) в университет (В) в институт культуры 9. В то время я.... (А) не могла забыть учителя физики (Б) мечтала стать женой учителя физики (В) любила одного артиста 10. В автобусе я думала, что.... (А) никогда не увижу учителя (Б) всегда буду любить учителя (В) учитель физики любит меня Прошло немало лет... Однажды я прочитала в газете, что мой учитель физики стал ученым и что его работы знают во всем мире. Он решил очень важную физическую проблему, и об этом писали все газеты. А вчера... Я шла из театра домой. Был теплый весенний день. На остановке автобуса стоял высокий немолодой мужчина. Он внимательно смотрел на меня. Вы - моя первая ученица по физике, сказал он. Да, ответила я. А я читала о Вас в газете. Вы не забыли мою фамилию? Конечно, не забыла. 3

4 И мы долго гуляли и вспоминали наши занятия физикой. Прошло много лет, но мы помнили всё, что было тогда весной. И нам было весело и интересно говорить. Около метро продавали цветы. Сколько стоят ваши цветы? Один рубль. А все цветы? Все?.. Десять рублей. Он дал деньги, и я взяла цветы. Вы знаете, я люблю театр, сказал он. И я много раз видел Вас в театре. Вы стали хорошей артисткой. Спасибо. Мне очень приятно. Я рада, что вы узнали меня. Помните, что вы сказали, когда в прошлый раз дарили мне цветы? Вы сказали: Не забывайте о своей ученице. Вы видите, я вас не забыл. Был май, было тепло. Мы решили ещё немного погулять. А. Правильно ( ) или неправильно ( Χ )? (5х2=10 баллов) 1. Я прочитала в газете, что мой учитель стал писателем. 2. Я встретила учителя физики в театре. 3. Учитель физики часто видел меня в театре 4. Мой учитель купил цветы за 10 рубль. 5. Эта встреча была летом. В. Найдите в тексте антонимы. (5Х1=5 баллов) никогда... старые... холодный... низкий... мало... 4

5 ЧАСТЬ III ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА ( 50 баллов ) А. Выберите правильный вариант. (30Х1=30 баллов) 1.Никос долго изучает.... (А) русский (Б) по-русски (В) русский язык 2. Сегодня пятница, а Оля приехала вчера, в.... (А) понедельник (Б) среду (В) четверг 3. Это мой любимый.... (А) мороженое (Б) сок (В) колбаса 4. Недавно я посмотрела... детектив. (А) английский (Б) английского (В) английскому 5. Нина купила... платье. (А) дорогое (Б) дорогой (В) дорогая пошёл с тобой в ресторан? (А) Кто (Б) С кем (В) Кого 7. Мама пришла на... в 6 часов. (А) работа (Б) работу (В) работы 8. Наташа тоже ходила на.... (А) концерт (Б) концерта (В) концерте 9. Вечером мы будем играть.... (А) баскетбол (Б) баскетбола (В) в баскетбол 5

6 10. Я забыла журнал.... (А) самолёт (Б) в самолёте (В) самолёта 11. Моя сестра работает.... (А) математик (Б) математика (В) математиком 12. Михаил (А) строитель (Б) строителя (В) строителем 13. Вечером я позвонил.... (А) Юра (Б) Юру (В) Юре 14. Нина не знает, что подарить.... (А) подруга (Б) подруги (В) подруге 15. Ты уже сфотографировал...? (А) сын (Б) сына (В) сыну 16. Вчера я познакомился.... (А) Машу (Б) с Машей (В) Маше 17. Мой брат занимается.... (А) биология (Б) биологию (В) биологией 18. Это фотография.... (А) сестра (Б) сестры (В) сестру 19. Мне понравилась... метро. (А) новая станция (Б) новой станции (В) новую станцию 6

7 20. Вчера мы работали 12...! (А) часа (Б) часов (В) часы 21. Дима уже посмотрел сегодня (А) фильма (Б) фильмы (В) фильм 22. На этой улице много.... (А) киоска (Б) киоски (В) киосков 23. Мы пришли домой.... (А) ночь (Б) ночью (В) ночи 24. Кто... по телефону? (А) говорил (Б) говорила (В) говорили 25. Вчера Катя весь вечер... на пианино. (А) играла (Б) играет (В) будет играть 26. Виктор любит не только музыку,... (А) а литературу. (Б) но (В) но и 27. Отец сказал,... завтра будет холодно. (А) когда (Б) что (В) кто 28. Я забыл,... Саша звонил мне. (А) когда (Б) потому что (В) чтобы 29. Ира не купила костюм,... он очень дорогой. (А) поэтому (Б) что (В) потому что 7

8 30. Саши нет дома, и я не знаю,... он пошёл. (А) где (Б) куда (В) откуда Б. Куда Вы пойдёте, если вы хотите купить...? (5Х1=5 баллов) Овощной магазин А Магазин Одежда Б Аптека В Молочные продукты Г Книжный магазин Д 1. Лекарство 2. Бананы 3. Брюки 4. Словарь 5. Сыр 8

9 В. Напишите пропущенные слова. (10Х1=10 баллов) Любимая еда детей пицца и ганбургеры. Мы 1 в России, многие 2 русскую еду. Но молодые люди её не любят. Им 3 итальянская и 4 еда. Студенты часто ходят в 5 < Макдоналдс>. Они 6, что там 7 и недорого. Правда они знают, что их жареная 8 - очень вредная еда. А вы когда-нибудь ели в таком 9? Может быть 10 пообедать в русском кафе < Му-му>! нравится вкусно картошка лучше живём ресторане любят говорят - ресторан американская Г. Вставьте пропущенные слова. (5Х1=5 баллов) Кому Где Куда О ком Кого живёт Андрей? встретила Анна? ты подарил цветы? ходили студенты? 5....говорили соседи? ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧИ!!! 9

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА. Инструкция к выполнению теста

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА. Инструкция к выполнению теста ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА Инструкция к выполнению теста Время выполнения теста - 45 минут. Тест включает 100 позиций. При выполнении теста пользоваться словарём нельзя. Вы получили тест

Подробнее

ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. ОБЩЕЕ ВЛАДЕНИЕ ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА

ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. ОБЩЕЕ ВЛАДЕНИЕ ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. ОБЩЕЕ ВЛАДЕНИЕ ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА Время выполнения теста 60 минут. При выполнении теста пользоваться словарем нельзя. Напишите Ваше имя и фамилию

Подробнее

1. ты был? (А) Где (Б) Откуда (В) Куда

1. ты был? (А) Где (Б) Откуда (В) Куда ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ. ОБЩЕЕ ВЛАДЕНИЕ Субтест 1. Лексика. Грамматика Инструкция по выполнению теста Время выполнения субтеста 60 минут. Тест включает 100 позиций. При выполнении теста пользоваться словарём

Подробнее

ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ Субтест ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА

ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ Субтест ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КК ИНОСТРННОМУ ЯЗЫКУ ЭЛЕМЕНТРНЫЙ УРОЕНЬ Субтест ЛЕКСИК. ГРММТИК Инструкция к выполнению теста ремя выполнения теста 45 минут. Тест включает 100 позиций. При выполнении теста пользоваться

Подробнее

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: OΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: OΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: Ρωσικά Επίπεδο: Β Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Подробнее

МОДУЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 1 (ПФ, I семестр)

МОДУЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 1 (ПФ, I семестр) Мой любимый друг 1. Вчера я рассказал преподавателю. 2. Это друзья. 3. 18 лет. 4. Я всегда на день рождения дарю книгу. 5. Мы занимаемся в одной группе. 6. Я объяснил, почему я купил этот компьютер. 7.

Подробнее

Тест по русскому языку «Базовый уровень» СУБТЕСТ 1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА Выберите правильный вариант и отметьте его.

Тест по русскому языку «Базовый уровень» СУБТЕСТ 1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА Выберите правильный вариант и отметьте его. Тест по русскому языку «Базовый уровень» СУБТЕСТ 1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА Выберите правильный вариант и отметьте его. 1. Он знает русскую литературу. (А) много (Б) очень (В) хорошо (Г) часто 2. Наташа, я

Подробнее

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ. по дисциплине «Начальный курс русской грамматики»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ. по дисциплине «Начальный курс русской грамматики» ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный университет им. А.М.Горького» Инновационная образовательная

Подробнее

ЧАСТЬ 1 ЧТЕНИЕ (30 баллов, 50 минут)

ЧАСТЬ 1 ЧТЕНИЕ (30 баллов, 50 минут) ЧАСТЬ 1 ЧТЕНИЕ (30 баллов, 50 минут) Прочитайте следующие микротексты и подчеркните ответ, соответствующий содержанию прочитанного. Микротекст 1 -- Антон, скажите, пожалуйста, все факультеты МГУ находятся

Подробнее

Девятнадцатое сентября, понедельник

Девятнадцатое сентября, понедельник Где вы были в выходные дни? Я никуда не ходила. Я читала рассказ. Как назывался этот рассказ? «Что я люблю» куча времени = много времени Я читала книгу. Я читала учебник. Как вы отдыхали в выходные дни?

Подробнее

ИЗУЧАЕМ РУССКИЙ ЯЗЫК С НУЛЯ

ИЗУЧАЕМ РУССКИЙ ЯЗЫК С НУЛЯ ИЗУЧАЕМ РУССКИЙ ЯЗЫК С НУЛЯ a) Урок b) c) Урок Да, это окно. Да, это книга. Да, он [Андрей] дома. Да, она [газета] здесь. Да, она [Анна] студентка. Нет, это не море. Это озеро. Нет, это не вода. Это сок.

Подробнее

Третье мая, суббота. ближайший = самый близкий записка письмо. Это рассказ о Питере. Питер -

Третье мая, суббота. ближайший = самый близкий записка письмо. Это рассказ о Питере. Питер - серьёзный Почему вы не улыбаетесь? улыбаться улыбнуться Я чувствую себя плохо. У меня плохое настроение. Почему? Что случилось? Сегодня я не курил. У меня не было сигареты. У него не было времени купить

Подробнее

(А) учились (Б) изучали (В) занимались. 15. Вы английский язык в школе?

(А) учились (Б) изучали (В) занимались. 15. Вы английский язык в школе? Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Тихоокеанский государственный университет» Русский язык как иностранный Время

Подробнее

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ. Лексико-грамматический тест. 1. Вы умеете читать...? А) русский язык Б) по-русски В) русский

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ. Лексико-грамматический тест. 1. Вы умеете читать...? А) русский язык Б) по-русски В) русский Элементарный уровень ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ Лексико-грамматический тест 1. Вы умеете читать...? А) русский язык Б) по-русски В) русский 2.... ты был? А) откуда Б) куда В) где 3. Я часто смотрю передачи...

Подробнее

ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ. Субтест ЧТЕНИЕ

ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ. Субтест ЧТЕНИЕ 1 ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ Субтест ЧТЕНИЕ Инструкция к выполнению теста Время выполнения теста 45 минут. При выполнении теста можно пользоваться словарём. Вы получили

Подробнее

Урок 13 СООТНОШЕНИЕ ВИДОВ ГЛАГОЛА ПОВТОРИТЕ!

Урок 13 СООТНОШЕНИЕ ВИДОВ ГЛАГОЛА ПОВТОРИТЕ! Урок 13 ПОВТОРИТЕ! 1. Вставьте подходящие по смыслу глаголы НСВ СВ. Объясните правила использования глаголов НСВ СВ. 1) Наташа учится в школе. Каждый день она в школу. 2) Уроки в школе в 8 часов утра.

Подробнее

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЧАСТЬ 1 ЧТЕНИЕ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЧАСТЬ 1 ЧТЕНИЕ : : : ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЧАСТЬ 1 ЧТЕНИЕ (30 баллов, 50 минут) Прочитайте следующие микротексты и подчеркните ответ, соответствующий содержанию прочитанного. Микротекст 1 --Марина,

Подробнее

Информация для желающих сдать тест по русскому языку как иностранному элементарный уровень - А1

Информация для желающих сдать тест по русскому языку как иностранному элементарный уровень - А1 Информация для желающих сдать тест по русскому языку как иностранному элементарный уровень - А1 Testiranje na vseh zahtevnostnih stopnjah izvajamo v centru Ruski ekspres v Ljubljani. Za več informacij

Подробнее

ТЕСТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ. Субтест 1. ГРАММАТИКА. ИНСТРУКЦИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕСТА

ТЕСТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ. Субтест 1. ГРАММАТИКА. ИНСТРУКЦИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕСТА ТЕСТ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ 1. 2. Субтест 1. ГРАММАТИКА. ИНСТРУКЦИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕСТА Время выполнения теста - 60 минут. Тест включает 150 позиций. Вы получили тест и матрицу. Напишите ваше имя и фамилию на

Подробнее

Тест по русскому языку как иностранному I сертификационный уровень. Субтест 1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА. Время выполнения теста 60 минут.

Тест по русскому языку как иностранному I сертификационный уровень. Субтест 1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА. Время выполнения теста 60 минут. Тест по русскому языку как иностранному I сертификационный уровень Субтест 1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА Время выполнения теста 60 минут. При выполнении теста пользоваться словарем нельзя. Напишите Ваше имя и

Подробнее

Тест 3. Лексика. Грамматика

Тест 3. Лексика. Грамматика 1 Тест 3. Лексика. Грамматика Время 45 минут. Инструкция В данной части теста вы должны выполнить 3 задания (85 позиций). Сначала прочитайте предложения / тексты, потом предлагаемые варианты ответов. Выберите

Подробнее

1. Не открывайте (окно)! На улице холодно. 2. У моей жены завтра день рождения, мы пригласили (гости). 3. Я жду (твоя сестра) уже 15 минут!

1. Не открывайте (окно)! На улице холодно. 2. У моей жены завтра день рождения, мы пригласили (гости). 3. Я жду (твоя сестра) уже 15 минут! УРОК 2 Повторите окончания винительного падежа существительных и прилагательных, а также личных местоимений (учебник «Жили-были. 12 уроков русского языка», стр. 27 28). 1 Раскройте скобки, поставьте слова

Подробнее

(Вы выбрали вариант А). Если Вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте это так: Например:

(Вы выбрали вариант А). Если Вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте это так: Например: 1 ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КК ИНОСТРННОМУ ЯЗЫКУ ЗОЫЙ УРОЕНЬ Субтест ЛЕКСИК. РММТИК Инструкция к выполнению теста ремя выполнения теста 50 минут. Тест состоит из 4-х частей, включающих 110 заданий. При выполнении

Подробнее

ВХОДНОЙ ТЕСТ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА им. А.С.ПУШКИНА АНКЕТА

ВХОДНОЙ ТЕСТ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА им. А.С.ПУШКИНА АНКЕТА ВХОДНОЙ ТЕСТ I. Заполните анкету. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА им. А.С.ПУШКИНА АНКЕТА Фамилия, имя (на родном языке / на русском языке) Дата рождения пол муж. / жен. Страна (гражданство) Домашний

Подробнее

ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА. (Б правильный ответ). Если Вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте так: (А ошибка, Б правильный вариант).

ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА. (Б правильный ответ). Если Вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте так: (А ошибка, Б правильный вариант). Тест по русскому языку как иностранному для подготовки к комплексному экзамену ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА Инструкция по выполнению субтеста Время выполнения субтеста 15 минут. Субтест включает 25 заданий. При

Подробнее

Вы получили тест и матрицу. Напишите Ваше имя и фамилию на каждом листе матрицы.

Вы получили тест и матрицу. Напишите Ваше имя и фамилию на каждом листе матрицы. ОБРАЗЕЦ ТИПОВОГО ТЕСТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (фрагмент) Время выполнения теста 45 мин. При выполнении теста можно пользоваться словарём. Тест имеет 3 части: Грамматика/Лексика, Чтение и Письмо. Вы получили

Подробнее

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 Μάθημα: Ρωσικά Επίπεδο: 4 Διάρκεια: 2.30 ώρες Ημερομηνία:

Подробнее

Инструкция. или форму слова (а, б или в). Отметьте его в контрольном листе.

Инструкция. или форму слова (а, б или в). Отметьте его в контрольном листе. 1 Тест 3. Лексика. Грамматика Время - 30 минут Инструкция Прочитайте предложения. Выберите нужное слово или форму слова (а, б или в). Отметьте его в контрольном листе. 1. Моя мама экономист, она работает.

Подробнее

ЭКЗАМЕН ПО РАЗГОВОРУ I, II I СЕМЕСТР

ЭКЗАМЕН ПО РАЗГОВОРУ I, II I СЕМЕСТР ЭКЗАМЕН ПО РАЗГОВОРУ I, II I СЕМЕСТР Монологи: 1. О себе 2. Моя семья 3. Моя подруга (мой друг) 4. Мой обычный день и выходные 5. Мои интересы и мое свободное время 6. Моя группа 7. Моя учеба и мои планы

Подробнее

СКЛОНЕНИЕ МЕСТОИМЕНИЙ И ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ С СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ

СКЛОНЕНИЕ МЕСТОИМЕНИЙ И ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ С СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ Урок 1 СКЛОНЕНИЕ МЕСТОИМЕНИЙ И ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ С СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ ЗАДАНИЕ 1. а) Напишите вопросы к выделенным словам. Образец: Анна рассказывала об этом старом московском парке. О каком парке рассказывала

Подробнее

РУССКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПОВСЕДНЕГО ОБЩЕНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. Субтест «ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА» Инструкция по выполнению субтеста

РУССКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПОВСЕДНЕГО ОБЩЕНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. Субтест «ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА» Инструкция по выполнению субтеста РУССКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПОВСЕДНЕГО ОБЩЕНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ Субтест «ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА» Инструкция по выполнению субтеста Время выполнения субтеста 30 минут. Субтест включает 60 позиций. При

Подробнее

ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА

ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА В тесте слева даны предложения (1, 2 и т.д.), а справа - варианты выбора. Выберите правильный вариант и отметьте соответствующую букву на матрице.

Подробнее

Русский язык II CLT Упражнения на повторение

Русский язык II CLT Упражнения на повторение ПОВТОРЕНИЕ МАТЬ УЧЕНИЯ Упражнения на повторение 1 курс Упражнение 1: какая форма правильная? 1. Что ты (делать)? Я (читать) (газета). 2. Это Иван. Ты (он) (знать)? 3. (Чей) это ручка? Это (мой) ручка!

Подробнее

ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. Субтест ЧТЕНИЕ

ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. Субтест ЧТЕНИЕ 1 ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ Субтест ЧТЕНИЕ Инструкция к выполнению теста Время выполнения теста 50 минут. При выполнении теста можно пользоваться словарём. Вы получили

Подробнее

Двенадцатое апреля, суббота

Двенадцатое апреля, суббота Они поздно встали? Нет. Мы поздно вышли. выход вход Они идут. Настя заболела. забыть Он пошёл в посольство. идти он шёл она шла они шли он пошёл Он спит. Он проспал. У Веры есть её номер телефона. Какое

Подробнее

Задание Москва больше (Киев).

Задание Москва больше (Киев). ТЕСТ 1. «РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ» Вариант 1 1. У меня нет (брат, сестра). 2. В моей комнате нет (телефон, телевизор). 3. Я думаю, завтра не будет (дождь, снег). 4. У него не было (виза). 5. На этой улице нет

Подробнее

Двадцать шестое апреля, среда

Двадцать шестое апреля, среда Повторение мать учения Дома нужно повторять то, что мы делаем на уроке. Если мы не повторяем, то в одно ухо влетает, а из другого уха вылетает. Какое сегодня число? Сегодня двадцать шестое апреля. девушка

Подробнее

Четырнадцатое ноября, понедельник

Четырнадцатое ноября, понедельник на прошлой неделе оптика Я ходил в оптику. Я не вижу без очков. мне не видно контактные линзы срочно Мне нужно срочно Можно срочно? срочный ремонт срочная химчистка Я скоро поеду в Китай и закажу очки

Подробнее

В РЕСТОРАНЕ. Задание1.

В РЕСТОРАНЕ. Задание1. 8 В РЕСТОРАНЕ Задание1. Скажи'те, ча'сто ли вы хо'дите в рестора'ны? Нра'вится ли вам ру'сская ку'хня? Каки'е блю'да ру'сской ку'хни вы про'бовали? Зна'ете ли вы, что обы'чно едя'т в Росси'и на за'втрак,

Подробнее

ПРИЛОЖЕНИЕ I Производные слова. Элементарный уровень владения русским языком как иностранным

ПРИЛОЖЕНИЕ I Производные слова. Элементарный уровень владения русским языком как иностранным ПРИЛОЖЕНИЕ I Производные слова. Элементарный уровень владения русским языком как иностранным Общее количество единиц 775. Общее количество производных слов - 342. Производные слова, образованные различными

Подробнее

Седьмое декабря, понедельник

Седьмое декабря, понедельник перепутать Я перепутал /-а Это новый студент. Расскажите о нём. Его зовут Айсян. Где вы учились раньше? Я раньше учился в Урумчи. Синьцзян Где? В какой провинции? В Синьцзяне. провинция на западе ( 6)

Подробнее

ВЫРАЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ В СЛОЖНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ. Когда шёл дождь, дети играли дома.

ВЫРАЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ В СЛОЖНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ. Когда шёл дождь, дети играли дома. ВЫРАЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ В СЛОЖНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ Когда шёл дождь, дети играли дома. 1 А) Прочитайте предложения. Разделите их на 3 группы предложения, где действия: а) совпадают во времени полностью, б) совпадают

Подробнее

Русский язык 1 май 2014 повторение

Русский язык 1 май 2014 повторение 2 семестр 2013-2014: повторение Задание 1: глаголы 1. Иван всегда дома, в кафетерии на работе, а в ресторане Алма на улице Тинсестраат. 2. Наша бабушка прекрасно по-английски и по-французски, потому что

Подробнее

Двадцать четвёртое мая, суббота

Двадцать четвёртое мая, суббота Нельзя научить говорить на иностранном языке, можно только научиться. учить научить учиться научиться Я буду приносить рассказы о том, как люди учат иностранные языки. обязательно Какое сегодня число?

Подробнее

Двадцать второе августа, понедельник

Двадцать второе августа, понедельник Откуда вы? Я из Тайваня. Я учу русский язык. Где вы учитесь? Я училась в институте. Я окончила университет. окончить университет На каком факультете ты училась? На филологическом факультете. филологический

Подробнее

1. Как Вас зовут?... зовут Виктор. а) Я Ь) Меня с) У меня d) Мне. 2. Сколько тебе лет? лет. а) Мой Ь) Я с) Меня d) Мне

1. Как Вас зовут?... зовут Виктор. а) Я Ь) Меня с) У меня d) Мне. 2. Сколько тебе лет? лет. а) Мой Ь) Я с) Меня d) Мне Вступительное тестирование по русскому языку 1. Как Вас зовут?... зовут Виктор. а) Я Ь) Меня У меня Мне 2. Сколько тебе лет?... 25 лет. а) Мой Ь) Я Меня Мне 3. Я приехал в Россию... а) в Индии Ь) из Индии

Подробнее

ЭКЗАМЕН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

ЭКЗАМЕН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЭКЗАМЕН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ АУДИРОВАНИЕ Инструкция к выполнению теста В тесте 10 заданий. Прослушайте короткие тексты. Выберите правильный вариант и отметьте соответствующую букву в таблице ответов. При

Подробнее

Типовые тесты экзамена по русскому языку для трудящихся мигрантов.

Типовые тесты экзамена по русскому языку для трудящихся мигрантов. Типовые тесты экзамена по русскому языку для трудящихся мигрантов. Экзамен по русскому языку для трудящихся мигрантов состоит из 5 субтестов: Субтест 1. Лекиска. Грамматика. Содержит одно задание (25 позиций).

Подробнее

Вариант 1. МОДУЛЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК»

Вариант 1. МОДУЛЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК» Вариант 1. МОДУЛЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК» СУБТЕСТ 1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА Инструкция к выполнению субтеста Время выполнения теста - 15 минут. Тест включает 25 позиций. При выполнении теста пользоваться словарём

Подробнее

Контрольная работа «ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ» (единственное число) Вариант 1

Контрольная работа «ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ» (единственное число) Вариант 1 (единственное число) Вариант 1 1. Вчера я был в театре (брат). 2. Павел разговаривал по телефону (подруга). 3. Сегодня утром Антон завтракал (отец). 4. Летом Анна отдыхала в деревне (сестра). 5. Мать была

Подробнее

ОТКРЫТЫЙ ВАРИАНТ МОДУЛЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК» СУБТЕСТ ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА

ОТКРЫТЫЙ ВАРИАНТ МОДУЛЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК» СУБТЕСТ ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА ОТКРЫТЫЙ ВАРИАНТ МОДУЛЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК» СУБТЕСТ ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА Инструкция к выполнению субтеста Время выполнения теста - 15 минут. Тест включает 25 позиций. При выполнении теста пользоваться словарём

Подробнее

ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ Субтест ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА

ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ Субтест ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА 1 ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КК ИНОСТРННОМУ ЯЗЫКУ ПЕРЫЙ УРОЕНЬ Субтест ЛЕКСИК. РММТИК Инструкция к выполнению теста. ремя выполнения теста 60 минут. Тест включает 165 позиций. При выполнении теста пользоваться

Подробнее

Первое февраля, понедельник

Первое февраля, понедельник Что я сейчас буду спрашивать? Что интересного было в вашей жизни в эти дни? Я ходил на концерт. На какой концерт? На концерт классической музыки. Концерт был в Белом зале Политехнического университета.

Подробнее

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: TIẾNG NGA; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh:... Số báo danh:...

Подробнее

СОДЕРЖАНИЕ. Элементарный уровень

СОДЕРЖАНИЕ. Элементарный уровень СОДЕРЖАНИЕ Предисловие...4 Элементарный уровень Часть 1. Как вы знаете слова...7 Часть 2. Как вы знаете грамматику... 11 Часть 3. Как вы умеете читать...52 Часть 4. Как вы умеете слушать...61 Часть 5.

Подробнее

ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH.

ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: TIẾNG NGA; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh:... Số báo danh:...

Подробнее

Двадцать шестое сентября, понедельник

Двадцать шестое сентября, понедельник Как вы провели выходные дни? = что вы делали и где вы были в выходные дни проводить провести (время) «Икеа» - это магазин. Я ходила в магазин «Икеа», я купила подушки и одеяло. (Где вы были? = Куда вы

Подробнее

Вариант 1. МОДУЛЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК» СУБТЕСТ 1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА. Инструкция к выполнению субтеста

Вариант 1. МОДУЛЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК» СУБТЕСТ 1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА. Инструкция к выполнению субтеста Вариант 1. МОДУЛЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК» СУБТЕСТ 1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА Инструкция к выполнению субтеста Тест включает 25 позиций. При выполнении теста пользоваться словарём нельзя. Вы получили тест и матрицу.

Подробнее

21 июня, суббота. Где вы хотели бы жить? стр.178, 3 необитаемый остров

21 июня, суббота. Где вы хотели бы жить? стр.178, 3 необитаемый остров Магазин открыт. Открыто Магазин закрыт. Закрыто Книга открыта. Книга закрыта. Окно открыто. Окно закрыто. Окна открыты. Окна закрыты. Я всегда вовремя. Я не опаздываю. 5 часов назад Олег разместил фотографии

Подробнее

а) в банкомате б) в баре в) в банке а) готов б) рад в) занят 3. Очень жаль, кажется, мы опоздали на автобус, нужно искать такси.

а) в банкомате б) в баре в) в банке а) готов б) рад в) занят 3. Очень жаль, кажется, мы опоздали на автобус, нужно искать такси. 1. Моя мама экономист, она работает. а) в банкомате б) в баре в) в банке 2. Я очень познакомиться с вашей женой. а) готов б) рад в) занят 3. Очень жаль, кажется, мы опоздали на автобус, нужно искать такси.

Подробнее

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЧАСТЬ 1 ЧТЕНИЕ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЧАСТЬ 1 ЧТЕНИЕ : : : ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЧАСТЬ 1 ЧТЕНИЕ ( 30 баллов, 50 минут ) Прочитайте следующие микротексты и подчеркните ответ, соответствующий содержанию прочитанного. Микротекст 1 Мой отец

Подробнее

1. Прочитайте новые слова и выражения.

1. Прочитайте новые слова и выражения. 1. Прочитайте новые слова и выражения. а) гулять - погулять Ванда и Матеуш хотят погулять по Невскому проспекту. Мы вышли из университета и пошли в кафе. Можно выйти? выходить выйти + из + Род. п. (чего?)

Подробнее

Уровень элементарного общения (A1)

Уровень элементарного общения (A1) ГОУ ВПО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина», Центр Сертификационного тестирования, A1, образец теста 1 Уровень элементарного общения (A1) Тест 1.Чтение Время 20 минут. Инструкция В этой части экзамена вы должны

Подробнее

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα: ΡΩΣΙΚΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 25 Μαΐου 2006 11:00 13:00

Подробнее

Пятнадцатое ноября, вторник

Пятнадцатое ноября, вторник Месяц назад моя соседка пригласила свою подругу жить в нашей квартире. Вчера её подруга переехала в общежитие. Когда её подруга жила у нас, они никогда не убирали квартиру, было очень грязно. Я тоже не

Подробнее

Ситуация. В Интернете ты познакомился со школьником из России. Он прислал тебе свою анкету. Кто предлагает тебе свою дружбу? Анкета для девочек

Ситуация. В Интернете ты познакомился со школьником из России. Он прислал тебе свою анкету. Кто предлагает тебе свою дружбу? Анкета для девочек ТЕСТ 1.ЧТЕНИЕ Время 35 минут. Инструкция В этом тесте 20 заданий. Сначала познакомься с ситуацией, потом прочитай тексты, фразы и варианты ответов. Выбери один правильный вариант ответа (а, б или в) и

Подробнее

Двадцать первое сентября, среда

Двадцать первое сентября, среда ждать Мы ждём Завтра будет двадцать второе сентября, четверг. Послезавтра будет двадцать третье сентября, пятница. сколько? один два три какой? первый второй третий, третье, третья Я ходил в университет

Подробнее

Poziom A2... / 20 pkt

Poziom A2... / 20 pkt Poziom A2... АУДИРОВАНИЕ Ответьте на вопросы: ДА НЕТ 1. Я живу в небольшом городке. 2. На моей улице много высоких домов. 3. На лавочках сидят вечерами молодые люди. 4. К каждому можно прийти в гости.

Подробнее

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Тест 1. Чтение Время: 30 минут Баллы: 20/ Инструкция: В этой части экзамена вы должны прочитать текст и выбрать возможный вариант ответа из трёх (

Подробнее

Домашнее задание на каникулах (Люк, Лето 2006) Винительный падеж

Домашнее задание на каникулах (Люк, Лето 2006) Винительный падеж Домашнее задание на каникулах (Люк, Лето 2006) Винительный падеж Упражнение 1 страница 144 А 1. Я хорошо знаю его брата и его сестру. 2. Нина купила в магазине пальто и шапку. Её муж купил рубашку, галстук

Подробнее

Horošo 2 CD:n kuullun ymmärtämistehtävät

Horošo 2 CD:n kuullun ymmärtämistehtävät Horošo 2 CD:n kuullun ymmärtämistehtävät Kappale 3. Tehtävä 10/3 Työkirja 2 Во что ты любишь играть? Конечно, в футбол, но зимой я играю в хоккей. У нас в семье все играют, но в разные игры; мама играет

Подробнее

Двадцать восьмое сентября, среда

Двадцать восьмое сентября, среда проспать Сегодня вы не проспали, и я очень рада! Я очень рада, что вы сегодня не проспали. значит значить = to mean это значит пойду поеду Он живёт далеко, на станции метро «Приморская». он живёт + где?

Подробнее

Третье октября, понедельник

Третье октября, понедельник В следующий понедельник у нас будет большой тест. Какого числа будет тест? Десятого октября. тест: - грамматика - чтение - письмо - аудирование - говорение Кого нет? Лю Цзясиня, Ван Жуйчжэ и Цзэн Цзиня

Подробнее

Дательный падеж имён существительных (единственное и множественное число) в значении адресата.

Дательный падеж имён существительных (единственное и множественное число) в значении адресата. С т р а н и ц а 1 Дательный падеж имён существительных (единственное и множественное число) в значении адресата. С т р а н и ц а 2 У Валерия есть брат, который живёт в Нью- Йорке. Его зовут Вадим. Скоро

Подробнее

ТИПОВЫЕ ТЕСТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

ТИПОВЫЕ ТЕСТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕСТИРОВАНИЯ ГРАЖДАН ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ТИПОВЫЕ ТЕСТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ ОБЩЕЕ ВЛАДЕНИЕ ВАРИАНТЫ Санкт-Петербург

Подробнее

Двенадцатое сентября, понедельник

Двенадцатое сентября, понедельник Я буду переводчиком. Через год нам нужно сдать экзамен ТРКИ2. сдавать сдать экзамен Она из Кореи. На какой факультет вы хотите поступить? На филологический факультет. Кем вы потом будете? Я не знаю, но

Подробнее

Орос хэлний хичээлийн даалгавар. I. ГРАММАТИКА (38 баллов)

Орос хэлний хичээлийн даалгавар. I. ГРАММАТИКА (38 баллов) Время выполнения: 80 мин. (Всего 100 баллов) ЧАСТЬ 1. (80 баллов) I. ГРАММАТИКА (38 баллов) Задание. Выберите правильный грамматический вариант. (по 2 балла) 1. Брат вчера был.... А. театру В. театр C.

Подробнее

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 6 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013 Môn: TIẾNG NGA; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh:... Số báo danh:...

Подробнее

Семнадцатое июля, пятница

Семнадцатое июля, пятница Они ещё что-то покупают. Они ещё ничего не купили. Мы говорим о вас. Как вы думаете, почему? Потому что мы опаздываем. Фея Мы видели Фею в магазине. В пятницу урок начинается в 12:20. Кажется, я один или

Подробнее

Седьмое июня, суббота

Седьмое июня, суббота соревнование соревнования Часто бывают соревнования? Они возвращаются / вернутся в Китай 15-ого июня. Они едут / поедут в Китай 15-ого июня. Можно использовать настоящее время, если мы точно знаем, что

Подробнее

Двадцать девятое августа, понедельник

Двадцать девятое августа, понедельник ехать поехать, приехать Я еду. Я буду ехать долго. Я поеду / приеду Я поеду в Китай, потому что моя виза заканчивается. Вы уже всё можете сказать по-русски, если вы знаете, что в учебниках 1 и 2. Её мама

Подробнее

Второе декабря, пятница

Второе декабря, пятница просыпаться проснуться Я проснулся в 7 часов и подумал, что можно поспать ещё 5 минут. Но я спал долго и проспал. засыпать заснуть (= уснуть) Он лёг спать, но не мог уснуть. Когда вы встали? В 11 часов.

Подробнее

Предложный падеж с предлогом на для обозначения средства передвижения. Винительный падеж для обозначения времени (дни недели). Спряжение глаголов

Предложный падеж с предлогом на для обозначения средства передвижения. Винительный падеж для обозначения времени (дни недели). Спряжение глаголов С т р а н и ц а 1 Предложный падеж с предлогом на для обозначения средства передвижения. Винительный падеж для обозначения времени (дни недели). Спряжение глаголов совершенного вида в будущем времени и

Подробнее

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТОРЛЯ. по дисциплине «Начальный курс русской грамматики»

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТОРЛЯ. по дисциплине «Начальный курс русской грамматики» ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный университет им. А.М.Горького» Инновационная образовательная

Подробнее

СОДЕРЖАНИЕ. Урок Это Иван. Он тут. Это Анна? Анна дома?

СОДЕРЖАНИЕ. Урок Это Иван. Он тут. Это Анна? Анна дома? СОДЕРЖАНИЕ Урок 1................... 3 Это Иван. Он тут. Это Анна? Анна дома? Гласные (а, о, у, э, и, ы). Согласные (л, м, н, п, б, ф, в, т, д). Понятие о глухости звонкости. Ритмика слова, слогоделение,

Подробнее

СКЛОНЕНИЕ МЕСТОИМЕНИЙ И ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ С СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ

СКЛОНЕНИЕ МЕСТОИМЕНИЙ И ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ С СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ Урок 1 СКЛОНЕНИЕ МЕСТОИМЕНИЙ И ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ С СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ ЗАДАНИЕ 1. а) Напишите вопросы к выделенным словам. Образец: Анна рассказывала об этом старом московском парке. О каком парке рассказывала

Подробнее

Орос хэлний хичээлийн даалгавар. I. ГРАММАТИКА (38 баллов)

Орос хэлний хичээлийн даалгавар. I. ГРАММАТИКА (38 баллов) Время выполнения: 80 мин. (Всего 100 баллов) ЧАСТЬ 1. (80 баллов) I. ГРАММАТИКА (38 баллов) Задание. Выберите правильный грамматический вариант. (по 2 балла) 1. Мама вчера была в.... А. в музее В. музея

Подробнее

Употребление несовершенного и совершенного вида глагола в прошедшем времени. Инфинитивные конструкции со словами можно и нужно.

Употребление несовершенного и совершенного вида глагола в прошедшем времени. Инфинитивные конструкции со словами можно и нужно. С т р а н и ц а 1 Употребление несовершенного и совершенного вида глагола в прошедшем времени. Инфинитивные конструкции со словами можно и нужно. С т р а н и ц а 2 Каждый день на уроке дети читали новые

Подробнее

Пятое марта, четверг

Пятое марта, четверг пропаганда реклама Я думала, что вы купили всё (все вещи, все товары) в магазине. агент бизнесмен Он продаёт косметику. Кто-то украл кошелёк. украсть Осторожно! Где ваш друг? Он уехал в Китай. Я удивилась.

Подробнее

Двадцать седьмое июня, понедельник

Двадцать седьмое июня, понедельник Вы знаете его? Я знаю его. Как его зовут? Я никогда не видела его. Сергей сказал, что в пятницу было только 5 человек на уроке. Это правда? Да. Кто был в пятницу на уроке? Он хочет домой, в Китай. Сколько

Подробнее

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Подробнее

Szolnoki Főiskola Orosz általános gazdasági nyelv tantárgyi kalauz Távoktatás

Szolnoki Főiskola Orosz általános gazdasági nyelv tantárgyi kalauz Távoktatás Függellék BEMENETI TESZT 100 pont I. Egészítse ki a mondatokat a zárójelben lévő szavak megfelelő alakjával! (13 СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ Л. Н. Иванов работает на. (один) из московских заводов. Он рассказывает о..

Подробнее

Третье октября, понедельник

Третье октября, понедельник Она сняла квартиру около метро «Приморская». В квартире две комнаты. зубной врач Я была у зубного врача, сейчас я не могу говорить. Я ходила к зубному врачу. Зубной врач чуть-чуть говорил по-английски.

Подробнее

Восемнадцатое апреля, понедельник

Восемнадцатое апреля, понедельник Волшебник человек, который может всё Подоконник Я была в баре. Вдруг я увидела, что в сумке нет кошелька. Немецкий паспорт пропал. на следующий день я пошла в полицию Она всё рассказала Бармен сказал,

Подробнее

(МАДИ) Н.Н. АЛЕШИЧЕВА С Б О Р Н И К К У Ч Е Б Н И К У " В Р Е М Я - 1 "

(МАДИ) Н.Н. АЛЕШИЧЕВА С Б О Р Н И К К У Ч Е Б Н И К У  В Р Е М Я - 1 ^^АДИ МОСКОВСКИЙ АВТОМОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ (МАДИ) УНИВЕРСИТЕТ Н.Н. АЛЕШИЧЕВА С Б О Р Н И К П Р А К Т И Ч Е С К И Х З А Д А Н И Й К У Ч Е Б Н И К У " В Р Е М Я - 1 " (элементарный

Подробнее

Урок 4 Повторение грамматики с прошлого урока

Урок 4 Повторение грамматики с прошлого урока Урок 4 Повторение грамматики с прошлого урока 1) Дополните: Мы с моей подруг Елен интерес географ и очень люб Герман и Америк. Наш преподаватель математик очень строг. Это не нрав Волод и Павл. Математик

Подробнее

МОДУЛЬ 3. ПОВТОРИТЕЛЬНЫЙ ПИСЬМО ИЗ МИНСКА

МОДУЛЬ 3. ПОВТОРИТЕЛЬНЫЙ ПИСЬМО ИЗ МИНСКА МОДУЛЬ 3. ПОВТОРИТЕЛЬНЫЙ ПИСЬМО ИЗ МИНСКА 1. а) Прочитайте предложения, поставьте вопросы к выделенным словам, определите падежи имени существительного, обратите внимание на предлоги. 1. ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

Подробнее

Итоговый тест по русскому языку как иностранному (подготовительное отделение иностранных граждан факультет довузовской подготовки)

Итоговый тест по русскому языку как иностранному (подготовительное отделение иностранных граждан факультет довузовской подготовки) Итоговый тест по русскому языку как иностранному (подготовительное отделение иностранных граждан факультет довузовской подготовки) Выберите правильный вариант. имя, фамилия группа 1. Дедушка уже старый

Подробнее

РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Контрольные и проверочные работы Минск БГМУ 2016 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ

Подробнее