ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ"

Транскрипт

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: Μάθημα: Ρωσικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία : 21 Μαΐου 2012 Υπ. Καθ.: Βαθμός: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 9 (ΕΝΝΕΑ) ΣΕΛΙΔΕΣ ЧАСТЬ I - ПИСЬМО ( 25 баллов ) Напишите сочинение на одну из следуюших тем. В Вашем сочинении должно быть не менее 100 слов. Мой любимый город.

2 ЧАСТЬ II - ЧТЕНИЕ ( 25 баллов ) Прочитайте рассказ известной писательницы Е. Ауэрбах и выполните задания. (10Х1=10 баллов) Когда я училась в школе, я не любила физику. Я и сегодня ничего не понимаю в ней. Учителя физики в нашей школе были плохие. Я думаю, что они сами не любили эту науку. Когда я училась в десятом классе, мои родители поняли, что я не сдам экзамен по физике. Они пригласили студентафизика, чтобы он занимался со мной. Он должен был сделать то, что не смогли сделать мои учителя в школе. Этот студент очень любил физику и серьезно занимался со мной. Каждый раз, когда он спрашивал меня: Скажите, что Вам непонятно? А я каждый раз хотела ответить ему: Мне непонятно, почему Вы говорите со мной только о физике Почему Вы не приглашаете меня в кино или в театр? Почему Вы не видите, что я Вас люблю. Да, в семнадцать лет я была влюблена в студента физического факультета. Но он любил только свою науку и не видел ни весны, ни меня, ни других девушек, которые с интересом смотрели на него. Был май... Я не хотела учить физику, потому что я все время думала о студенте. Он был талантливым учителем, и я неплохо сдала экзамен по физике. 1. Когда я училась в 10 классе, мои родители решили, что я.... (А) смогу сдать экзамен по физике (Б) смогу поступить на физиический факультет (В) совсем не знаю физику 2. Они попросили... заниматься со мной физикой. (А) учителя (Б) студента (В) учёного 3. Новый учитель серьёзно занимался со мной, но скоро я поняла, что.... (А) люблю его (Б) он любит меня (В) он не любит физику 4. Мои занятия физикой были.... (А) осенью (Б) зимой (В) весной 5. Я... экзамен по физике. (А) решила не сдавать (Б) сдала (В) не сдала 2

3 Я всегда любила театр. В Москве есть очень хорошие театры и много талантливых артистов. Сначала я ходила в театр с мамой, а потом с подругами и друзьями. Вы, конечно, понимаете, что я мечтала стать артисткой и работать в театре. Поэтому после школы я поступила в театральный институт. Там меня ждали новые друзья, новые проблемы и новые экзамены. И я скоро забыла своего учителя физики. И вот один раз, в январе, когда я шла по улице с цветами, я встретила его. В то время я была влюблена в одного артиста. Но я была рада встретить своего учителя физики. Мы долго разговаривали. - Не забывайте о своей ученице, - сказала я и подарила ему свои цветы. Я думала тогда, что это было очень красиво. Я поехала на автобусе домой, а он пошел в библиотеку. Я понимала, что Москва - большой город и мы никогда больше не встретим друг друга. 6. Я... ходила в театр. (А) никогда не (Б) редко (В) часто 7. Я хотела.... (А) стать физиком (Б) быть артисткой (В) работать в школе 8. После школы я поступила.... (А) в театральный институт (Б) в университет (В) в институт культуры 9. В то время я.... (А) не могла забыть учителя физики (Б) мечтала стать женой учителя физики (В) любила одного артиста 10. В автобусе я думала, что.... (А) никогда не увижу учителя (Б) всегда буду любить учителя (В) учитель физики любит меня Прошло немало лет... Однажды я прочитала в газете, что мой учитель физики стал ученым и что его работы знают во всем мире. Он решил очень важную физическую проблему, и об этом писали все газеты. А вчера... Я шла из театра домой. Был теплый весенний день. На остановке автобуса стоял высокий немолодой мужчина. Он внимательно смотрел на меня. Вы - моя первая ученица по физике, сказал он. Да, ответила я. А я читала о Вас в газете. Вы не забыли мою фамилию? Конечно, не забыла. 3

if ($this->show_pages_images && $page_num < DocShare_Docs::PAGES_IMAGES_LIMIT) { if (! $this->doc['images_node_id']) { continue; } // $snip = Library::get_smart_snippet($text, DocShare_Docs::CHARS_LIMIT_PAGE_IMAGE_TITLE); $snips = Library::get_text_chunks($text, 4); ?>

4 И мы долго гуляли и вспоминали наши занятия физикой. Прошло много лет, но мы помнили всё, что было тогда весной. И нам было весело и интересно говорить. Около метро продавали цветы. Сколько стоят ваши цветы? Один рубль. А все цветы? Все?.. Десять рублей. Он дал деньги, и я взяла цветы. Вы знаете, я люблю театр, сказал он. И я много раз видел Вас в театре. Вы стали хорошей артисткой. Спасибо. Мне очень приятно. Я рада, что вы узнали меня. Помните, что вы сказали, когда в прошлый раз дарили мне цветы? Вы сказали: Не забывайте о своей ученице. Вы видите, я вас не забыл. Был май, было тепло. Мы решили ещё немного погулять. А. Правильно ( ) или неправильно ( Χ )? (5х2=10 баллов) 1. Я прочитала в газете, что мой учитель стал писателем. 2. Я встретила учителя физики в театре. 3. Учитель физики часто видел меня в театре 4. Мой учитель купил цветы за 10 рубль. 5. Эта встреча была летом. В. Найдите в тексте антонимы. (5Х1=5 баллов) никогда... старые... холодный... низкий... мало... 4

5 ЧАСТЬ III ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА ( 50 баллов ) А. Выберите правильный вариант. (30Х1=30 баллов) 1.Никос долго изучает.... (А) русский (Б) по-русски (В) русский язык 2. Сегодня пятница, а Оля приехала вчера, в.... (А) понедельник (Б) среду (В) четверг 3. Это мой любимый.... (А) мороженое (Б) сок (В) колбаса 4. Недавно я посмотрела... детектив. (А) английский (Б) английского (В) английскому 5. Нина купила... платье. (А) дорогое (Б) дорогой (В) дорогая пошёл с тобой в ресторан? (А) Кто (Б) С кем (В) Кого 7. Мама пришла на... в 6 часов. (А) работа (Б) работу (В) работы 8. Наташа тоже ходила на.... (А) концерт (Б) концерта (В) концерте 9. Вечером мы будем играть.... (А) баскетбол (Б) баскетбола (В) в баскетбол 5

6 10. Я забыла журнал.... (А) самолёт (Б) в самолёте (В) самолёта 11. Моя сестра работает.... (А) математик (Б) математика (В) математиком 12. Михаил (А) строитель (Б) строителя (В) строителем 13. Вечером я позвонил.... (А) Юра (Б) Юру (В) Юре 14. Нина не знает, что подарить.... (А) подруга (Б) подруги (В) подруге 15. Ты уже сфотографировал...? (А) сын (Б) сына (В) сыну 16. Вчера я познакомился.... (А) Машу (Б) с Машей (В) Маше 17. Мой брат занимается.... (А) биология (Б) биологию (В) биологией 18. Это фотография.... (А) сестра (Б) сестры (В) сестру 19. Мне понравилась... метро. (А) новая станция (Б) новой станции (В) новую станцию 6

7 20. Вчера мы работали 12...! (А) часа (Б) часов (В) часы 21. Дима уже посмотрел сегодня (А) фильма (Б) фильмы (В) фильм 22. На этой улице много.... (А) киоска (Б) киоски (В) киосков 23. Мы пришли домой.... (А) ночь (Б) ночью (В) ночи 24. Кто... по телефону? (А) говорил (Б) говорила (В) говорили 25. Вчера Катя весь вечер... на пианино. (А) играла (Б) играет (В) будет играть 26. Виктор любит не только музыку,... (А) а литературу. (Б) но (В) но и 27. Отец сказал,... завтра будет холодно. (А) когда (Б) что (В) кто 28. Я забыл,... Саша звонил мне. (А) когда (Б) потому что (В) чтобы 29. Ира не купила костюм,... он очень дорогой. (А) поэтому (Б) что (В) потому что 7

8 30. Саши нет дома, и я не знаю,... он пошёл. (А) где (Б) куда (В) откуда Б. Куда Вы пойдёте, если вы хотите купить...? (5Х1=5 баллов) Овощной магазин А Магазин Одежда Б Аптека В Молочные продукты Г Книжный магазин Д 1. Лекарство 2. Бананы 3. Брюки 4. Словарь 5. Сыр 8

9 В. Напишите пропущенные слова. (10Х1=10 баллов) Любимая еда детей пицца и ганбургеры. Мы 1 в России, многие 2 русскую еду. Но молодые люди её не любят. Им 3 итальянская и 4 еда. Студенты часто ходят в 5 < Макдоналдс>. Они 6, что там 7 и недорого. Правда они знают, что их жареная 8 - очень вредная еда. А вы когда-нибудь ели в таком 9? Может быть 10 пообедать в русском кафе < Му-му>! нравится вкусно картошка лучше живём ресторане любят говорят - ресторан американская Г. Вставьте пропущенные слова. (5Х1=5 баллов) Кому Где Куда О ком Кого живёт Андрей? встретила Анна? ты подарил цветы? ходили студенты? 5....говорили соседи? ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧИ!!! 9

МОДУЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 1 (ПФ, I семестр)

МОДУЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 1 (ПФ, I семестр) Мой любимый друг 1. Вчера я рассказал преподавателю. 2. Это друзья. 3. 18 лет. 4. Я всегда на день рождения дарю книгу. 5. Мы занимаемся в одной группе. 6. Я объяснил, почему я купил этот компьютер. 7.

Подробнее

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: OΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: OΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: Ρωσικά Επίπεδο: Β Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Подробнее

Третье мая, суббота. ближайший = самый близкий записка письмо. Это рассказ о Питере. Питер -

Третье мая, суббота. ближайший = самый близкий записка письмо. Это рассказ о Питере. Питер - серьёзный Почему вы не улыбаетесь? улыбаться улыбнуться Я чувствую себя плохо. У меня плохое настроение. Почему? Что случилось? Сегодня я не курил. У меня не было сигареты. У него не было времени купить

Подробнее

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ. Лексико-грамматический тест. 1. Вы умеете читать...? А) русский язык Б) по-русски В) русский

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ. Лексико-грамматический тест. 1. Вы умеете читать...? А) русский язык Б) по-русски В) русский Элементарный уровень ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ Лексико-грамматический тест 1. Вы умеете читать...? А) русский язык Б) по-русски В) русский 2.... ты был? А) откуда Б) куда В) где 3. Я часто смотрю передачи...

Подробнее

Информация для желающих сдать тест по русскому языку как иностранному элементарный уровень - А1

Информация для желающих сдать тест по русскому языку как иностранному элементарный уровень - А1 Информация для желающих сдать тест по русскому языку как иностранному элементарный уровень - А1 Testiranje na vseh zahtevnostnih stopnjah izvajamo v centru Ruski ekspres v Ljubljani. Za več informacij

Подробнее

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 Μάθημα: Ρωσικά Επίπεδο: 4 Διάρκεια: 2.30 ώρες Ημερομηνία:

Подробнее

(МАДИ) Н.Н. АЛЕШИЧЕВА С Б О Р Н И К К У Ч Е Б Н И К У " В Р Е М Я - 1 "

(МАДИ) Н.Н. АЛЕШИЧЕВА С Б О Р Н И К К У Ч Е Б Н И К У  В Р Е М Я - 1 ^^АДИ МОСКОВСКИЙ АВТОМОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ (МАДИ) УНИВЕРСИТЕТ Н.Н. АЛЕШИЧЕВА С Б О Р Н И К П Р А К Т И Ч Е С К И Х З А Д А Н И Й К У Ч Е Б Н И К У " В Р Е М Я - 1 " (элементарный

Подробнее

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα: ΡΩΣΙΚΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 25 Μαΐου 2006 11:00 13:00

Подробнее

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: Ρωσικά Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 21 Μαΐου, 2013 11:00 13:30

Подробнее

СКЛОНЕНИЕ МЕСТОИМЕНИЙ И ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ С СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ

СКЛОНЕНИЕ МЕСТОИМЕНИЙ И ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ С СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ Урок 1 СКЛОНЕНИЕ МЕСТОИМЕНИЙ И ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ С СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ ЗАДАНИЕ 1. а) Напишите вопросы к выделенным словам. Образец: Анна рассказывала об этом старом московском парке. О каком парке рассказывала

Подробнее

СБОРНИК УПРАЖНЕНИЙ (Часть I)

СБОРНИК УПРАЖНЕНИЙ (Часть I) МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ ХАРЬКОВСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА О.Л. ЛУБЯНАЯ, Т.А. ПЛОТНИКОВА, Ю.В. УСОВА СБОРНИК УПРАЖНЕНИЙ (Часть I) (приложение к учебному пособию) «Русский

Подробнее

Типовые тесты экзамена по русскому языку для трудящихся мигрантов.

Типовые тесты экзамена по русскому языку для трудящихся мигрантов. Типовые тесты экзамена по русскому языку для трудящихся мигрантов. Экзамен по русскому языку для трудящихся мигрантов состоит из 5 субтестов: Субтест 1. Лекиска. Грамматика. Содержит одно задание (25 позиций).

Подробнее

СОДЕРЖАНИЕ. Элементарный уровень

СОДЕРЖАНИЕ. Элементарный уровень СОДЕРЖАНИЕ Предисловие...4 Элементарный уровень Часть 1. Как вы знаете слова...7 Часть 2. Как вы знаете грамматику... 11 Часть 3. Как вы умеете читать...52 Часть 4. Как вы умеете слушать...61 Часть 5.

Подробнее

Двадцать восьмое сентября, среда

Двадцать восьмое сентября, среда проспать Сегодня вы не проспали, и я очень рада! Я очень рада, что вы сегодня не проспали. значит значить = to mean это значит пойду поеду Он живёт далеко, на станции метро «Приморская». он живёт + где?

Подробнее

ВЫРАЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ В СЛОЖНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ. Когда шёл дождь, дети играли дома.

ВЫРАЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ В СЛОЖНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ. Когда шёл дождь, дети играли дома. ВЫРАЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ В СЛОЖНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ Когда шёл дождь, дети играли дома. 1 А) Прочитайте предложения. Разделите их на 3 группы предложения, где действия: а) совпадают во времени полностью, б) совпадают

Подробнее

Вариант 1. МОДУЛЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК» СУБТЕСТ 1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА. Инструкция к выполнению субтеста

Вариант 1. МОДУЛЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК» СУБТЕСТ 1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА. Инструкция к выполнению субтеста Вариант 1. МОДУЛЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК» СУБТЕСТ 1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА Инструкция к выполнению субтеста Тест включает 25 позиций. При выполнении теста пользоваться словарём нельзя. Вы получили тест и матрицу.

Подробнее

Poziom A2... / 20 pkt

Poziom A2... / 20 pkt Poziom A2... АУДИРОВАНИЕ Ответьте на вопросы: ДА НЕТ 1. Я живу в небольшом городке. 2. На моей улице много высоких домов. 3. На лавочках сидят вечерами молодые люди. 4. К каждому можно прийти в гости.

Подробнее

Цели урока: во-первых, познакомить учащихся с многообразием

Цели урока: во-первых, познакомить учащихся с многообразием УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ ОДИНАКОВОЕ, РАЗНОЕ ИЛИ ДРУГОЕ? Цели урока: во-первых, познакомить учащихся с многообразием конструкций, имеющих значения тождества и равенства/неравенства, и, во-вторых, научить их использовать

Подробнее

СБОРНИК КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

СБОРНИК КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (МАДИ) А.Н. ФРОЛОВА СБОРНИК КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ К УЧЕБНИКУ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ «НАШЕ ВРЕМЯ 2» ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ

Подробнее

ОБРАЩЕНИЕ К ТЕСТИРУЕМОМУ ПОДГОТОВКА К ТЕСТУ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО БАЗОВОМУ УРОВНЮ

ОБРАЩЕНИЕ К ТЕСТИРУЕМОМУ ПОДГОТОВКА К ТЕСТУ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО БАЗОВОМУ УРОВНЮ ОБРАЩЕНИЕ К ТЕСТИРУЕМОМУ Успешное прохождение теста даёт возможность получить Сертификат соответствующего (то есть базового) уровня общего владения русским языком как иностранным. Сертификат данного уровня

Подробнее

Ты готов познакомиться со школьниками из России?

Ты готов познакомиться со школьниками из России? Первый финиш Ты готов познакомиться со школьниками из России? Тест 1. ЧТЕНИЕ Время 35 минут. ИНСТРУКЦИЯ В этом тесте ты должен выполнить 23 задания. Сначала познакомься с ситуацией, потом прочитай тексты,

Подробнее

Рекомендовано cоветом факультета. доуниверситетского образования БГУ. 21 января 2010 г., протокол 5

Рекомендовано cоветом факультета. доуниверситетского образования БГУ. 21 января 2010 г., протокол 5 УДК 811.161.1 243(075-054.6) ББК 81.2Рус-96 Х45 Рекомендовано cоветом факультета доуниверситетского образования 21 января 2010 г., протокол 5 Р е ц е н з е н т ы: кандидат филологических наук, доцент С.

Подробнее

Двадцать девятое августа, понедельник

Двадцать девятое августа, понедельник ехать поехать, приехать Я еду. Я буду ехать долго. Я поеду / приеду Я поеду в Китай, потому что моя виза заканчивается. Вы уже всё можете сказать по-русски, если вы знаете, что в учебниках 1 и 2. Её мама

Подробнее

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА БЕЛОРУССКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА БЕЛОРУССКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА БЕЛОРУССКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС Утверждено Министерством

Подробнее

комната, марка, карта, рыба, стакан, стул, стол, лампа 1) подруга; 2) вода; 3) нога, 4) окно, 5) молоко, 6) масло, 7) собака, 8) дорога

комната, марка, карта, рыба, стакан, стул, стол, лампа 1) подруга; 2) вода; 3) нога, 4) окно, 5) молоко, 6) масло, 7) собака, 8) дорога КЛЮЧИ Урок 1. Задание 7. комната, марка, карта, рыба, стакан, стул, стол, лампа Задание 9. 1) подруга; 2) вода; 3) нога, 4) окно, 5) молоко, 6) масло, 7) собака, 8) дорога Задание 22 Б. Это собака? Да,

Подробнее

СЕГОДНЯ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ ОКТЯБРЯ. СЕГОДНЯ СРЕДА. ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ 4 (СASE #4, Acc.)

СЕГОДНЯ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ ОКТЯБРЯ. СЕГОДНЯ СРЕДА. ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ 4 (СASE #4, Acc.) 22.10.2014 СЕГОДНЯ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ ОКТЯБРЯ. СЕГОДНЯ СРЕДА. ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ 4 (СASE #4, Acc.) Я СМОТРЮ ТЕЛЕВИЗОР ( 4) Я ЕМ КАШУ. ЕСТЬ Я ЕМ ТЫ ЕШЬ ОН ЕСТ МЫ ЕДИМ ВЫ ЕДИТЕ ОНИ ЕДЯТ -ЧТО ВЫ ЕДИТЕ УТРОМ?

Подробнее

Отрицательным и неопределённым местоимениям, как правило,

Отрицательным и неопределённым местоимениям, как правило, УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ КТО-НИБУДЬ, НЕКТО ИЛИ НИКТО В.С. Ермаченкова, старший преподаватель Центра русского языка и культуры СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия Отрицательным и неопределённым местоимениям, как правило,

Подробнее

Тестирование на патент. Субтест 1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА

Тестирование на патент. Субтест 1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА Тестирование на патент Субтест 1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА Время выполнения субтеста- 10 минут. Субтест включает 20 заданий. При выполнении субтеста пользоваться словарём нельзя. Напишите ваше имя и фамилию,

Подробнее

СБОРНИК УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

СБОРНИК УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИМЕНИ А. Н. БЕКЕТОВА СБОРНИК УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК

Подробнее

Письменный экзамен. Часть Это интересное предложение, стоит его обдумать. а) тебя б) для тебя в) тебе г) к тебе

Письменный экзамен. Часть Это интересное предложение, стоит его обдумать. а) тебя б) для тебя в) тебе г) к тебе Письменный экзамен Часть 1 Выберите правильный вариант 1. - Это интересное предложение, стоит его обдумать. а) тебя б) для тебя в) тебе г) к тебе 2. - Проект финансируется. а) крупный б) у крупного банк

Подробнее

Образец тестовых задании по русскому языку.

Образец тестовых задании по русскому языку. Образец тестовых задании по русскому языку. Модуль «Русский язык» состоит из пяти частей: 4 из них выполняются письменно, 1 устно. На выполнение каждой части даётся ограниченное количество времени. Проходной

Подробнее

Тридцатое мая, понедельник

Тридцатое мая, понедельник Я рада вас видеть. Я тоже рад вас видеть. Мы рады вас видеть. У меня есть сюрприз. Сегодня у нас новые студенты. Я не знаю их. Вы знаете их? Нет, мы не знаем их. Мы спрашиваем. (спрашивать) Как тебя зовут?

Подробнее

На старт! Внимание! Марш! За работу!!!

На старт! Внимание! Марш! За работу!!! A I. Скажите, какой перевод правильный? «Добро пожаловать» это «Happy journey»? 1. Добро пожаловать! 2. Приятного аппетита! 3. Спокойной ночи! 4. Счастливого пути! 5. На старт! Внимание! Марш! 6. С днём

Подробнее

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА Н.И. Соболева, И.И. Гадалина, А.С. Иванова, Л.А. Харламова ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА ПРОГРЕСС Элементарный и базовый уровень Учебное пособие Москва Российский университет дружбы народов 2009 ББК 81.2Р-96

Подробнее

я, ты, он прочитал я, ты, она прочитала мы, вы, они прочитали

я, ты, он прочитал я, ты, она прочитала мы, вы, они прочитали С т р а н и ц а 1 Формы глагола Несовершенный вид Совершенный вид Инфинитив читать прочитать Прошедшее время Настоящее время Будущее время Императив я, ты, он читал я, ты, она читала мы, вы, они читали

Подробнее

Информация для желающих сдать тест по русскому языку как иностранному: базовый уровень А2

Информация для желающих сдать тест по русскому языку как иностранному: базовый уровень А2 Информация для желающих сдать тест по русскому языку как иностранному: базовый уровень А2 Testiranje na vseh zahtevnostnih stopnjah izvajamo v centru Ruski ekspres v Ljubljani. Za več informacij pokličite

Подробнее

Tatiana Klementieva LEARN ENGLISH TENSES through games

Tatiana Klementieva LEARN ENGLISH TENSES through games Tatiana Klementieva LEARN ENGLISH TENSES through games plant is planting has been planting has planted Клементьева Татьяна Борисовна "Играя, учим английскую грамматику" Иллюстрации Бориса Клементьева Игра-лото

Подробнее

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Горно-Алтайский государственный университет» МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

Подробнее

Орос хэлний хичээлийн суурь боловсролын хөтөлбөрийн агуулгыг хамарсан жишиг даалгавар. 12 анги. Шалгалтын дэвтэр - 1 / 60 минут /

Орос хэлний хичээлийн суурь боловсролын хөтөлбөрийн агуулгыг хамарсан жишиг даалгавар. 12 анги. Шалгалтын дэвтэр - 1 / 60 минут / Орос хэлний хичээлийн суурь боловсролын хөтөлбөрийн агуулгыг хамарсан жишиг даалгавар. 12 анги Шалгалтын дэвтэр - 1 / 60 минут / I. Грамматика и лексика. Задание 1. Выберите один правильный грамматический

Подробнее

Самостоятельные работы по грамматике русского языка

Самостоятельные работы по грамматике русского языка Министерство транспорта и связи Украины Государственный департамент по вопросам связи Одесская национальная академия связи им. А.С.Попова Подготовительное отделение для иностранцев Кафедра украинского

Подробнее

ОБРАЩЕНИЕ К ТЕСТИРУЕМОМУ

ОБРАЩЕНИЕ К ТЕСТИРУЕМОМУ ОБРАЩЕНИЕ К ТЕСТИРУЕМОМУ Успешное прохождение теста даёт возможность получить Сертификат соответствующего (то есть базового) уровня общего владения русским языком как иностранным. Сертификат данного уровня

Подробнее

поздравления с днем рождения подруге прикольные поздравления двоюродному брату с днем рождения прикольные поздравления на день рождения молодые лет

поздравления с днем рождения подруге прикольные поздравления двоюродному брату с днем рождения прикольные поздравления на день рождения молодые лет Прикольные 49 лет поздравление с днем рождения смешные прикольные прикольное поздравление медику с днем рождения рождения открытка. прикольные поздравления с днем рождения парню на молодые лет прикольные

Подробнее

Т. В. Попова, А. А. Гальцева, В. И. Головачева, И. С. Иванова, Н. М. Немцова, Л. А. Шахова РУССКИЙ ЯЗЫК

Т. В. Попова, А. А. Гальцева, В. И. Головачева, И. С. Иванова, Н. М. Немцова, Л. А. Шахова РУССКИЙ ЯЗЫК Т. В. Попова, А. А. Гальцева, В. И. Головачева, И. С. Иванова, Н. М. Немцова, Л. А. Шахова РУССКИЙ ЯЗЫК 5УДК 808. 2(07) ББК 81.2Р-96 Р89 Издательство ТГТУ Рецензент доктор филологических наук, профессор

Подробнее

Восьмое февраля, понедельник

Восьмое февраля, понедельник Наушники Уши Я вчера встречал Китайский Новый год. Ну и как? Какие у вас впечатления? (впечатление) впечатления европейца Мы были в гостях +(у кого?) у Чуньгуана Когда? В часов Мы начали готовить в час.

Подробнее

ГРУППА I ОТМЕТЬТЕ КРУЖКОМ ТОЧНЫЙ ОТВЕТ-ЗАОКРУЖИТЕ ТАЧАН ОДГОВОР

ГРУППА I ОТМЕТЬТЕ КРУЖКОМ ТОЧНЫЙ ОТВЕТ-ЗАОКРУЖИТЕ ТАЧАН ОДГОВОР ГРУППА I ОТМЕТЬТЕ КРУЖКОМ ТОЧНЫЙ ОТВЕТ-ЗАОКРУЖИТЕ ТАЧАН ОДГОВОР 1. Сегодня вечером у нас будет много. а) гостях б) гости в) гостей 2. Вчера она написала несколько писем. а) подруги б) подруге в) подругу

Подробнее

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. Часть 2

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. Часть 2 РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС Часть 2 Минск БГМУ 2015 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА БЕЛОРУССКОГО И РУССКОГО

Подробнее

Какое сегодня число? Сегодня девятое июля. Какое число было вчера? Вчера было восьмое июля. Какое число будет завтра? Завтра будет десятое июля.

Какое сегодня число? Сегодня девятое июля. Какое число было вчера? Вчера было восьмое июля. Какое число будет завтра? Завтра будет десятое июля. С т р а н и ц а 1 Какое сегодня число? Сегодня девятое июля. Какое число было вчера? Вчера было восьмое июля. Какое число будет завтра? Завтра будет десятое июля. о С т р а н и ц а 2 Сколько? Какой? Какая?

Подробнее

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ВЫБОРОЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ВЫБОРОЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ УТВЕРЖДЕНО Постановление Национального статистического комитета Республики Беларусь 05.03.2014 27 ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ВЫБОРОЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Подробнее

Тесты по русскому языку как иностранному

Тесты по русскому языку как иностранному ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный университет им. А.М.Горького» ИОНЦ «Русский язык» Кафедра

Подробнее

ТЕМА 7. В поликлинике

ТЕМА 7. В поликлинике Спросите Что нужно, чтобы записаться к врачу? Мне нужно к терапевту. Как он принимает? Когда сегодня принимает стоматолог? ТЕМ 7 В поликлинике В регистратуре Медицинская страховка и студенческий билет

Подробнее

Шестнадцатое ноября, среда

Шестнадцатое ноября, среда Будет теплеть. тепло теплеть потеплеть Снег тает. таять растаять Идёт снег. На улице пасмурно. Холодно и противно. луна ноль 0 Почему вы будете играть в футбол так далеко от центра города? Парк «Сосновка»

Подробнее

УРОК 1 КАЖДАЯ ЖИЗНЬ - ИСТОРИЯ. История жизни. Биография известного человека. Характер и судьба человека.

УРОК 1 КАЖДАЯ ЖИЗНЬ - ИСТОРИЯ. История жизни. Биография известного человека. Характер и судьба человека. КАЖДАЯ ЖИЗНЬ - История жизни. ИСТОРИЯ Биография известного человека. Характер и судьба человека. КОММУНИКАТИВНЫЕ ЗАДАЧИ Высказать мнение о характере, личности человека; рассказать историю жизни человека;

Подробнее

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα: ΡΩΣΙΚΑ Ημερομηνία: 10 Ιουνίου 2009 Διάρκεια εξέτασης:

Подробнее

Урок. Ты рано просыпаешься? ПРОСЫПАТЬСЯ (1) я просыпáюсь мы просыпáемся. ты просыпáешься вы просыпáетесь. он(а) просыпáется они просыпáются

Урок. Ты рано просыпаешься? ПРОСЫПАТЬСЯ (1) я просыпáюсь мы просыпáемся. ты просыпáешься вы просыпáетесь. он(а) просыпáется они просыпáются 34 Урок Ты рано просыпаешься? ПРОСЫПАТЬСЯ (1) я просыпáюсь мы просыпáемся ты просыпáешься вы просыпáетесь он(а) просыпáется они просыпáются НАПИШИ 15 1. Когда вы обычно...? 2. Я всегда... очень рано. 3.

Подробнее

С. А. ИЛЬИНА, Н. М. НЕМЦОВА ГОТОВИМСЯ К ЭКЗАМЕНУ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

С. А. ИЛЬИНА, Н. М. НЕМЦОВА ГОТОВИМСЯ К ЭКЗАМЕНУ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) С. А. ИЛЬИНА, Н. М. НЕМЦОВА ГОТОВИМСЯ К ЭКЗАМЕНУ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) Тамбов Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ» 2014 Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное

Подробнее

проза с прошедшим днем рождения поздравления прикольное прикольные поздравление с днём рождения бывшему любовнику с днём рождения поздравление

проза с прошедшим днем рождения поздравления прикольное прикольные поздравление с днём рождения бывшему любовнику с днём рождения поздравление Прикольные 28 лет прикольное поздравление с днем рождения ольга анимированные прикольные прикольное поздравления брату с днём рождения. смешные прикольные стихи прикольные поздравления на день рождение

Подробнее

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. Структура экзамена.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. Структура экзамена. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ Структура экзамена. 1-Й ДЕНЬ: (Письменная часть экзамена) СУБТЕСТ 1 Лексико-грамматический тест (Выполняется без словаря) Время выполнения:

Подробнее

В здоровом теле здоровый дух

В здоровом теле здоровый дух В здоровом теле здоровый дух 1 Для беседы Вы любите экстремальные виды спорта? 2 Опишите одну из фотографий и сравните её с другими. В описании можно использовать следующую лексику: лето купаться, загорать,

Подробнее

просыпаюсь иду в туалет ванную чищу зубы бреюсь принимаю вытираюсь полотенцем причёсываюсь медитирую завтракаю пью одеваюсь еду работу

просыпаюсь иду в туалет ванную чищу зубы бреюсь принимаю вытираюсь полотенцем причёсываюсь медитирую завтракаю пью одеваюсь еду работу Повседневные занятия Настоящее время Каждый день я просыпаюсь в 7 часов утра. Затем я иду в туалет, потом в ванную. Там я чищу зубы, бреюсь и принимаю душ. После душа я вытираюсь полотенцем и причёсываюсь.

Подробнее

а) Это рассказ Миши и Вани о профессии агента. Нет. Это рассказ агента 0007 о его новом задании. б) Агент 0007 работает в Бюро путешествии.

а) Это рассказ Миши и Вани о профессии агента. Нет. Это рассказ агента 0007 о его новом задании. б) Агент 0007 работает в Бюро путешествии. Дневник агента 0007 1 Правильно или нет? Исправьте ошибки. а) Это рассказ Миши и Вани о профессии агента. Нет. Это рассказ агента 0007 о его новом задании. б) Агент 0007 работает в Бюро путешествии. Нет.

Подробнее

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ Базовый уровень» российской системе тестирования ТРКИ. Сертификат Базового уровня общего владения русским языком

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ Базовый уровень» российской системе тестирования ТРКИ. Сертификат Базового уровня общего владения русским языком БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ Тест по русскому языку «Базовый уровень» является следующим после Элементарного уровня этапом в российской системе тестирования ТРКИ. Успешное прохождение теста Базового уровня даёт возможность

Подробнее

детский сад«березка»

детский сад«березка» Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад«березка» Конспект открытого психологического занятия для родителей с детьми подготовительной к школе подгруппы Тема: «Скоро в школу»

Подробнее

Прикольные поздравления с днем рождения гене Для того что-бы посмотреть поздравления >>>НАЖМИТЕ СЮДА<<<

Прикольные поздравления с днем рождения гене Для того что-бы посмотреть поздравления >>>НАЖМИТЕ СЮДА<<< Прикольные поздравления с днем рождения гене прикольная песня поздравление с днем рождения с днем рождения поздравления прикольные куме прикольные поздравление с днём рожденья. прикольные поздравления

Подробнее

Ò.Ï. ÁÀÐÊÎÂÀ, Í.Ì. ÍÅÌÖÎÂÀ

Ò.Ï. ÁÀÐÊÎÂÀ, Í.Ì. ÍÅÌÖÎÂÀ Ò.Ï. ÁÀÐÊÎÂÀ, Í.Ì. ÍÅÌÖÎÂÀ ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «ÒÃÒÓ» Учебное издание БАРКОВА Татьяна Петровна НЕМЦОВА Надежда Михайловна РУССКИЙ ЯЗЫК РАБОТАЙТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО!.. Учебное пособие Редактор Н.М. Немцова

Подробнее

Упражнение: выстраиваем близкие отношения с ребенком (возраст 2-4 года)

Упражнение: выстраиваем близкие отношения с ребенком (возраст 2-4 года) Упражнение: выстраиваем близкие отношения с ребенком (возраст 2-4 года) Трехлетний ребенок расстроен из-за того, что дети в саду не хотят с ним играть. Ребенок: Я не хочу идти в сад (или он может этого

Подробнее

днем рождения прикольное прикольное поздравление главному бухгалтеру с днем рождения поздравления с днем рождения сестре прикольные открытки

днем рождения прикольное прикольное поздравление главному бухгалтеру с днем рождения поздравления с днем рождения сестре прикольные открытки Прикольные поздравления с днем рождения 23 года поздравления с днем рождения прикольные смешные в стихах подруге поздравление с днём рождения прикольные короткие с днем рождения поздравление подруге прикольное.

Подробнее

Задание 1. Обратите внимание на значение слов, которые используются в электронной переписке; соедините слово с его значением.

Задание 1. Обратите внимание на значение слов, которые используются в электронной переписке; соедините слово с его значением. УРОК 3 Путешествия Задание 1. Обратите внимание на значение слов, которые используются в электронной переписке; соедините слово с его значением. 1) блог а) в сети 2) онлайн б) сохранить в памяти компьютера

Подробнее

Сегодня вечером я буду читать рассказ. Когда я прочитаю. рассказ, буду делать. домашнее задание? Доченька, что ты будешь делать после

Сегодня вечером я буду читать рассказ. Когда я прочитаю. рассказ, буду делать. домашнее задание? Доченька, что ты будешь делать после С т р а н и ц а 1 Сегодня вечером я буду читать рассказ. Когда я прочитаю рассказ, я буду делать домашнее задание. Доченька, что ты будешь делать после обеда? Я буду читать рассказ. А что ты будешь делать

Подробнее

Стандарт. по русскому языку повседневного общения для иностранных граждан. Образец теста

Стандарт. по русскому языку повседневного общения для иностранных граждан. Образец теста Стандарт по русскому языку повседневного общения для иностранных граждан Предпороговый (базовый) уровень Образец теста Тест 1. Чтение Групповой экзамен Время - 30 минут Инструкция В этом тесте вам нужно

Подробнее

рождения директору женщине поздравления с днем рождения

рождения директору женщине поздравления с днем рождения Прикольные песни поздравления с днем рождения скачать бесплатно поздравления с днем рождения прикольные для дедушки смс поздравление другу с днем рождения прикольные стихи с поздравлением дня рождения

Подробнее

レベル 2 ロシア語 단계 2 러시아어. Course Content. Contenido del curso Contenu du cours Kursinhalt Contenuto del corso Conteúdo do curso コース内容 코스 컨텐트 북 课文

レベル 2 ロシア語 단계 2 러시아어. Course Content. Contenido del curso Contenu du cours Kursinhalt Contenuto del corso Conteúdo do curso コース内容 코스 컨텐트 북 课文 Stufe 2 Level 2 ロシア語 RUSSISCH RUSSIAN 단계 2 Livello 2 Nivel 2 RUSSO RUSO 2级 Nível 2 Niveau 2 レベル 2 러시아어 俄语 RUSSO RUSSE Course Content Contenido del curso Contenu du cours Kursinhalt Contenuto del corso

Подробнее

Урок. Сделай уроки! Повелительное наклонение (Tryb rozkazujący) Основа на гласную g + Й (+ те) (temat na samogłoskę)

Урок. Сделай уроки! Повелительное наклонение (Tryb rozkazujący) Основа на гласную g + Й (+ те) (temat na samogłoskę) 35 Урок Сделай уроки! Повелительное наклонение (Tryb rozkazujący) Основа глагола и ударение в 1м л. ед. ч. настоящего (несов. в.) или будущего (сов. в.) Temat słowa i akcent w 1os. l. poj. czasu teraźniejszego

Подробнее

прикольные прикольные поздравления шефа на день рождения скачать прикольное поздравление с днём рождения прикольные поздравления с днем рождения в

прикольные прикольные поздравления шефа на день рождения скачать прикольное поздравление с днём рождения прикольные поздравления с днем рождения в Поздравления подруге на день рождения прикольное прикольные поздравления с днем рождения 42 года прикольные поздравление коллеге с днем рождения брату мужа прикольные. поздравление любимому с днем рождения

Подробнее

Слабовидящий немец о Минске: «Я показался работнице метро подозрительным долго копался в рюкзаке»

Слабовидящий немец о Минске: «Я показался работнице метро подозрительным долго копался в рюкзаке» Слабовидящий немец о Минске: «Я показался работнице метро подозрительным долго копался в рюкзаке» В Минске не страшно Слабовидящий немец Поль и его друг Алеша, которые приехали из Бремена в Минск по обмену,

Подробнее

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. Тексты и задания по учебной дисциплине "РУССКИЙ ЯЗЫК"

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. Тексты и задания по учебной дисциплине РУССКИЙ ЯЗЫК МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Тексты и задания по учебной дисциплине "РУССКИЙ ЯЗЫК" для иностранных слушателей подготовительного отделения

Подробнее

прикольные с именем прикольные поздравления с молодые днем рождения

прикольные с именем прикольные поздравления с молодые днем рождения Прикольные байкеру прикольные поздравления с днем рождения 28 лет соседа прикольные прикольные поздравления военному с днем рождения. прикольный текст поздравления день рождения поздравление с днем рождения

Подробнее

м ж б български; т турски; р ромски; д друг

м ж б български; т турски; р ромски; д друг МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО в клас трите имена м ж б български; т турски; р ромски; д друг пол (език, на който най-често

Подробнее

1. Сократите дробь. 2. Вычислите :( 9 ). 3. Шестиклассники соревновались в беге на 30 м. В таблице представлены результаты пяти учащихся.

1. Сократите дробь. 2. Вычислите :( 9 ). 3. Шестиклассники соревновались в беге на 30 м. В таблице представлены результаты пяти учащихся. МАТЕМАТИКА, 6 класс Вариант, Апрель 0 Формат текста: Стан ЮЮ класс 6, СОШ г(р-на) ВАРИАНТ Работа состоит из 8 заданий На выполнение всей работы отводится минут При выполнении - заданий нужно указывать

Подробнее

Сегодня вечером я буду читать рассказ. Когда я прочитаю рассказ, я буду делать домашнее задание. Доченька, что ты будешь делать после

Сегодня вечером я буду читать рассказ. Когда я прочитаю рассказ, я буду делать домашнее задание. Доченька, что ты будешь делать после С т р а н и ц а 1 Сегодня вечером я буду читать рассказ. Когда я прочитаю рассказ, я буду делать домашнее задание по математике. Доченька, что ты будешь делать после обеда? Я буду читать рассказ. А что

Подробнее

Урок 11. Задание 130. Я живу' на Не'вском проспе'кте. На како'м этаже'? На второ'м этаже'. PREPOSITIV. m. n. f.

Урок 11. Задание 130. Я живу' на Не'вском проспе'кте. На како'м этаже'? На второ'м этаже'. PREPOSITIV. m. n. f. 103 Я живу' на Не'вском проспе'кте. На како'м этаже'? На второ'м этаже'. PREPOSITIV m. n. f. -ОМ / -ЕМ -ОЙ / -ЕЙ Не'вский проспе'кт Садо'вая у'лица Где? на Не'вскОМ проспе'кте на Садо'вОЙ у'лице 1 пе'рвый

Подробнее

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ НЕДЕЛИ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ НЕДЕЛИ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ НЕДЕЛИ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ДЕНЬ НЕДЕЛИ Понедельник 11.11 Вторник 12.11 Среда 13.11 Четверг 14.11 Пятница 15.11 МЕРОПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ МЕСТО ПРОВЕД. Шуткевич Е.А. 4

Подробнее

прикольные в прозе прикольное поздравление жены с днем рождения

прикольные в прозе прикольное поздравление жены с днем рождения Прикольные поздравления с днем рождения мужчине тосты поздравления с днем рождения прикольные молодые лет 25 лет девушке прикольные рождения любимому в прозе. прикольные поздравления мужу на день рождение

Подробнее

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА БЕЛОРУССКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА БЕЛОРУССКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА БЕЛОРУССКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ Е. И. ГРИНКЕВИЧ, Т. И. САМУЙЛОВА ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ Практикум Минск

Подробнее

Сценарий 1 сентября. Звучат детские песни до начала линейки.

Сценарий 1 сентября. Звучат детские песни до начала линейки. Сценарий 1 сентября Звучат детские песни до начала линейки. 1 Ведущая: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, учителя, родители, ученики и гости! 2 Ведущая: Мы рады приветствовать вас на нашем празднике

Подробнее

Картинки поздравления с днем рождения прикольные скачать бесплатно

Картинки поздравления с днем рождения прикольные скачать бесплатно Картинки поздравления с днем рождения прикольные скачать бесплатно прикольные поздравления ко дню рождения брата прикольные стихи поздравления с днем рождения парню поздравления с днем рождения прикольные

Подробнее

Клара Маркинс. Возможно я счастлива?! Глава 4.

Клара Маркинс. Возможно я счастлива?! Глава 4. Клара Маркинс Возможно я счастлива?! Глава 4. Я проснулась на несколько минут раньше будильника. Я так не хотела вставать. Потому что за ночь стало больше снега. Но, потом я вспомнила, что я сегодня проведу

Подробнее

Я Геннадий Щербаков.

Я Геннадий Щербаков. Продолжаем рассказ об отборочном этапе Вторых Всемирных игр юных соотечественников в Сочи 23-29 апреля 2016 года среди молодѐжи Испании. В Сочи должна поехать команда из 10 человек. На сегодняшний день

Подробнее

Мой день. Модуль 01. урок. аудио. 1 б) Слушайте, повторяйте и проверяйте. а) Соедините фразы с картинками.

Мой день. Модуль 01. урок. аудио. 1 б) Слушайте, повторяйте и проверяйте. а) Соедините фразы с картинками. урок Модуль 0 аудио 08 Мой день Лексика: глаголы, описывающие рабочий день; виды транспорта Грамматика: время, глаголы идти и ходить, Винительный падеж направления (идти-ехать + куда?), конструкция ехать

Подробнее

Проект «Богатства, отданные людям» 3 класс

Проект «Богатства, отданные людям» 3 класс Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 302 Фрунзенского района Санкт- Петербурга Проект «Богатства, отданные людям» 3 класс учитель Фёдорова М.И. 2013-2014

Подробнее

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА - ВАШИ 9 ШАГОВ К УСПЕХУ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА - ВАШИ 9 ШАГОВ К УСПЕХУ 1 САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА - ВАШИ 9 ШАГОВ К УСПЕХУ Самостоятельное изучение английского языка имеет как неоспоримые плюсы, так и существенные минусы. Знания, полученные в процессе самообучения,

Подробнее

ИЗУЧАЕМ ВИДЫ ГЛАГОЛА

ИЗУЧАЕМ ВИДЫ ГЛАГОЛА Министерство образования и науки Российской Федерации ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» Л.В. АРХИПОВА, Т.В. ГУБАНОВА ИЗУЧАЕМ ВИДЫ ГЛАГОЛА Рекомендовано Ученым советом в качестве

Подробнее

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Подробнее

Комбинированное занятие для первой младшей группы сюжетно ролевая игра и изобразительная деятельность на тему: «В продуктовом магазине».

Комбинированное занятие для первой младшей группы сюжетно ролевая игра и изобразительная деятельность на тему: «В продуктовом магазине». Комбинированное занятие для первой младшей группы сюжетно ролевая игра и изобразительная деятельность на тему: «В продуктовом магазине». Воспитатель первой младшей группы: Маркелова Евгения Николаевна.

Подробнее

OSNOVNA ŠKOLA RUSKI JEZIK

OSNOVNA ŠKOLA RUSKI JEZIK OSNOVNA ŠKOLA RUSKI JEZIK 1 2 Дорогие участники Олимпиады, любая Олимпиада это соревнование, которое состоит из разных заданий. Задания, которые сегодня перед вами, можно разделить на четыре группы. Первое

Подробнее

рождения другу поздравления с днем рождением мужчине прикольные поздравление с днем рождения мужчине 60 лет прикольные найти прикольные поздравления

рождения другу поздравления с днем рождением мужчине прикольные поздравление с днем рождения мужчине 60 лет прикольные найти прикольные поздравления Прикольные поздравления с днем рождения флеш открытки поздравления для ивана с днем рождения рождения женщине 35 лет прикольные поздравления для сергея с днем рождения прикольные. анимированные поздравления

Подробнее

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет»

Подробнее

Поздравление с днем рождения на английском языке с переводом Для того что-бы посмотреть поздравления >>>НАЖМИТЕ СЮДА<<<

Поздравление с днем рождения на английском языке с переводом Для того что-бы посмотреть поздравления >>>НАЖМИТЕ СЮДА<<< Поздравление с днем рождения на английском языке с переводом поздравления с днём рождения красивые мужчине поздравления с днем рождения зятю от сестры жены прикольные поздравления с днем рождения сергею

Подробнее

Двадцать пятое декабря, среда

Двадцать пятое декабря, среда О чём разговор? = О чём вы говорите? = О чём вы разговариваете? О. Мы говорим, что.. позвонить Он должен позвонить другу. Он сейчас звонит другу? Что вы должны были сделать? Мы должны были выучить слова.

Подробнее

Как я работаю над предложением.

Как я работаю над предложением. 2 класс (2 четверть, ноябрь) Тема урока: Тема текста, основная мысль. Цель урока: формирование коммуникативно-речевых умений определять тему и основную мысль текста. Задачи урока: Обучающая: закрепить

Подробнее

СОДЕРЖАНИЕ Предисловие Именительный падеж Предложный падеж Винительный падеж

СОДЕРЖАНИЕ Предисловие Именительный падеж Предложный падеж Винительный падеж СОДЕРЖАНИЕ Предисловие... 7 Именительный падеж Русские слова (О.Э. Чубарова)... 9 Я смотрю и вижу (О.Э. Чубарова)... 9 «Алло, это премьер-министр?» (И.И. Жабоклицкая)... 10 Она красивая! (О.Э. Чубарова)...

Подробнее