Liedjesboek t.b.v. Bijbelonderwijs aantsjernobylkinderen corresponderend met CD, Nederlands gezongen en Russisch ingesproken

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "Liedjesboek t.b.v. Bijbelonderwijs aantsjernobylkinderen corresponderend met CD, Nederlands gezongen en Russisch ingesproken"

Транскрипт

1 - 1 -

2 Inhoudsopgave: CD nr: Liedjesboek t.b.v. Bijbelonderwijs aantsjernobylkinderen corresponderend met CD, Nederlands gezongen en Russisch ingesproken bladzijde: 1. ALS JE BIDT, ZAL HIJ JE GEVEN IS JE DEUR NOG OP SLOT? EEN PAREL IN GODS HAND ZEGENLIEDJE HIJ IS HEER JE HOEFT NIET BANG TE ZIJN LOOF DE HEERE, MIJN ZIEL LEES JE BIJBEL NOACH BOUWT EEN SCHIP HOSANNA VADER, WIJ DANKEN U JEZUS IS DE GOEDE HERDER JEZUS ZEGT WIJ ZULLEN OPSTAAN JA, GOD IS GOED JEZUS, NAAM BOVEN ALLE NAAM IK GA SLAPEN, IK BEN MOE RUPS OF VLINDER UIT PSALM UIT PSALM DIT IS DE DAG VISJES IN HET WATER

3 23 HET LIED VAN HET BEGIN WIE MAAKTE DE STERREN? WIE HEEFT ALLES GEMAAKT NOACH Het water steeg wel hoog Klop, klop, klop ABRAHAM JOZEF MOZES JERICHO DAVID EN GOLIATH JONA UIT DE GROTE VIS DANIËL KERST...Komt allen tezamen Stille nacht In Bethlehems stal DE VIJF BRODEN EN TWEE VISSEN BARMHARTIGE SAMARITAAN DE TWEE ZONEN JEZUS ROEPT ALLE KINDEREN PASEN...Heb je het blijde nieuws algehoord? Jezus overwon de dood De Heer is waarlijk opgestaan PINKSTEREN...t Is feest vandaag Het feest van de Geest (zending)

4 1 Проситe, и дано будет вам (Prasietje, ie dana boedjet wam) Als je bidt, zal Hij je geven Tekst en muziek: Elly Nieman en Rikkert Zuiderveld Ты молись, и дано будет. Постучись ты в дверь, Бог откроет тебе. Ты ищи, найдёшь ответы. Аллилуйя! Алилуйя, алилуйя, аллилуйя! Если у Отца попросишь хлеба, Он тебе камня ведь не даст. Твои молитвы Бог все слышит, Он не забудет -Он даст. Ты молись... Если у Бога Отца что попросишь, Надо просить во имя Моё. Я обещал тебя не оставить, Я всегда с тобой и во всём Ты молись... Ti malíes, ie dána bóedjet. Postoetsjíes ti fdwér, Bog atkróoj t tjibjé. Ti iesjíe, najdjósj atwéti, allieloeja! Allieloeja! (3x) Jèsli-oe Attsá papròsiesj chlèba, On tjibjé kàmnja weed nje da-ast. Twajie malíetwi Bog fjsè slísjiet, On nje zabóedjet - On dast. Ti malíes, enz. Jèsli oe Bòga-Attsa sjtò pròsiesj, Náda prasíet, wa íemja Majò-ò. Ja abisjàl tjibjá nje astáwiet, Ja fsegdá s toboj i wa fsjòm. Ti malíes, enz

5 Als je bidt, zal Hij je geven. Als je klopt aan de deur, zal Hij open doen. Als je zoekt, dan zul je t vinden, halleluja. Halleluja (3x) Als je de Vader vraagt om n brood, geeft Hij je zeker nooit een steen. Al je gebeden, klein of groot, Heus, Hij vergeet er niet één. Als je bidt, enz. Als je mijn Vader iets wilt vragen, vraag in Mijn Naam, Ik zal het doen. Ik ben met je alle dagen, Ik ben Dezelfde als toen. Als je bidt, enz

6 2 Твоя двеpь на замке? (Twaja dweer na zamkje?) Is je deur nog op slot? Tekst en muziek: Harry Govers Твоя двеpь на замке? Своё сepдце ты закрыл? Бери ключ, отпирай, открывай Господу! Он желает жить с тобо-ю, и не будешь ты одинок. Ведь cеpдцe, как дом, может быть удобным но чего-то не хватает: там нет света! Открой дверь.. Twajá dwér na zamkjé? Swajò sèrdts ti zakril? Berie kljoetsj, atpieràj, atkriwàj Gaspadóe! On zjelájet zjit s-tabòjoe, ie nje bóedjesj adienòk. Weed sèrdtse, kak dòm, Mozjet bit oejóetnim ; Nò tsjiwò-ta nje chwatájet: tam swjèta nje garíet! Otkroj dwer Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot? Van je krr krr krr doe m open voor God, want de Heer wil bij je wonen en dan ben je nooit alleen. Je hart is net een huisje waar het gezellig is, maar t is er nog zo donker, er is iets wat ik mis! Is je deur - 6 -

7 3 Пeснь жемчужины (Pjesn zjemtsjoezjieni) Een parel in Gods hand Tekst en muziek: Gerda Hettasch en Rikkert Zuiderveld Знает тебя Отeц, знаешь ли ты? Ценный Ему ты, знаешь ли ты? Жемчужина ты, не знаешь ли ты? Жемчуг в руках Господа, Жемчуг у Бога Отца. Знает меня Отея, знаю я. Ценный Ему я, знаю я. Жемчужина я, да, знаю я. Жемчуг в руках Господа, Жемчук у Бога Отца. Znájet tjibjá Atjèts, znájesj li ti? Tsènnyj Jiemóe ti, znájesj li tí? Zjemtsjóezjiena ti, ni znájesj li tí Zjèmtsjoeg na róekach Gòspoda, Zjèmtsjoeg oe Bóga Attsá. Znájet minjá Atjèts, znájoe ja. Tsènnyj Jiemóe ja, znájoe ja. Zjemtsjóezjiena ja, da zjánoe ja Zjèmtsjoeg na roekach Gòspoda, Zjèmtsjoeg oe Bóga Attsá. Weet je dat de Vader je kent? Weet je dat je van waarde bent? Weet je dat je een parel bent? Een parel in Gods hand, Een parel in Gods hand. Ik weet dat de Vader mij kent. Ik weet, dat ik van waarde ben. Ik weet dat ik een parel ben. Een parel in Gods hand, Een parel in Gods hand

8 4 Во имя Иисуса благословляю (Wa iemja Iesoesa blagaslawljajoe) Zegenliedje Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld Во имя Иисуса благословляю Тебя, ведь верен Он. Во имя Иисуса, благословляю Он с тобой идёт. Цветок растущий в темноте Закроет листочки. Цветок на солнце вырастёт, К свету идёт. Если тебе жизнь нелегка, Людьми ли ты обижён То помни, нa кого падает дождь Тот к Боry вырастёт! Wa-iemja Iesóesa blágaslawljájoe Tjibja, weed wéeren On. Wa-iemja Iesóesa blágaslawljájoe On s-tabòj iedjot. Tswetòk rastóesjie w-tjèmnotjé Zakrójet líestotsjkie. Tswetòk na sòlntse wírastjòt, K-swjétoe iedjòt. Jèslie tjibjé zjizn njélegká, Ljoed míe li-ti abiezjon. To pòmnie, na-kawò pádajet dòzjd Tot k-bògoe wirastjot! Ik zegen jou in Jezus naam Hij bewijst Zijn trouw Ik zegen jou in Jezus naam, Hij blijft bij jou. Een bloem die in de schaduw groeit Houdt z n blaadjes dicht. Een bloem bloeit open in de zon, groeit naar het licht Wanneer het leven tegen zit, mensen doen je zeer, bedenk, op wie de regen valt, groeit naar de Heer

9 5 Он Господь (On Gaspod ) Hij is Heer Tekst en muziek: Opwekking Он Господь, Он Господь, Из могилы Он воскрес, Он Господь. Преклонятся все колени, Признают все языки: Ведь Иисус, Он Господь. On Gaspòd, On Gaspòd, At magíeli On waskrès, On Gaspòd. Preklonjàtsa fsjé kaljénie, Prieznájoet fsjé jazikíe: Weed Iesoes, On Gaspòd. Hij is Heer, Hij is Heer Hij is opgestaan, want Jezus, hij is Heer Elke knie zal zich buigen, Elke tong zal belijden, Want Jezus, Hij is Heer - 9 -

10 6 Не надо бояться (Nje nada bajatsa) Je hoeft niet bang te zijn Tekst: Jan Visser, muziek: Nando van Essen Бури не бойся ты, как ни ревёт, грозит: за руку Бога держись, Господь тебя хранит. Войны не бойся ты ни боли ни ярости: Как стена крепкая Бог окружит тебя. Ночи не бойся ты, хотя кругом темно: Господь с тобой всегда, Когда ты закроешь глаза. Bóerie nje bòjsja ti, kak nie riwjòt, grazíet: zá roekoe Bòga-derzjíesj, Gòspod tibjá chraníet. Wàjnie nje bòjsja ti, nie bòlj nie járostie: Kak stená krèpkaja Bog akroezjíet tibjá. Nòtsjie nje bòjsja ti, chatjá kroegòm temnò: Gòspod s-tabòj fsegdá, kak ti zakrój s glazá. Je hoeft niet bang te zijn al gaat de storm te keer. Leg maar gewoon je hand, in die van onze Heer. Je hoeft niet bang te zijn als oorlog komt of pijn. De Heer zal als een muur rondom je leven zijn. Je hoeft niet bang te zijn, al gaan de lichten uit. God is er en Hij blijft, als jij je ogen sluit

11 7 Благослови Господа, душа моя (Blagaslawie Gospoda, doesja maja) Loof de Heere, mijn ziel Tekst en muziek: D. Garratt Пой хвалу, душа моя, пой во славу Господа. И всё, что во мнe, хвали святое имя Господа. Poj chwalóe, doesjá majá, poj wa-sláwoe Gospoda. Ie wsjò, sjtò wa-mnjé, chwalíe switóje-íemja Gospoda. Loof de Heere, mijn ziel, loof de Heere, mijn ziel, en alles wat in mij is Zijn heilige Naam

12 8 Читай Библию (Tsjietaj Biebliejoe) Lees je bijbel Tekst en muziek: H.D. Clarke Читай Библию всегда молись, всегда молись, всегда молись. Читай Библию всегда молись, чтобы вырасти, чтоσы вырасти, чтобы вырасти. Читай Библию всегда молись, чтобы вырасти. Tsjíetaj Bíebliejoe, fsègdá malies, fsègdá malies, fsègdá malies. Tsjíetaj Bíebliejoe, fsègdá malies, sjtòbi wirastie, sjtòbi wirastie, sjtòbi wirastie. Tsjíetaj Bíebliejoe, fsègdá malies, sjtòbi wirastie. Lees je bijbel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Lees je bijbel, bid elke dag, of je groeien mag, of je groeien mag, of je groeien mag. Lees je bijbel, bid elke dag, of je groeien mag

13 - 13 -

14 9 Ной строит ковчег (Noj stroiet kawtsjeg) Noach Tekst en muziek: Elly Nieman en Rikkert Zuiderveld Слышищъ, слышищъ ты? Ной, он строит ковчег. Быстро войди на борт! Поднимись, не жди! Всё, что Он велит, делай, а то вдруг справедливо погибнешъ ты. Войди на борт! Войди на борт! Видищъ, видищъ ты? Вот корабль стоит. Ах, на суше, что? и как он велик! Всё, что Он велит Слышищъ, слышищъ ты? Посадка началась. Ной уж сел на борт, взял весь зоопарк. Всё, что Он велит Знаешь, знаешь ты: Иисус, Он ковчег. Сердцем ты войди: Он тебя спасëт! Всё, что Он велит Slisjiesj, slisjiesj ti? Nòj, on strooj t kawtsjèg. Bistra wlèz na bort! Padniemies, nje zjdie! Fsjò, sjtò On weliet, djèlaj, a tò fdróeg sprawedliewa-pagiebnjesj ti. Wlèz na bort! Wlèz na bort! Wiediesj, wiediesj ti? Wot karábl sta-iet. Ach, na sóesje, sjtò? Ie kak on wéliek! Fsjò, sjtò Nòj weliet (etc.) Slisjiesj, slisjiesj ti? Pasàdka natsjalàs. Nòj oezj sjèl na bort, fzjàl wees zo-apàrk Fsjò, sjtò On weliet (etc.) Znájesj, znájesj ti? Iesoes, On kawtsjèg. Sèrdtsem ti wajdie, On tjebjá spasjòt! Fsjò, sjtò On weliet (etc.)

15 Heb je t al gehoord? Noach bouwt een schip. Kom maar gauw aan boord, Kom maar in een wip. Doe wat Hij je zegt, anders kom je om. Recht is recht en krom is krom. Kom aan boord, kom aan boord! Heb je t al gehoord? Noach bouwt een boot. Kom maar gauw aan boord, Hij wordt reuze groot. Doe wat Hij je zegt (etc.) Heb je t al gehoord? Noach bouwt een ark. Hij gaat al aan boord, Met zijn dierenpark. Doe wat Hij je zegt (etc.) Heb je t al gehoord? Jezus is de ark. Kom maar gauw aan boord, Met je hele hart. Doe wat Hij je zegt (etc.)

16 10 Осанна (Osanna) Hosanna Tekst en muziek: Carl Tuttle, Ned. tekst: Henriëtte Verhoef Осанна, осанна, осанна в висоте небес! (2р.) Тебя мы славим, Господь. Сердце наше поёт. Будь прославлен, Господь, мой Бог. Осанна в висоте Небес! Слава! Слава! слава Царю царей (2р. ) Тебя мы славим, Господь. Сердце наше поёт. Будь прославлен, Господь, мой Бог. Слава Царю царей! Osànna, osànna, osànna wwísatjé njébès! (2x) Tjibjá mi sláwiem, Gaspòd. Serdtse nasje pajòt. Boed praslàwlen, Gaspòd, moj Bog. Osànna wwísatjé njébès! Sláwa, sláwa, slá-awa Tsarjóe tsarjeej. (2x) Tjibjá mi sláwiem, Gaspòd. Serdtse nasje pajòt. Boed praslàwlen, Gaspòd, moj Bog. Slá-awa tsarjóe tsarjeej

17 Hosanna, hosanna hosanna in de hoge. (2x) Heer, ons hart is vol lof. Wij verhogen Uw Naam. Wees verheven, o Heer mijn God, Hosanna in de hoge. Glorie, glorie, glorie voor de Koning. (2x) Heer, ons hart is vol lof. Wij verhogen Uw Naam. Wees verheven, o Heer mijn God, Hosanna in de hoge

18 11 Песнь благодарности (Pjesn blagadarnostie) Vader, wij danken U Tekst en muziek: onbekend Благодарим Тебя, благодарим Тебя; Отче Небесный, за всё Тебе хвала. Иисус мы любим Тебя, Иисус мы любим Тебя; Иисус, Сын Божий, мы любим Тебя. Дух Святой, мы славим Тебя, Дух Святой, мы славим Тебя, Вечный Дух Божий, мы славим Тебя. Blagodaríem Tjibjá, blagodaríem Tjibjá, Ottsje Njibèsnyj, za fsjo Tjibjé chwalá. Iesoes, mi ljóebiem Tjibjá, Iesoes, mi ljóebiem Tjibjá, Iesoes, Sin Bòzjie, mi ljóebiem Tjibjá. Doech Switòj, mi sláviem Tjibja, Doech Switój, mi sláviem Tjibja, Weetsjnyj Doech Bòzjie, mi sláwiem Tjibja. Vader, wij danken U, Vader, wij danken U, Hemelse Vader, wij danken U. Jezus, wij prijzen U, Jezus, wij prijzen U, Dierbare Heiland, wij prijzen U. Geest van God, wij loven U, Geest van God, wij loven U, Geest van de Vader, wij loven U

19 12 Иисус - Пастырь Добрый (Iesoes Pastir Dobryj) Jezus is de Goede Herder Tekst en muziek: Elly Nieman en Rikkert Zuiderveld Иисус, Он Пастырь наш Добрый, Иисус, Он у нас всюду. Иисус, овец сохраняет, вводит нас в овчарню. Если всё не засыпаешь, ночью тебя тьма страшит: то подумай о Пастыре, Он смотрит за овцами своими! Иисус, Он Iesoes, On Pastir nasj dòbryj, Iesoes, On oe nas fsjoedóe. Iesoes awèts sàchranjájet, wwódiet nas w-awtsja-arnjoe. Jeslie fsjò nje zasipájesj, nòts-joe tjibjá t má strasjíet: to padóemaj o Pastírje, On-smótriet za-awèts Swajiech. Iesoes, On Pastir Jezus is de goede Herder, Jezus, Hij is overal. Jezus is de goede Herder, Brengt mij veilig naar de stal. Als je 's avonds niet kunt slapen en je bang in 't donker bent, denk dan eens aan al die schaapjes, die de Heer bij name kent. Jezus is

20 13 Скажи всё Иисусу (Skazjie fsjo Iesoesoe) Jezus zegt Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld Бог сказал: Что сделал, скажи Мне честно, смело. Ты Мне ведь сердце отдал! Что на душе, скажи всё. Я тебе прощу тогда все ошибки и грехи. Помни, Я хочу всегда быть с тобой вблизи. Бог сказал: Не скрой, не yтаи от Меня, что тебя беспокоит. Я пойду, Я люблю тебя; Меня избегать не стоит. Бог сказал: Bog skazàl: Sjtò sdjelal, skazjíe Mnje tsjèstno, smjèlo. Ti Mnje weed sèrdts atdàl! Stjo na doesjé, skazjíe fsjò. Ja tjibjé prasjóe tagdá fsjè asjíebki-ie grèchíe. Pòmnie, ja chatsjóe fsegdá bit s-tabòj fblizíe. Bog skazàl:. etc. Nje-skròj, nje oetajíe at-minjá sjtò tjibja bespakójiet. Já padjóe, Ja ljoebljóe tjibjá; Minjá iezbegàt nje stójiet. Bog skazàl: etc

21 Jezus zegt: Wees oprecht, wanneer je Mij je hart geeft. Als je echt alles zegt, alles wat in je hart leeft Dan zal Ik vergeven, wat je hebt misdaan, Ik wil in je leven, altijd naast je staan. Jezus zegt:. enz. Ik zal jou begrijpen, waar je ook mee tobt, maar Ik kan niet bij je Als je iets verstopt Jezus zegt:. enz

22 14 Мы воскреснем (Mi waskrjesnjem) Wij zullen opstaan Tekst en muziek: Elly en Rikkert Zuiderveld Да, мы воскреснем, и мы Пойдём за Ним, нас к Себе возьмёт Он. Да, мы воскреснем и мы пойдём за Ним, Когда Иисус придёт. Не печалься, nоднимись, развеселись. Падать духом не поможет тебе. Веруй, выше нос! Придёт Господь, Господь! Да, Мы воскреснем... Da, mi waskrjèsnjem, ie mi pajdjòm za Niem. nas k-sibjé wazmjòt On. Da, mi waskrjèsnjem, ie mi pajdjòm za Niem. kak Ie-soes priedjòt. Nje pitsàl sja, padnimies, razwéselies. Pádat dóechom, nje pamòzj t tjibjé. Wèroej, wisje nos! Pridjòt Gaspòd, Gaspòd! Da, mi waskrjèsnjem (etc.)

23 Wij zullen opstaan en met Hem meegaan, straks als Jezus terugkomt. Wij zullen opstaan en met Hem meegaan als Jezus komt. Blijf niet treuren, zit niet bij de pakken neer. Sikkeneuren helpt je toch niet meer. t Zal gebeuren dan komt de Heer, de Heer! Wij zullen opstaan (etc.)

24 15 Да, Бог хорош (Da, Bog charosj) Ja, God is goed Tekst en muziek: Opwekking Да, Бог хорош, да, Бог хорош; да, Бог хорош, Он хорош для нас. Он любит нас, Он любит нас; Он любит нас, да, Он любит нас. Dá, Bog charòsj, dá, Bog charòsj, dá, Bog charòsj, On charòsj dlja nas. On ljoebiet nas, On ljoebiet nas, On ljoebiet nas, da, on ljoebiet nas. Ja, God is goed, ja, God is goed, ja, God is goed, God is goed voor mij. God heeft mij lief, God heeft mij lief, God heeft mij lief, ja, God heeft mij lief

25 16 Иисус, Имя всех вышe (Iesoes, Iemja fsech wiesje) Jezus, Naam boven alle naam Tekst: N. Heam, muziek: P. Cain Иисус, Имя всех вышe, Чудный Спаситель, Славный Господь; Эммануил, Бог вечно с нами; Освободитель, Вечно живой. Iesoes, Iemja fsech wiesje, Tsjoednyj Spasietel', Slawnyj Gaspò-o-o-od; Emmánoe-iel, Bog weetsjnò s-námie; Aswabadietel', Weetsjnò zjiwòj. Jezus, Naam boven alle naam, Geweldige Redder, Verheerlijkte Heer, Immanuël, God is met ons, Grote Verlosser, het Levende Woord

26 17 Я устал, я лягу спать (Ja oestal, ja ljagoe spat ) Ik ga slapen, ik ben moe Tekst en muziek: onbekend Я устал, я лягу спать (Я устала, лягу спать) Я свои глаза открою Господи, Ты днём и ночью бодрствуй, смотри за мною. Если зло я сотворил(а), не считайся, Боже, с ним. Хоть и много согрешил(а), ради Иисуса меня прости! Заботься о бедных детях, исцели и всех больных. Да, за всех людей на свете во имя Иисуса Тебе молюсь. Пусть мне благо и здорово утром встать и быть здоровым Когда я глаза открою с улыбкой солнце встретит меня. Ja oestàl, ja ljágoe spat (meisjes: Ja oestàla, ljágoe spat ) ie glazá zakrójoe òba, Gospodie, Ti dnjòm ie nòtsjoe bodrst-wóej, smatrie za mnòjoe. Jèslie zlòje ja twariel(a), nje sjitàjsa, Bòzje, s-niem. Chot ie mnòga sagresjiel(a), rádie Iesóesa minjá prastie! Zabot sa a bèdnich djétjach, ies-tselie ie fsech bal niech. Da, za fsech ljoedéj na swéte wa-iemja Iesóesa Tjibjé maljóes. Poest mnje blágo ie zdaròwa óetrom fstat ie zjit fsegdá. Kagda ja glazá atkròjoe, s-oelibkoj sòntse fstrétiet minjá

27 Ik ga slapen, ik ben moe, k sluit mijn beide oogjes toe. Heere houd ook deze nacht, over mij getrouw de wacht. t Boze dat ik heb gedaan, zie het Heere toch niet aan. Schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus wil mij rein. Zorg voor de arme kind ren Heer, en herstel de zieken weer. Ja, voor alle mensen saam, bid ik U in Jezus naam. Doe mij dankbaar en gezond, opstaan in de morgenstond. Als ik mijn oogjes open doe, lacht Uw zon mij vriendlijk toe

28 18 Гусениця и бабочка (Goesenitsa ie babotsjka) Rups of vlinder Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld Ты Царство Божье увидишь лишь тогда, когда и ты от Духа вновь рождён. Как бабочка явилась, где гусеница окуклилась, так меньше будешь ты, растёт в тебе Иисус... Ведь Царство Божье увидишь лишь тогда, когда и ты от Духа вновь рождён. Нагла же гусеница, всю зелень она жрёт. Лучше стать как бабочка, На свете солнца летающая.. Tы Царство Божье увидишь лишь тогда, кoгдa и ты от Духа вновь рождён. Ti Tsàrstwa Bòzj oewíedisj liesj tagdá, kagdá ie ti at Dóecha wnow razjdjòn. Kak bábotsjka jiwíelas, gdjè góesenitsa-akóeklielas, tak mèn sje bóedjesj ti, rastjòt w-tiebjé Iesoes Weed Tsàrstwa Bòzj oewíedisj liesj tagdá, kagdá ie ti at Dóecha wnow razjdjòn. Naglá-zje góesenietsa, fsjoe zélen aná zjrjòt. Lóetsje stat kak bábotsjka, na sòlntsa sweet litájoesjaja Ti Tsàrstwa Bòzj oewíedisj liesj tagdá, kagdá ie ti at Dóecha wnow razjdjòn

29 Je kunt het koninkrijk van God pas zien, wanneer ook jij opnieuw geboren wordt. Want pas als Jezus meer wordt en wanneer jij minder wordt, zoals een rups een vlinder wordt, dan wordt alles nieuw. Je kunt het koninkrijk van God pas zien, wanneer ook jij opnieuw geboren wordt. Een rups is heel brutaal, hij knabbelt alles kaal. Wil je niet een vlinder zijn, dansend in de zonneschijn? Je kunt het koninkrijk van God pas zien, wanneer ook jij opnieuw geboren wordt

30 19 Из Псалма 83 (Iez psalma wosjemdjeeset trie) Uit Psalm 84 Как блажен, как приятен мне, Господь, Твой дом и жилище, Гдe имя Tвоё средь людей. Как я желаю в храм войти, Стать ближе к Господу силы. Нет в cердце большего желанья, Чем восторгаться Господу. Он даёт жизнь, и я живу. Kak blázjen, kak pri-áten mnjè Gaspòd, Twoj dom ie zjíeliesje, Gdjè iemja Tvajo sré-ed ljóed mie. Kak ja zjelájoe f-chram wajtíe, Stat blíezje k-gòspodoe síeli, Njèt f-sèrdtse bòl sjewo zjeláanje, Tsjèm wastorgàtsa Gospodoe, On dajòt zjizn ie ja zjiwoe. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, O HEER, der legerscharen God, Zijn mij Uw huis en tempelzangen. Hoe branden mijn genegenheên, Om s HEEREN voorhof in te treên! Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; Mijn hart roept uit tot God, die leeft, En aan mijn ziel het leven geeft

31 20 Из Псалма 133 (Iez psalma sto triettsat trie) Uit Psalm 134 Все рабы Божьи, дайте хвалу, И днём служите Господу, И ночью; ибо сладостно, Всегда петь имени Его. Стоящие в Cвятилище, В Господнем доме, все хвалите. Поднимьте руки к Гоcподу, И днём и ночью пойте Ему. Боже, Творитель всей, земли, Своих с Сиона благ слови. Гocподь святой в житье вечном, Всех собери в Небевсный дом! Fsje rábi Bozjie, dajt chwaloe, Ie dnjom sloezjíete Gospodoe, Ie nòtsj oe; iebo sládostno, Fsjègda pet iemenie Jiwo. Stjajàsjieje f-swjatíeliesja, f-gaspòdnjem dómje, fsjé chwalíete Podníem te Róekie k-gospodoe Ie dnjom ie nótsjóe pojt Jemóe Bòzje, Twaríetel fsje zemljíe, Svajíech s-siejóna blaag slowie. Gaspòd swjitoj f-zjit jé wétsjnom, Fsjèch saberíe f-njebèsniej dom! Looft, looft nu aller heren HEER, Gij zijne knechten, geeft Hem eer, Gij, die des nachts Zijn huis bewaakt En voor Zijn dienst in ijver blaakt! Heft uwe handen naar omhoog, Slaat naar het Heiligdom uw oog, En knielt eerbiedig voor Hem neer: Looft, looft nu aller heren HEER! Dat 's HEEREN zegen op u daal'; Zijn gunst uit Sion u bestraal'. Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer: Looft, looft dan aller heren HEER!

32 21 Вот этот день (Wot etat djen ) Dit is de dag Tekst en muziek: Opwekking Вот этот день, вот этот день что нам дал Гоподь, что нам дал Гоподь. Радуемся, радуемся и поëм Ему, и поëм Ему! Вот этот день что нам дал Гоподь. Радуемся и поëм Ему. Вот этот день, вот этот день что нам дал Гоподь. Wot etat djen, wot etat djen sjto nam dal Gaspod, sjto nam dal Gaspod. Radoejemsja, radoejemsja ie pajom Jemoe, ie pajom Jemoe! Wot etat djen, sjto nam dal Gaspod. Radoejemsja ie pajom Jemoe. Wot etat djen, wot etat djen sjto nam dal Gaspod. Dit is de dag, dit is de dag die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees daarom blij, wees daarom blij en zingt verheugd, en zingt verheugd! Dit is de dag die de Heer ons geeft. Wees daarom blij en zingt verheugd. Dit is de dag, dit is de dag die de Heer ons geeft

33 22. VISJES IN HET WATER (Rýbkie v-vadé) РЫБКИ В ВОДЕ 22. РЫБКИ В ВОДЕ VISJES IN HET WATER Rýbkie v-vadé, ptíetsjkie vezdé, Lan na bjegóe, tsvetý na loegóe, [refrein:] Ljóebiet Spasíetel ètiech ie tèch, no nàs, djetíesjek, bòl sje fsèch! Oezkoglàzych karéjtsev, krasnokòzjych iendéjtsev, s-tsjòrnojoe kòzjej, s-bjèlojoe tòzje Ljóebiet Slóesjajte, ljóedie! Bòg vas tak ljóebiet, sjtò kàzjdyj tsjàs pòmniet o vas. Ljóebiet Visjes in het water, vogeltjes overal, het vluchtende hert, vogels in de wei De Heiland houdt van deze en die, maar van ons, kindertjes, het meest van allemaal! Van spleetogige Koreanen, van roodhuidige Indianen, met zwarte huid, met witte ook Luister, mensen! God houdt zoveel van jullie, dat hij ieder uur aan jullie denkt

34 23. HET LIED VAN HET BEGIN Pèsnja o natsjále ПЕСНЯ О НАЧАЛЕ Opmerking: hier en daar twee achtste noten i.p.v. een kwart, let op de klemtonen/maat. 34

35 23.HET LIED VAN HET BEGIN ПЕСНЯ О НАЧАЛЕ В самом начале земля была пуста, в самом начале, и в темноте. Бог сказал слово, и свет разгорелся, свет, что сияет для нас всегда. В самом начале и тучи и воздух начали быть посреди небес. Бог сказал слово, и воды бежали. Так небосвод был поставлен на место. В самом начале и суша появилась, в самом начале, из моря глубины. В самом начале трава и деревья начали быть, и звери и цветы. В самом начале луна, как и солнце, звёзды на небе сиять начали. Выше, чем море, земля, даже горы, служат времён и дорог знаками. В самом начале и птицы взлетели, в самом начале воспели Творцу. Рыбы в воде, всё живущее на суше, Всякое животное по роду своему. В самом начале Бог жизнь дал людям, в самом начале дал Слово во рту. Бог был так рад всем-тому, что Он создал. Как им прекрасно жить в этом раю! F-sámom natsjále zemljá byla póesta, f-sámom natsjále, ie f-temnoté. Bòg skazal slòva ie svjèt razgorèlsja, svjèt, sjtò siejájet dla nàs fsègdá. F-sámom natsjále ie tóetsjie ie vòzdoech nátsjali být pasredíe njébès. Bòg skazal slòva ie vódy bizjálie. Tàk njebosvòd byl pastávlen na mjèste. F-sámom natsjále-ie sóesja pajivíelas, f-sámom natsjále, iez móorje gloebiený. F-sámom natsjále travá ie deréev ja nátsjalie být, ie zveerie ie tsvetý. F-sámom natsjále loená, kak ie sòntse, zvjòzdy na njébje siejàt nátsjalie. Výsje tsjem móorje, zemljá, dázje góry, slóezjat vremjòn ie daròg znákamie. F-sámom natsjále ie ptíetsy vzljetèlie, f-sámom natsjále vaspéelie Tvartsóe. Rýby v-vadé, fsjò zjyvóesj je na sóesje, Fsjáak je zjyvòtn je po ródoe svajimóe. F-sámom natsjále Bog zjyzn dal ie ljóedjam, f-sámom natsjále dal slòva va-rtóe. Bog byl tak rad fsem-tómoe, sjtò On sòzdal. Kak iem prekràsna zjýt v-ètom rajóe! 35

36 24. WIE MAAKTE DE STERREN? Ktò sòzdal fsjò? (=Wie maakte alles?) КТО СОЗДАЛ ВСЁ? 2. Wie maakte de bloemen, die in de velden staan? Wie maakte de bomen met blaadjes eraan? God is de Schepper van jou en mij. God maakte alles zo blij! 3. Wie maakte de vissen, die in het water zijn? Wie maakte de dieren zo groot en zo klein? God is de Schepper van jou en mij. God maakte alles zo blij! (Beeld uit met de handen wat er geschapen is) 24. КТО СОЗДАЛ ВСЁ? Кто создал все звёзды, что есть на небесах? Кто создал и солнце, и луну и мир? Бог сотворил и меня и тебя. Бог дал нам радость и жизнь. Кто создал цветы, что растут на всех полях? Кто создал деревья, плоды и листья? Бог сотворил и меня и тебя, Бог дал нам радость и жизнь. Кто создал всех рыбок, что в море живут? Кто создал зверей, насекомых и птиц? Бог сотворил и меня и тебя, Бог дал нам радость и жизнь. Ktò sòzdal fsje zvjòzdy, sjtò jèst na njebesàch? Ktò sòzdal ie sòntse ie lóenoe ie mìr? Bòg satvaríel ie minjá ie tjibjá.* Bòg dal nam rádost ie zjýzn. Ktò sòzdal tsvetý, sjtò rastóet na fsèch paljàch? Ktò sòzdal deréev ja, pladíe ie list já? Bòg satvaríel ie minjá ie tjibjá. Bòg dal nam rádost ie zjýzn. Ktò sòzdal fsèch rýbok, sjnò v-mórje zjyvóet? Ktò sòzdal zveréej, nasekómych ie ptíets? Bòg satvaríel ie minjá ie tjibjá. Bòg dal nam rádost ie zjýzn. 36

37 25. WIE HEEFT ALLES GEMAAKT? Ktò sòzdal fsjò? КТО СОЗДАЛ ВСЁ? WIE HEEFT ALLES GEMAAKT? КТО СОЗДАЛ ВСЁ? Всё, что есть, что окружает нас, всегда было? Откуда оно? Небо и солнце и всё живое создал Господь, Он сделал всё. Fsjò sjtò jèst, sjtò akroezjájet nas, fsègdá býlo? Atkóeda anò? Njéba ie sòntse ir fsjò zjyvóje sòzdal Gaspòd, On sdjèlal fsjò. 37

38 26. NOACH Pèsnja a nóje (=Lied over Noach) NOACH ПЕСНЯ О НОЕ 38

39 26. NOACH ПЕСНЯ О НОЕ Вода всё поднималась, Но чудный ковчег Ноев не утонул в море. Лишь в нём вся тварь спаслась. (2р.) Вошли животные все, большие, маленькие, с Ноевой семьёй по парам, и все разные. (2р.) Так плавали, ах, долго, пока не упали воды. Голуб нашёл зелёное, Ковчег уж сел на мель. (2р.) Как появилась суша и зелень и деревья зверям и людям жильё в мире с Господом. (2р.) И ныне радуга стоит людям в знак по Словам Господа: Не будет больше потопа. Wadá fsjò podnimalas, no tsjóednyj kovtsjeg Nójev nje oetanóel v mórje. Liesj v-njòm fsja tvàr spaslàs. Vasjlíe zjyvòtn je fsé, bal sjíeje, málen kieje, s-nójevoj siem jòj po páram, ie fsé ràznyje. Tak plávalie, ach, dòlgo, paká ne-oepálie wódy. Gòloeb nasjòl ziljòn je, Kavnsjèg oezj sjèl na meel. Kak pajavíelas sóesja ie zélen ie deréev ja zveerjàm ie ljóedjam v dom, v-míerje s Gòspodom. Ie nýnje rádoega stajíet ljóedjam v znàk po slòvam Gòspoda: Nje bóedjet bol sj patòpa. 39

40 40

41 27. NOACH KLOP,KLOP,KLOP A nóje (=over Noach) Стук, стук, стук, 2. Alle dieren twee aan twee 3. Regen, regen, tik,tik,tik mogen nu met Noach mee. t Water komt steeds meer omhoog. Alle dieren twee aan twee Regen, regen, tik, tik, tik Mogen met hem mee. In de ark is t droog. 4. t Is weer droog, een regenboog Nooit komt er een zondvloed meer. t Is weer droog, een regenboog. Noach dankt de Heer. KLOP, KLOP, KLOP О НОЕ Стук, стук, стук, бряк, бряк, бряк, Строит Ной большой корабль. Стук, стук, стук, бряк, бряк, бряк, Строит Ной корабль. Все животные по парам С'час войдут с Ноем в ковчег. Все животные по парам с Ноем войдут в ковчег. Выпал дождь, и падал, падал, Поднялась кругом вода. Выпал дождь, и падал, падал, Но в ковчеге защита. Стало сухо, радуга! Потопа не будет уж никогда. Стало сухо, Ной не зря благодарил Бога. Stoek, stoek, stoek, brjak, brjak, brjak, Strójiet Noj bal sjòj karábl Stoek, stoek, stoek, brjak, brjak, brjak, Strójiet Noj karábl Fsé zjyvòtnyje po páram S tjas vajdóet s-nójem f-kavtsjèg. Fsé zjyvòtnyje po páram s-nóojm vajdóet f-kavtsjèg. Výpal dòzjd, ie pádal, pádal, Podnjilàs kroegòm wadá. Výpal dòzjd, ie pádal, pádal, No f-kavtsjège zasjsjíeta. Stála sóecha, rádoega! Patòpa nje-bóedjet oezj nikagdá. Stála sóecha, Nòj nje zrjá blagodariel Bòga. 41

42 28. ABRAHAM Ávra-am, ABPAAM 42

43 28..ABRAHAM АВРААМ Авраам, Авраам! Покинь родных, покинь поля! (2 р.) Авраам, ты будешь жить в той стране, что покажу Я. Посчитай все звёзды ночи: Столько я потомков дам. Авраам, Авраам! Покинь родных, покинь поля! (2 р) Я буду благословлять тебя, водить тебя везде и всегда. Все народы, все племена благословлю ради тебя. Авраам, Авраам! Покинул родных, покинул поля! (2 р.) По Божьему Слову он решился, не задав лишних вопросов. Он пошёл по той дороге, как сказал ему Господь. Ávra-am, Ávra-am, Pakíen radných, pakíen paljá! (2x) Ávra-am, ty bóedesj zjýt f-tòj stranjé, sjtò pakazjóe-ja. Pasjsjietàj fsjé zvjòzdy nòtsji: Stol ko Ja patòmkov dàm. Ávra-am, Ávra-am, Pakíen radných, pakíen paljá! (2x) Ja-bóedoe blágaslavljàt tjibjá, vadíet tjibjá, vezdé ie fsegdá. Fsé naródy, fsé plemená blágoslóvljoe rádie tjibjá. Ávra-am, Ávra-am, Pakíen radných, pakíen paljá! (2x) Pa-Bòzjemoe Slòvoe on resjíelsja, njé zadàv líesjnich vapròsov. On pasjòl po tòj daròge, kak skazàl jiemóe Gaspòd. 43

44 29. DE DROMEN VAN JOZEF Snjíe Iejoosíefa СНЫ ИОСИФА 2.Met een slavenkaravaan Moet hij naar Egypte gaan. Alle dromen zijn vergeten, Heel veel kwaad wordt hem verweten. Jozef die onschuldig is komt in de gevangenis. 3. Lange jaren gaan voorbij, maar de Heer is hem nabij. Nieuwe dromen worden wakker Door de schenker en de bakker. Maar de schenker, hij vergeet Al wat Jozef voor hem deed. 4. Farao hoog op zijn troon droomt een wonderlijke droom. Daarom laat hij Jozef komen En dan worden alle dromen Van de koe en korenaar En de maan en sterren waar. 5. God heeft alles omgekeerd, Jozef wordt als vorst vereerd. En het kwade valt in duigen En de broers ze moeten buigen: Zo houdt God door Jozefs hand t volk van Israël in stand. 44

45 29 DE DROMEN VAN JOZEF СНИ ИОСИФА Ищет Иосиф старших братьев. Все завидуют ему сны чудесные и одежду. Братья, вот идёт сновидец! Сняли светлую одежду, брата кинули в колодец. С караваном по пустыне вели его рабом в Египет. О чудных снах уж забывал. Ложно его обвинили. Пусть Иосиф и невиновен, в тюрьму его посадили. Годы долгие прошли, но Господь не оставлял. Сны Иосиф истолковал пекарю и виночерпию. Но тот скоро уж не помнил, как Иосиф помог ему. Фараону на престоле снился чудовищный сон. Он велел найти Иосифа. Вот исполнились тогда сон коров и сон колосьев, сон луны, солнца и звёзд. Íesjet Josief stàrsjiech brát jev. Fsé zavíedoejoet jiemóe sný tsjoedèsnyje-ie adèzjdoe. Brát ja, vòt idjòt snovíedets! Snjálie svètloejoe adèzjdoe, bráta kíenoelie f-kalòdets. S-karavánom po poestýnje velíe jievò rabòm v-egíepet. O tsjóednych snach oezj zabyvàl. Lòzjna jievò abvieníelie. Poest Josíef ie njevienóven, f-tjóermoe jievò posadíelie. Gódy dòlgieje prasjlíe, no Gaspòd nje astavljàl. Sný Josíef istolkovàl pèkarjoe ie vinotsjèrp joe. Nò tot skòra oezj nje pòmniel, kak Josíef pamòg jiemóe. Faraònoe na prestòle sníelsja tsjoedoviesjsjnyj sòn. On velèl najtíe Josíefa. Vot iespòlnielies tagdá son karòv ie son kalòs jev, son loený, sòntsa ie zvjòzd Бог всё повернул в добро. Царскую честь дают Иосифу. Всякое зло побеждено. Братья должны унизиться: так рукой Иосифа Бог Израилев спас народ. Bòg fsjò pavernóel v-dobrò. Tsarskoejoe tsjèst dajóet Josíefoe. Vsjákje zlò pabezjdenò. Brát ja dolzjny oeniezíetsja: Tak roekòj Josíefa Bog Iezraíeljev spas naròd. 45

46 46

47 30. MOZES MOEDER ZINGT Málysj Majiesèj (=baby Mozes) МАЛЫШЬ МОИСЕЙ 30. MOZES MOEDER ZINGT МАЛЫШЬ МОИСЕЙ Малыш Моисей, хотят убить тебя. Я сделаю корзинку тебе из тростника. Малыш Моисей, корзинка на реке, на реке Ниле, как лодка, на жизнь, на смерть тебе. Малыш Моисей, ты спрятан в тростнике. и вот, о чудо, ты спасён, принцессой ты найдён. Малыш Моисей, примет она тебя. Судно твоё не тонет. Ты будешь сын царя. Málysj Majiséj, chatjàt oebíet tjibjá. Ja sdjèlajoe karzínkoe tjibjé iez trastniká. Málysj Majiséj, karzínka na rjikjé, na rjikjé Níelje, kak lòdka, na zjýzn, na smèrt tjibjé. Málysj Majiséj, ty sprjátan f-trastniké. ie vòt, o tsjóeda, ty spasjòn, printsèssej ty najdjòn. Málysj Majiséj, príemjet aná tjibjá. Sóedna tvajò nje tóonjet. Ty bóedjesj sýn tsarjá. 47

48 31. JERICHO Jeriechòn ИЕРИХОН 2. Jericho, Jericho, is een sterke stad, dat zie je zo! God geeft Jozua een teken: trek de stad om zonder spreken, Doe dat zeven dagen lang. Ik strijd voor u, wees niet bang. 3.. Jericho,Jericho, is een sterke stad dat zie je zo! Maar als de bazuinen schallen, Gaan we juichen met z n allen, En de muren, dubbeldik, Vallen in elkaar van schrik. 48

49 31. JERICHO ИЕРИХОН Иерихон, Иерихон, город крепкий, и стена кругом! Если не захватим город, нам закрыт и в страну вход. Остаётся весь народ здесь у Ханаана ворот. Иерихон, Иерихон, город крепкий, и стена кругом! Иисус Навин знал план Божий: Весь народ семь дней подряд Молча город обходил, ведь Бог сказал: борюсь за вас! Иерихон, Иерихон, город крепкий, и стена кругом! Но когда протрубят трубы, и воскликнем громко все, Рухнут стены за минуты. Нам победа в Господе! Jériechon, Jériechon, gòrod krepkiej ie stjená kroegòm! Jèslie nje zachvátiem gòrod, nam zakrýt ie f-stránoe fchòd. Astajòtsa vees naròd zdees oe Chanáana varòt. Jériechon, Jériechon, gòrod krepkiej ie stjená kroegòm! Iesoes Návin znal plan Bòzjiej: Vees naròd seem dneej podrjàd Mòltsja Gòrod abchadíel, veed Bòg skazàl: barjóes za vàs! Jériechon, Jériechon, gòrod krepkiej ie stjená kroegòm! No kagdá protróebjat tróeby, ie vasklíeknjem gròmka fsé, Róechnoet stjénie za minóety. Nam pobjéda v-gospodé! 49

50 50

51 32. GOLIATH (DAVID) O velikánje Goliejàfe (=over de reus Goliath) О ВЕЛИКАНЕ ГОЛИАФЕ GOLIATH (DAVID) О ВЕЛИКАНЕ ГОЛИАФЕ Солдатам взрослым страшно всем, Дрожал весь Израиль. Филистимлянин Голиаф, военный, великан. Среди долины он стоит, с издёвкой ругает народ: Кто из вас выйдет на борьбу, где израилев Бог? Один Давид, младший пастух, на руках сумка и жезль, спустился к великану вниз, и камнем попал в цель. Ах великан, ах Голиаф, конец тебе, ты мёртв. На Бога Давид уповал, сразился как герой. Saldátam vzròslym stràsjna fséem, drazjàl vees Iesraiel. Fielistiemljánien Góliaf, vajènnyj, veeliekàn. Creedie dalíeny on stajíet, s-iezdjòvkoj-roegájet naròd. Ktò iez vas výjdjet na bar bóe? Gdjè iezra-ieljev Bòg? Adíen Davíed, mlàdsjiej pastóech, na roekàch sóemka-ie zjèzl, spoestíelsja k-veeliekánoe vníez, ie kàmnjem papàl v-tsèl. Ach veeliekàn, ach Góliaf, kanjèts tjibjé, ty mjòrtv. Na Bòga Davíed oepovàl, srazíelsja kak geròj. 51

52 33. JONA UIT DE GROTE VIS Iejóna ie bal sjája rýba ИОНА И БОЛЬШАЯ РЫБА 2. Midden op de oceaan komt zijn schip in een orkaan. Jona wordt van boord gezet, Maar een vis heeft hem gered. Want de Heer zegt: nee,nee,nee, Jona moet naar Ninavé! 3. Na drie dagen duisternis komt hij heelhuids uit de vis. Jona gaat nu wèl op pad naar die godeloze stad. Want de Heer zegt: nee,nee,nee, Jona moet naar Ninavé! 4. Ninavé hoort Jona aan en de mensen zijn ontdaan; zitten neer in zak en as dagenlang wordt er gevast En de Heer zegt: nee,nee,nee, Sparen zal Ik Ninavé! 5. Jona uit de grote vis ziet dat God vol liefde is. O, wat is die Jona kwaad, Dat de stad haar straf ontgaat. Maar de Heer zegt, nee,nee,nee, Wees toch blij om Ninavé! 52

53 33. JONA UIT DE GROTE VIS ИОНА И БОЛЬШАЯ РЫБА Иона знал, чтò Бог велел, но исполнить не хотел. Иона своевольно взял на морской поход билет. Но Господь сказал: нет, нет! В Ниневию тебя послал!. Но Господь сказал: нет, нет! В Ниневию тебя послал! Среди океана волн ураган сошёл на судно. Иону выбросили за борт. Спасла его большая рыба. Ведь Господь сказал: нет, нет! В Ниневию тебя послал! Три дня он сидел во тьме, но в конце попал на пляж. И сказал: я в Ниневию так и отправлюсь сейчас Ведь Господь сказал: нет, нет! В Ниневию следует! В Ниневии он сказал Слово, Устрашился весь народ. Сели все в пепле и прахе, Бога умоляя с постом. И Господь сказал: нет, нет, Я помилую этот город. Был спасён из рыбы Иона; видит: милостив наш Бог. Его сильно раздражало, что город пощадил Господь. Но Господь сказал: нет, нет! радуйся о Ниневии! Jóna znal, sjtò Bog velèl, no ispòlnit nje chatèl. Jóna svàjevol no vzjàl na marskòj pachòd biljèt. Nò Gaspòd skazàl: njèt, njèt! V-Ninevíjoe tjibjá paslàl! Nò Gaspòd skazàl: njèt, njèt! V-Ninevíejoe tjibjá paslàl! Srédie okejána vòln oeragàn sasjòl na sóedna. Jònoe výbrasili zá bort. Spàsla jievò bal sjája rýba. Veed Gaspòd skazàl: njèt, njèt! V-Ninevíjoe tjibjá paslàl! Trie dnja on siedèl va t mé, no f-kantsé papàl na pljázj. ie skazàl: ja v-ninevíejoe tak ie atpravljóes siejtsjàs. Veed Gaspòd skazàl: njèt, njèt! V-Ninevíjoe tjibjá paslàl! V-Nineviej on skazàl Slòva, Oestrasjíelsja vees naròd. Sjèlie fsé v péple ie pràche, Bòga óemaljája s-pastòm. Ie Gaspòd skazàl: njèt, njèt! Ja pamíeloejoe ètot gòrod. Byl spasjòn iez rýby Jóna; víediet: mielastíev nasj Bòg. Jievò síel no razdrazjála sjtò-górod pasjsjadíel Gaspòd. No Gaspòd skazàl: njèt, njèt! Rádoejsja o Nineviej 53

54 34. DANIËL Danie-íel v-lvíenom rvjé (=Daniel in de leeuwenkuil) ДАНИИЛ В ЛЬВИНОМ PBE 2. Maar Daniël trok zich er niets van aan, hij bad zoals alle eeuwen het volk van Israël had gedaan; en zo kwam hij bij de leeuwen. 3. De leeuwen diep in de leeuwenkuil Zijn niet op hem afgesprongen, Zij bogen hun kop en hielden zich schuil; En Daniël heeft gezongen. 4. Hij zong voor zijn God het hoogste lied De leeuwen lagen te gapen. Maar koning Darius had verdriet, Hij kon die nacht niet slapen. 5.Heel vroeg is hij naar de kuil gegaan, hij wilde het zeker weten O Daniël, kun je me wel verstaan of ben je opgegeten? 6. Nee koning, ik leef in de leeuwenkuil, het is of ik sta te dromen. Een engel van God sloot de leeuwenmuil En niets is mij overkomen! 7. Toen werden de rollen omgekeerd, een nieuw gebod werd gegeven, en Israëls God werd hoog geëerd, die Daniël deed leven. 54

55 34. DANIËL ДАНИИЛ В ЛЬВИНОМ РВЕ Даниил, муж герой, Доверяй Богу, Он с тобой. Даниил, муж герой, Доверяй Богу, Он с тобой! Тебя хотя бросали в львиный ров, но Бог Сам у зверей закроет рот. Как им не раздражает, трогать тебя не станут! Даниил Слушай, как рыкают, и смотри зубы и дикие морды, ты обед для них. Но Бог тебя хранит, за верность Он наградит. Даниил Dani-íel, moezj geròj, Dovéerjaj Bògoe, On s-tabòj. Dani-íel, moezj geròj, Dovéerjaj Bògoe, On s-tabòj! Tibjá chatjá brasálie v-lvíenyj ròv, no Bòg sam oe zveeréej zakrójet ròt. Kak iem nje razdrazjájet, trògat tjibjá nje stánoet! Dani-íel Slóesjaj, kak rykájoet ie smatríe zoebý ie díekieje mòrdy, ty abjéed dlja níech. No Bòg tjibjá chraníet, za vèrnost On nagrádiet. Dani-íel 55

56 35. KERST KOMT ALLEN TESAMEN (Priedietje, liekoejtje) Прийдите, ликуйте Tekst: C.B. Burger, muziek: onbekend Придите, ликуйте, пойте, торжествуйте, Христу поклониться пойдем в Вифлеем. Ныне родился Царь нeбecной славы, Прославим Его имя, прославим Его имя, прославим Его имя, Он наш Господь. Все ангелы пойте, пойте с ликованьем в любви небеса поклонитесь Ему, Господу слава, Богу в вышних слава. Прославим Его имя, прославим Его имя, прославим Его имя, Он наш Господь. Тебе, наш Спаситель, В эту ночь святую поем в восхищении наших сердец. Истина Божья ныне воплотилась. Прославим Его имя, прославим Его имя, прославим Его имя, Он наш Господь. Priedíetje, liekóejtje, pòjtje, torzjestwóejte, Chriestóe poklaníe-ietsja pajdjèm f-wieflejèm. Nínje radíelsja Tsàr njeebjesnoj slá-awi, Prasláwiem Jewo Íemja, prasláwiem Jewo Íemja, prasláwiem Jewo Íemja-a, Òn nasj Gaspòd. Fsje àngeli pòjtje, pòjtje s-liekawàn jem f-ljoebwíe njeebjesa-a pakloníetjes Jemóe. Gòspadoe sláwa, Bógoe f-wisjniech slá-awa. Prasláwiem Jewo Íemja, prasláwiem Jewo Íemja, prasláwiem Jewo Íemja-a, Òn nasj Gaspòd. Tjibjè, nasj Spasíeteel, W-ètoe notsj swjatóejoe pajèm f-woschietsé-eniejie nàsjiech serdjèts. Íestiena Bòzj ja nínje woplatíe-ielas. Prasláwiem Jewo Íemja, prasláwiem Jewo Íemja, prasláwiem Jewo Íemja-a, Òn nasj Gaspòd. 56

57 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de Vorst der eng len hier geboren. Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden, Komt laten wij aanbidden die Koning. De hemelse eng len riepen eens de herders Weg van de kudde naar t schamel dak. Spoeden ook wij ons met eerbied ge schreden! Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden, Komt laten wij aanbidden die Koning. Het licht van de Vader, licht van den beginne, Zien wij omsluierd, verhuld in t vlees: Goddelijk Kind, gewonden in de doeken! Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden, Komt laten wij aanbidden die Koning. 57

58 36.KERST Stille nacht (Tiechaja notsj ) Тихая ночь Tekst: Johannes Yserinkhuysen/Joseph Mohr, muziek: Franz Gruber Тихая ночь, дивная ночь! Дремлет всё, лишь не спит в благоговень и Святая Чета: чудным Младенцем полны их сердца. Радость в душе их горит, радость в душе их горит! Тихая ночь, дивная ночь! Глас с небес возвестил: "Радуйтесь, ныне родился Христос, мир и спасение всем Он принёс! Свыше вас Свет посетил! Свыше вас Свет посетил!" Тихая ночь, дивная ночь! К небу нас Бог призвал. О, да откроются наши сердца и да прославят Его все уста: Он нам Спасителя дал! Он нам Спасителя дал! Tíechaja nòtsj, díewnaja nòtsj! Drjèmljet fsjò, líesj nje spíet f-blágagawjèn ie Swjatája Tsjetá: tsjóednim Mladjèntsem palní iech serdtsá. Rádast f-doesjè iech garíe-iet, rádast f-doesjè iech garíet! Tíechaja nòtsj, díewnaja nòtsj! Glàs s-njeebjès wòzwjestíel: Rádoejtjees, nínje radíelsja Chriestòs, míer ie spasjénieje fsjèm On prienjòs! Swísje was Swjèt pasjetíe-iel! Swísje was Swjèt pasjetíel! Tíechaja nòtsj, díewnaja nòtsj! K-njéboe nàs Bòg priezwàl. Ó, da atkròjoetsja nàsjie serdtsá Íe da prasláwjat Jewò fjse oestá: Òn nam Spasíetjeelja dà-al! Òn nam Spasíetjeelja dàl! 58

59 Stille nacht, heilige nacht! Davids Zoon, lang verwacht, die miljoenen eens zaligen zal, wordt geboren in Bethlehems stal, Hij der schepselen Heer, Hij der schepselen Heer. Hulploos Kind, heilig Kind, dat zo trouw zondaars mint, ook voor mij hebt Ge_U rijkdom ontzegd, wordt Ge_op stro en in doeken gelegd. Leer me_u danken daarvoor, leer me_u danken daarvoor. Stille nacht, heilige nacht! Vreed en heil wordt gebracht aan een wereld verloren in schuld; Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Amen, Gode zij eer! Amen, Gode zij eer! 59

60 37. KERST IN BETHLEHEMS STAL Va chlévje Vieflejèmskuj ВО ХЛЕВЕ ВИФЛЕЕМСКОМ 2. Zo arm werd de Heer, der engelen Heer, die zondaren mint, zo nameloos teer, die hun wil vergeven, hoeveel het ook zij: zo arm werd de Heiland voor u en voor mij. 3. Lam Gods, voor de schuld der wereld geslacht, dat eens aan het kruis voor mij hebt volbracht. Ik kniel bij uw kribbe aanbiddend ter neer en breng U eerbiedig mijn dank nu, o Heer. 4.Voor U is mijn vreugd, mijn leven, mijn hart. Bij U wil ik zijn in blijdschap en smart. Geef mij een nieuw hart, Heer, dat steeds u bemint dan ben ik van nu aan voor eeuwig Gods kind. 60

61 37. IN BETHLEHEMS STAL ВО ХЛЕВЕ ВИФЛЕЕМСКОМ В Вифлееме во хлеве Христос, наш Господь в пеленах окутан, младенцем рождён. Ему нет и места ни в трактире, ни в доме. За люльку Ему ясли, и крест за престол. Господь Ангелов стал нищим для нас из нежной любви ко всем грешникам. Все грехи без меры простит Он сейчас. Ради нас Он, Спаситель, Своё всё отдал. Святой Агнец БожийC закланный для нас, на кресте совершил искупленье вины. Стою на колени у яслях Твоих. Тебе благодарность навек, Господи! В Тебе моя радость и сердце и жизнь. С Тобой хочу жить, и в блеске и в печали. Дай новое сердце любящим Тебя, и Божье дитя буду я навсегда. V-Viefle-éme vo chléve Chriestòs, nasj Gaspòd v-pelénach akóetan, mladèntsem razjdjòn. Jiemóe njet ie mesta nie v-traktíerje, nie v-dòmje. Za ljóel koe Jiemóe jáslie, ie krèst za prestòl. Gaspòd àngelòv stal níesjiem dlja nàs iez nèzjnoj ljoebvíe ka fseem gresjniekàm. Fsjé grèchie bèz mériy prastíet On ciejtsjàs. Radie-nas On, Spasíetel, Svajò fsjò atdàl. Svietòj Àgnjets Bòzjie, zaklànnyj dlja nàs, Na-kresté saversjíel ieskoepléenje viný. Snajóe na kalénie oe jásljach Tvajíech. Tjibjé blagadàrnost navèk, Gaspadíe! F-tjibjé majá radost ie sèrdtse ie zjýzn. S-Tabòj chatsjóe zjýt ie v-blèske-ie v-petsjáli. Daj nòvoje sèrdtse ljóebjasjiem Tjibjá, ie Bòzj je dietjá boedoe ja nafsègdá. 61

62 62

63 38. WONDEREN VAN JEZUS TWEE VISSEN EN VIJF BRODEN Pjaat chljèbov ie dvjé rýby ПЯТЬ ХЛЕБОВ И ДВЕ РЫБЫ 38. TWEE VISSEN EN VIJF BRODEN ПЯТЬ ХЛЕБОВ И ДВЕ РЫБЫ Пять хлебов и две рыбы, Больше не было нужно для пяти тысяч народа. Господь молился Богу, стал раздавать всю пищу, и все остались сыты. Пять хлебов и две рыбы, Больше не было нужно для божественного чуда. Если своё даём мы, то Он даст нам для жизни уж больше, чем забрал. Пять хлебов и две рыбы, больше не было нужно там на траве зелёной. Кусков ещё собрали двенадцать полных корзин, и люди удивились. Pjaat chlèbov ie dvé rýby, bòl sje nje býla nóezjna dlja pjitie tysj ts naróda. Gaspòd malíelsja Bògoe, stal razdavàt fsjoe píesjoe, ie fsjé astalies sýty. Pjaat chlèbov ie dvé rýby, bòl sje nje býla nóezjna dlja bòzjestvèn nva tsjóeda. Jèslie svajò dajòm my, tò Òn dast nam dljz zjýznie oezj bol sje, tsjèm zabràl. Pjaat chlèbov ie dvé rýby, bòl sje nje býla nóezjna tam na travé zieljònoj. Koeskòv jiesjò sabrálie dvinàdts t pòlnych karzíen, ie ljóedie oedievíelies. 63

64 39. GELIJKENISSEN: BARMHARTIGE SAMARITAAN Dòbryj Samarjanien ДОБРЫЙ САМАРЯНИН 64

65 39. BARMHARTIGE SAMARITAAN ДОБРЫЙ САМАРЯНИН Иисус поставил нам пример: это добрый самарянин. Ты нам сказал: ближний для вас найдётся на вашем пути. Но мы пройдём мимо его, с другой стороны, не глядя. Иисус поставил нам пример: это добрый самарянин. Мы, как священник и левит, часто не видим бед других. Хотя и можем в свете жить, бывает, у нас глаза закрыты. Иисус поставил нам пример: это добрый самарянин. Мы должны, по путям жизни, помочь, как можем, ближним всем. Надобно нам, как делал Ты, быть другом всем и в счастье и в беде. Iesoes pastáviel nam priemjèr: èta dòbryj samarjánien. Tý nam skazàl: blíezjniej dlja vas najdjòtsa na vàsjem poetíe. No mý prajdjòm míema jievò, s-droegòj staraný, nje-glidjà. Iesoes pastáviel nam priemjèr: èta dòbryj samarjánien. Mý, kak svisjènnik ie levíet, tsjàsto nje víediem bèd droegiech. Chatjá ie mòzjem f-svjéte zjýt, byvájet, oe nas glazá zakrýty. Iesoes pastáviel nam priemjèr: èta dòbryj samarjánien. A mý dalzjný po poetjàm zjýzni pamòtsj, kak mòzjem, blíezjniem fséem. nadòbno nam, kak djèlal Ty, byt dróegom fséem ie f-stsjastj ie v-bedé. 65

66 40. DE TWEE ZONEN Dva sýna ДВА СЫНА 66

67 40. DE TWEE ZONEN ДВА СЫНА Отец имел два сына. Один восстал, ушёл. Стал жить в стране далёкой, распутную жизнь там вёл. Все деньги, что взял у отца, истратил на вино и баб. Потом был голод там. Свиней он пас, сам голодал, никто хлеб не давал. И сын пошёл в отцовский дом, нищий и в тряпках весь. Смиренно грешный подошёл. Отец уж ждал его. Бегом ему навстречу, обнял его, сказал ему: ты сын мой и ты жив! Устроим праздник радостный. Я всё тебе простил. Отец имел два сына. Один в дом не хотел. Ему праздник не нравился, что брату дал отец. Брат сделал плохо, он считал. Но папа его упрекал: Ты ведь всегда со мной, но тот был мёртв, но жив теперь. Войди, веселись, сын мой! Atèts iemèl dva sýna. Adíen vosstàl, oesjòl. Stal zjýt f-stranjé daljòkoj, raspóetnj joe zjýzn tam vjòl. Fsé déengie, sjtò vzjàl oe attsá, iestrátiel na vienò ie bàb. Patòm byl gòlod tam. Svienjéej on pas, sàm golodàl, niektò chlèb nje davàl. ie syn pasjòl v-attsòvskiej dòm, níesjiej ie f-trjápkach vees. Smierèenyj grèsjnyj padasjòl. Atèts oej zjdàl jievò. Bègom jiemóe nafstré-eetsjoe, abnjàl jievò, skazàl jiemóe: ty sýn moj ie ty zjýv! Oestrójiem pràznik rádostnyj. Ja fsjò tjibjé prastíel. Atèts iemèl dva sýna. Adíen v-dòm nje chatèl. Jiemóe pràznik nje nrávielsja, sjtò brátoe dal atèts. Brat sdjèlal plòcha, on sjtsjietàl. No pápa jievò oeprekàl: Ty veed fsegdá sa mnòj, no tòt byl mjòrtv, no zjýv tjipèr. Vàjdíe, véselíes, syn mòj! 67

68 41. JEZUS ZEGENT DE KINDEREN Iesóes ljóebiet ИИСУС ЛЮБИТ 68

69 41. JEZUS HOUDT VAN ИИСУС ЛЮБИТ Иисус любит маленьких детей (3р.) Дети, придите к Нему все. Раз любит, два любит, три любит маленького; четыре любит, пять любит, шесть любит маленьких; семь любит, восемь любит, девать любит маленьких. Дети, придите к Нему все! Иисус любит дедушек и бабушек (3р.) Старики, придите к Нему все. Раз, два, три любит дедушки, бабушки; четыре, пять, шесть любит дедушек и бабушек; семь, восемь, девать любит дедушек и бабушек. Старики, придите к Нему все! Иисус любит взрослых людей (3р.) Взрослые, придите к Нему все. Раз любит, два любит, три любит взрослого; четыре любит, пять любит, шесть любит взрослых; семь любит, восемь любит, девать любит взрослых. Взрослые, придите к Нему все. Иисус любит всех наших друзей (3р.) Друзья наши, придите к Нему все. Раз любит, два любит, три любит друга; четыре любит, пять любит, шесть любит друзей; семь любит, восемь любит, девать любит друзей. Друзья наши, придите к Нему все. Opmerkingen: Achtereenvolgens genoemd: 1. alle kleine kinderen 2. alle opa s en oma s 3. alle volwassenen (volw. mensen) 4. al onze vrienden In het Russisch is het meervoud voor 2-4 personen/stuks anders dan voor 5+, bij `kinderen zelfs een ander woord; dat blijkt in de Russische tekst. Is dit te lastig, dan steeds het tweede (5+) woord gebruiken. Iesoes ljóebiet málen kiech djité-eej (3x) Djéetie, priedíete k-njimóe fsé. Raz ljóebiet, dvá ljóebiet, tríe ljóebiet málen kovo; tsj týre ljóebiet, pját ljóebiet, sjest ljóebiet málen kiech; seem ljóebiet, vósem ljóebiet, djévat ljóebiet málen kiech. Djéetie, priedíete k-njimóe fsé! Iesoes ljóebiet djédoesjek ie báboesjek (3x) Stáriekíe, priedíete k-njimóe fsé. Raz, dva, trie ljóebiet djédoesjkie, báboesjkie; tsj týre, pját, sjest ljóebiet djédoesjek ie báboesjek; seem, vósem, djévat ljóebiet djédoesjek ie báboesjek. Starikíe, priedíete k-njimóe fsé! Iesoes ljóebiet vzròslych ljoed é-eej (3x) Vzròslyje, priedíete k-njimóe fsé. Raz ljóebiet, dvá ljóebiet, trie ljóebiet vzròslovo; tsj týre ljóebiet, pjáat ljóebiet, sjèst ljóebiet vzròslych; seem ljóebiet, vósem ljóebiet, djévat ljóebiet vzròslych. Vzròslyje, priedíete k-njimóe fsé. Iesoes ljóebiet fsèch nasjiech droez é-eej (3x) Droez já nàsjie, priedíete k-njimóe fsé. Raz ljóebiet, dvá ljóebiet, trie ljóebiet dróega; tsj týre ljóebiet, pjáat ljóebiet, sjèst ljóebiet droez é-eej; seem ljóebiet, vósem ljóebiet, djévat ljóebiet droez é-eej. Droez já nàsjie, priedíete k-njimóe fsé. 69

70 42. PASEN: HEB JE HET BLIJDE NIEUWS AL GEHOORD? Dòbraja véest Páschie (=de Goede Boodschap van Pasen) ДОБРАЯ ВЕСТЬ ПАСХИ 42. ДОБРАЯ ВЕСТЬ ПАСХИ Уже ты слышал отрадную весть? Господь из мёртвых воскрес! Все должны узнать, ты иди, скажи: Господь из мёртвых воскрес! Пойте ликуйте: жив Господь! Ад и смерть Он повернул, крест и гроб уж позади. Иисус искупил нас всех! Людям скажите, и детям и старым: Господь из мёртвых воскрес! Торжество да будет всем народам, Господь из мёртвых воскрес! Пойте Новую жизнь начните сейчас, Господь ведь из мёртвых воскрес! Радостную весть всему миру неси: Господь из мёртвых воскрес! Пойте Óezje ty slýsjal atràdnoejoe veest? Gaspòd iez mjòrtvych vaskrès! Fsjé dalzjnyj oeznàt, ty idíe, skazjíe: Gaspòd iez mjòrtvych vaskrès! Refrein: Pòjte, likóejte: zjýv Gaspòd! Àd ie smèrt O-òn pavernóel. Krèst ie gròb òezj pozadíe. Iesoes ieskoepíel nas fsèch! Ljóejam skazjíete, ie djétjam ie stáriem: Gaspòd iez mjòrtvych vaskrès! Tòrzjestva da bóedjet fséem naródam, Gaspòd iez mjòrtvych vaskrès! [Refrein] Nòvoejoe zjýzn nastjníete siejtsjàs, Gaspòd veed iez mjòrtvych vaskrès! Radostnoejoe veest fsemoe míeroe nesíe: Gaspòd iez mjòrtvych vaskrès! [Refrein] 70

71 43. JEZUS OVERWON DE DOOD Iesóes pabjidíel smjèrt ИИСУС ПОБЕДИЛ СМЕРТЬ 43.ИИСУС ПОБЕДИЛ СМЕРТЬ Ад и смерть Он победил. О, слава, аллилуйя! На престол Иисус воссел. Имени Его хвала! Скоро наш Господь придёт, О, слава, аллилуйя! Ему пойду навстречу, как царь Его признаю, Ад и смерть Он победил. Ad ie smèrt On pabedíel. O sláva, allielóeja! Na prestòl Iesóes vassèl. Iem níe Jievò chvalá! Ckòro nàsj Gaspòd priedjòt, O sláva, allielóeja! Jiemóe pajdóe nafstrétsjoe, kak tsàr Jievò priznájoe, Ad ie smèrt On pabedíel. 71

72 44. DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN Gaspòd va-iestinoe vaskrès ГОСПОДЬ ВОИСТИНУ ВОСКРЕС 72

73 44. ГОСПОДЬ ВОИСТИНУ ВОСКРЕС Господь воистину воскрес, аллилуйя! 1. Иисус уничтожил смерть. Дайте Ему хвалу и честь. Господь воистину воскрес, аллилуйя! 2. Женщины ученики искали Его, но не нашли. 3. Как им тяжело на сердце: Иисуса тело не на месте! 4. Но сказал им вдруг Ангел: Он воскрес, Его здесь нет. 5. Помните, как Он не раз предупреждал об этом вас. 6. Он, Сын Человеческий через смерть престол получил. 7. Среди мёртвых не ищите, Господу хвалу дадите! Gaspòd vo-istinoe vaskrès, Allielóe-oeja! Iesoes oenitsj-tózjil smèrt. Dàjt jiemóe chvalóe ie tsjèst. Gaspòd vo-istinoe vaskrès, Allielóe-oeja! Zjénsjienie oetsjéniekie ieskálie-jievò, nò njé nasjlíe. Kak iem tjazjelò na sèrdtse iesóesa tjèla njé na mèste. Nò skazàl iem vdroeg Angèl: On vaskrès, Jievò zdees njet. Pòmniete, kak On njé raz predoeprezjdàl ab ètom vas. On, Syn Tsjilavétsjeskie tsjérez smèrt prestòl paloetsjíel. Srédi mjòrtvych njé iesjíete, Gospodoe chvalóe dadíete! 73

74 74

75 45. PINKSTEREN Pràznik Svjietóva Dóecha (het Feest van de Heilige Geest) ПРАЗДНИК ТРОИЦЫ 45. ПРАЗДНИК ТРОИЦЫ Сегодня праздник Троицы, пришёл к нам Дух Святой. Ликуем и танцуем мы, Бог совершит план Свой. Сейчас у нас уверенность: Иисус всё, что сказал, исполнит, хотя Он пока ушёл от нас к Отцу. По всему миру мы идём, и Божие слова из уст в уста передаём. Все слышат и придут. Нас окружают чудеса, ветер несёт их в мир. Сегодня торжествуем все, настал небесный пир. Sievòdnja pràznik Tróietsý, priesjòl k-nam Dóech Svjietòj. Liekóejem ie tantsóejem my, Bòg saversjíet plan Svòj. Siejtsjàs oe nas oevérennost : Iesóes fsjò, sjtò skazàl iespòlniet, chatjá On pakà oesjòl at nàs k-attsóe. Po fséemoe míeroe my idjòm, ie Bòzjieje slavá iez oest v-oesta peredajòm. Fsé slýsjat ie priedóet. Nas akroezjájoet tsjoedesá, véeter nisjòt iech v-mier. Sievòdnja torzjestvoejem fsé, nastàl njebèsnyj pier. 75

76 46. HET FEEST VAN DE GEEST Pràznik Svjietóva Dóecha ПРАЗДНИК СВЯТОГО ДУХА 2. De discipelen zaten tezaam bijeen en ze spraken een vreemde taal. En de mensen uit landen van heinde en ver Verstonden het allemaal. Refrein. t Is het feest.. 3. De discipelen zaten tezaam bijeen en vertelden het volk Gods Woord. Alle mensen, zij hebben in iedere taal Gods blijde boodschap gehoord. Refrein. 76

77 46. ПРАЗДНИК СВЯТОГО ДУХА Все ученики вместе сидели, ждали, молились, просили Бога. Вдруг с небес сошёл шум, словно ветер, так сильный, и сели на них пламена. Пойте Дух Святой, Дух Святой дал нам праздник в душе. Дух Святой дал нам праздник в душе. Вот пришёл Дух Святой, Он у нас навсегда. Дух Святой дал нам праздник в душе. Все ученики вместе дивились, стояли, иные языки на устах. И люди, пришедшие с близи и издали, все поняли Божие слова. Пойте Дух святой Все ученики вышли, стояли там, рассказали народу с Петром. И все люди услышали Благую Весть, Каждый на языке своём. Пойте Дух Святой Fsjé oetsjeniekíe vmèste siedjèlie, zjdálie, malíelies, prasíelie Bòga. Vdroeg s-njebès sasjòl sjóem, slòvna wèter, tak síel nyj, ie sjèlie na niech plamená. Doech Svietòj, Doech Svietòj dal nam pràznik v-doesjé. Doech Svietòj dal nam pràznik v-doesjé. Vot priesjòl Doech Svietòj, On oe nas nafsegdá. Doech Svietòj dal nam pràznik v-doesjé. Fsjé oetsjeniekíe vmèste dievíelies, stajálie, ienýje jazykíe na oestàch. ie ljóedie, prisjèdsjiej s-bliezíe ie iezdalie fsé póonjalie Bòzjieje slavá. Doech Svietòj Fsjé oetsjeniekíe výsjlie, stajálie tam, rasskazálie naródoe s-pjetròm. Ie-fsé ljóedie oeslýsjalie Blágoejoe Véest Kàzjdyj na jazyké svajòm. Doech Svietòj 77

78 78

79

ВЫСТРЕЛ. Стрелялись мы. Баратынский. Я поклялся застрелить его по правы дуэли (за ним остался еще мой выстрел). Вечер на бивуаке.

ВЫСТРЕЛ. Стрелялись мы. Баратынский. Я поклялся застрелить его по правы дуэли (за ним остался еще мой выстрел). Вечер на бивуаке. ВЫСТРЕЛ Стрелялись мы. Баратынский. Я поклялся застрелить его по правы дуэли (за ним остался еще мой выстрел). Вечер на бивуаке. I Мы стояли в местечке ***. Жизнь армейского офицера известна. Утром ученье,

Подробнее

ПРОПОВЕДЕЙ О ПРОСЛАВЛЕНИИ

ПРОПОВЕДЕЙ О ПРОСЛАВЛЕНИИ 12 ПРОПОВЕДЕЙ О ПРОСЛАВЛЕНИИ Чарльз Х. Сперджен Минск «Завет Христа» 2001 Перевод сделан по изданию: Charles H. Spurgeon «12 Sermons on Praise» 1994 Перевод с английского Я. Г. Вязовского Перевод на русский

Подробнее

8 /2009 март. «Христос предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». (К Римлянам 4: 25) ХРИСТИАНСКИЙ ЖУРНАЛ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИССИИ

8 /2009 март. «Христос предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». (К Римлянам 4: 25) ХРИСТИАНСКИЙ ЖУРНАЛ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИССИИ 8 /2009 март «Христос предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». (К Римлянам 4: 25) ХРИСТИАНСКИЙ ЖУРНАЛ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИССИИ Читайте в номере: Молодежная страничка «Возьми себе жену из племени

Подробнее

Для чего был дан Дух Святой? (What the Holy Ghost was given for) проповедано 17.12.1959 г. в Джефферсонвилле (Индиана) США

Для чего был дан Дух Святой? (What the Holy Ghost was given for) проповедано 17.12.1959 г. в Джефферсонвилле (Индиана) США Для чего был дан Дух Святой? (What the Holy Ghost was given for) проповедано 17.12.1959 г. в Джефферсонвилле (Индиана) США Вчера вечером мы говорили на тему: Что есть Дух Святой? Мы поняли, что в Него

Подробнее

Фридрих Ницше Так говорил Заратустра

Фридрих Ницше Так говорил Заратустра Фридрих Ницше Так говорил Заратустра http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=147650 Аннотация «Великое светило! К чему свелось бы твое счастье, если б не было у тебя тех, кому ты светишь! В течение

Подробнее

Так говорил Заратустра

Так говорил Заратустра Фридрих Ницше. Так говорил Заратустра Непосредственная предыстория этой книги -- своего рода ницшевской Библии, падает на начало 80-х годов, а точнее, на промежуток времени от августа 1881 до января 1883

Подробнее

Бесконечно растущая вера

Бесконечно растущая вера Бесконечно растущая вера Проповеди Смита Вигглсворта Предисловие Смит Виглсворт, «апостол веры» XX века, был легендой своего времени. О нем можно сказать, как это было сказано о христианах первой церкви,

Подробнее

ЛЕКАРСТВО ОТ ГРЕХА ПРИТЧИ. НОВАЯ МЫСЛЬ Москва 2011. Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Православной Церкви

ЛЕКАРСТВО ОТ ГРЕХА ПРИТЧИ. НОВАЯ МЫСЛЬ Москва 2011. Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Православной Церкви ЛЕКАРСТВО ОТ ГРЕХА ББК 86.37 Ф-76 ПРИТЧИ НОВАЯ МЫСЛЬ Москва 2011 Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Православной Церкви Фомин А. В. Составитель. Ф-76 Лекарство от греха. Притчи. -

Подробнее

А.В. Карев. Семь слов Христа на Голгофе

А.В. Карев. Семь слов Христа на Голгофе А.В. Карев Семь слов Христа на Голгофе Когда мы стоим у подножия креста Голгофы, мы видим распятого нашего Спасителя с двух сторон: со стороны внешней и со стороны внутренней. Внешняя сторона это пригвожденный

Подробнее

Ад это реальность, я была там!

Ад это реальность, я была там! Ад это реальность, я была там! Это свидетельство пятнадцатилетней девочки, которая была воспитана в христианской семье. Позднее, она отступила от веры и была напоена наркотиками. Когда она умирала от передозировки,

Подробнее

Ñâÿòèòåëü ÒÈÕÎÍ ÇÀÄÎÍÑÊÈÉ Том 2 ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÄÓÕÎÂÍÎÅ, ÎÒ ÌÈÐÀ ÑÎÁÈÐÀÅÌÎÅ Ìîñêâà 2003 1

Ñâÿòèòåëü ÒÈÕÎÍ ÇÀÄÎÍÑÊÈÉ Том 2 ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÄÓÕÎÂÍÎÅ, ÎÒ ÌÈÐÀ ÑÎÁÈÐÀÅÌÎÅ Ìîñêâà 2003 1 Ñâÿòèòåëü ÒÈÕÎÍ ÇÀÄÎÍÑÊÈÉ Том 2 ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÄÓÕÎÂÍÎÅ, ÎÒ ÌÈÐÀ ÑÎÁÈÐÀÅÌÎÅ Ìîñêâà 2003 1 Часть I Как купец от различных стран собирает различные товары, и в дом свой привозит, и скрывает их, так и христианин

Подробнее

Сокровищница для детей Т.1, 3

Сокровищница для детей Т.1, 3 Сокровищница для детей Т.1, 3 1 Редактор Лилиана Бальбах Ответственный редактор русского издания Виктор Мельничук Перевод Ирины Мельничук Корректоры: Галина Розвер Анна Карвацкая Наталья Добында Технический

Подробнее

«Дом Мой домом молитвы наречется для всех народов»

«Дом Мой домом молитвы наречется для всех народов» «Дом Мой домом молитвы наречется для всех народов» «огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает» ПРАКТИЧЕСКОЕ МОЛИТВЕННОЕ ПОСОБИЕ 2009 год Шалом! Прежде чем я начал писать эти строки предисловия

Подробнее

Митрополит Сурожский Антоний. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Беседы на Евангелие от Марка. Главы 1 4

Митрополит Сурожский Антоний. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Беседы на Евангелие от Марка. Главы 1 4 Православие и современность. Электронная библиотека. Митрополит Сурожский Антоний Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия Беседы на Евангелие от Марка. Главы 1 4 Библиотека Веб-Центра «Омега», 2001.

Подробнее

Семейная жизнь ветхозаветных патриархов

Семейная жизнь ветхозаветных патриархов Протоиерей Олег Стеняев Семейная жизнь ветхозаветных патриархов (Авраам, Исаак, Иаков) 1 2 Протоиерей Олег Стеняев Семейная жизнь ветхозаветных патриархов (Авраам, Исаак, Иаков) Сергиев Посад 2009 3 ББК

Подробнее

Пособие для поступающих в духовную семинарию

Пособие для поступающих в духовную семинарию Хабаровская духовная семинария Пособие для поступающих в духовную семинарию Хабаровск, 2006 г. По благословению архиепископа Хабаровского и Приамурского Марка, ректора Хабаровской духовной семинарии Редакционный

Подробнее

УДК 373.167.1:281.9 ББК 86.372я72 К93. Автор уроков 1, 30 А. Я. Данилюк

УДК 373.167.1:281.9 ББК 86.372я72 К93. Автор уроков 1, 30 А. Я. Данилюк УДК 373.167.1:281.9 ББК 86.372я72 К93 Автор уроков 1, 30 А. Я. Данилюк При подготовке данного издания использованы иллюстративные материалы: Государственного музея истории религии (Евангелие (с. 13), Спас

Подробнее

«Эффективная молитвенная жизнь»

«Эффективная молитвенная жизнь» Calvary Basics Series «Эффективная молитвенная жизнь» Чак Смит Перевод на русский язык: Миссия по Организации Церквей «Часовня на Голгофе», 2001 год Все библейские цитаты приведены по Синодальному изданию

Подробнее

Автобиография китайского христианина Брата Юна. Пролог

Автобиография китайского христианина Брата Юна. Пролог Человек с неба. Автобиография китайского христианина Брата Юна. Пролог Теплым сентябрьским вечером группа верующих собралась в Банкогском международном аэропорту, чтобы приветствовать освобожденного брата

Подробнее

М а кс Лу к а до. Бог подошел так близко

М а кс Лу к а до. Бог подошел так близко М а кс Лу к а до Бог подошел так близко Санкт-Петербург 2011 Originally published in English under the title God came near by Max Lucado Copyright 1986, 2004 by Max Lucado Published by W Publishing Group,

Подробнее

Съезд представителей церквей МСЦ ЕХБ. Благодать и истина произошли чрез Иисуса Христа. Иоан. 1, 17. 5 6 октября 2005 г. г. Тула

Съезд представителей церквей МСЦ ЕХБ. Благодать и истина произошли чрез Иисуса Христа. Иоан. 1, 17. 5 6 октября 2005 г. г. Тула Благодать и истина произошли чрез Иисуса Христа. Иоан. 1, 17 ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ 6, 2005 Съезд представителей церквей МСЦ ЕХБ 5 6 октября 2005 г. г. Тула 6. 2005

Подробнее

Вальдемар Богер. Мы спасены в надежде. Исследование вопроса: Может ли христианин потерять дар вечной жизни?

Вальдемар Богер. Мы спасены в надежде. Исследование вопроса: Может ли христианин потерять дар вечной жизни? Вальдемар Богер Мы спасены в надежде Исследование вопроса: Может ли христианин потерять дар вечной жизни? 2014 1 Все права сохранены за автором Второе издание, исправленное и дополненное Мы спасены в надежде

Подробнее

Урок 15. Человек умер... Что дальше?

Урок 15. Человек умер... Что дальше? Урок 15 «Когда умрет человек, то будет ли он опять жить?» Иова 14:14 Человек умер... Что дальше? СМЕРТЬ. Само это слово заставляет нас внутренне сжаться. А между тем смерть есть неотъемлемая часть нашего

Подробнее

Отечник Проповедника

Отечник Проповедника Отечник Проповедника Игумен Марк (Лозинский) Примеры из Пролога и Патериков. А Агнец. Ад. Ангел. Ангел Страж Целомудрия. Ангел-Хранитель. Ангел Хранитель Престола. Ангелы. Архангел Михаил. Б Бедствие стихийное.

Подробнее

" ЕСЛИ ТЫ УСТАЛ..." (Книга о человеческих разочарованиях и Божьем ободрении) ГЛАВА 1.

 ЕСЛИ ТЫ УСТАЛ... (Книга о человеческих разочарованиях и Божьем ободрении) ГЛАВА 1. Давид Вилкерсон " ЕСЛИ ТЫ УСТАЛ..." ПРЕДИСЛОВИЕ. (Книга о человеческих разочарованиях и Божьем ободрении) Над этой книгой я работаю уже годы. Она возникла из глубины моего сердца, чтобы помочь людям, имеющим

Подробнее

Как Жить Максимально Эффективной Жизнью / Брайан Хьюстон

Как Жить Максимально Эффективной Жизнью / Брайан Хьюстон ДЕНЬ 1: Благословенная Жизнь Божье желание и план заключаются в том, чтобы каждый человек жил благословенной жизнью. В Библии слово «благословенный» имеет несколько значений. Жить благословенно значит

Подробнее

Апостол Петр ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Апостол Петр ПИСЬМО ПЕРВОЕ Hebr-Rev.p65 520 520 Апостол Петр ПИСЬМО ПЕРВОЕ 1 1 От Петра, апостола Иисуса Христа, скитальцам, рассеянным на чужбине в Понте, Галатии, Каппадокии, Азии и Вифинии, 2 которых Бог Отец избрал по Своему

Подробнее

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков.

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Иоанн 1:1,4 1 Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; кто последует за Мною, тот

Подробнее

Аид аль-карни. Не грусти!

Аид аль-карни. Не грусти! Аид аль-карни Не грусти! Аид ибн Абдуллах аль-карни Не грусти! Рецепты счастья и лекарство от грусти Москва UMMAH 2012 УДК 28-42(089.3) ББК 86.38 К21 Да воздаст Аллах благом Абу Ибрагиму, оказавшему финансовую

Подробнее

Последование Святых и Спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа

Последование Святых и Спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа Последование Святых и Спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа (Служба 12 Евангелий) * * * Слава Святей и Единосущней и Животворящей Троице всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава

Подробнее